Sijoitusuutiset

Finanssivalvonta lätkäisi S-Pankille rikemaksun johdannaissopimusten raportoinnin laiminlyönneistä

Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron suuruisen rikemaksun S-Pankille.

Fivan mukaan S-Pankki on kesäkuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla johonkin kauppatietorekisteriin.

Velvoite ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin perustuu EU:n asetukseen OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä. Asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että vastapuolet ilmoittavat tiedot kaikista tekemistään johdonnaissopimuksista kauppatietorekistereihin, joista tiedot ovat siten keskitetysti helpommin Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Finanssivalvonta havaitsi keväällä 2021, että S-Pankin kauppatietorekistereihin ilmoitettujen johdannaissopimuksien lukumäärä ja yhteenlaskettu nimellisarvo olivat epäilyttävän pieniä verrattuna pankin liiketoiminnan laajuuteen.

Pankilta saadun selvityksen mukaan se oli virheellisesti olettanut, että sen kesäkuusta 2019 alkaen käyttämä selvitysvälittäjä ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin pankin puolesta. Pankin vastuulla olisi kuitenkin ollut varmistaa, että tiedot raportoidaan sääntelyn mukaisesti.

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

S-Pankki kertoo tiedotteessaan, että Fivan havaitsemat puutteet korjattiin välittömästi, kun pankki tuli tietoiseksi niistä. Pankki kertoo suhtautuvansa viranomaisen havaintoihin vakavasti ja toimii aktiivisesti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.

Puutteet raportoinnissa eivät vaikuttaneet S-Pankkiin tai sen asiakkaisiin. Viranomaisen päätös ei myöskään edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Lue myös tämä: S-Pankki lanseerasi ensimmäisen passiivisen rahastonsa

Kommentoi
Ylös
>