Yritysuutiset

Talenom jatkaa mallikelpoista suorittamista – tuloskasvu odotuksiakin kovempaa, kasvu Ruotsissa väkevää

Talenom jatkoi kannattavaa kasvua toisella vuosineljänneksellä.

Talenomin huhti-kesäkuun taloudellinen kehitys oli erinomainen haastavasta yleisestä toimintaympäristöstä huolimatta. Liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia vertailukaudesta 52,2 miljoonaan euroon. Kasvusta kolmannes oli orgaanista ja kaksi kolmasosaa yrityskaupoista johtuvaa.

Kannattavuus säilyi erinomaisena huolimatta ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikommasta kannattavuudesta, yrityskauppojen integrointikuluista ja nousseesta poistotasosta.

Liikevoitto nousi toisella vuosineljänneksellä 5,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,1 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste liikevoitolle oli 4,4 miljoonaa euroa, joten tulosparannus ylitti odotukset selvästi.

Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoo, että yrityskauppojen lisäksi liikevaihdon kasvua vauhditti uusasiakashankinta ja lisäarvopalveluiden myynti. Myös Ruotsin markkinan kehitys oli vahvaa pääosin yrityskauppojen vauhdittamana. Liikevaihto kasvoi 77,3 prosenttia toisen vuosineljänneksen ja 75,5 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

”Jatkoimme strategian täytäntöönpanoa suunnitellusti ja edistyimme kaikilla kolmella kasvun osa-alueella: saimme aktiivisen myynnin volyymeja nostettua merkittävästi Ruotsissa ja jatkoimme myyntiorganisaation kasvattamista, Suomessa edistimme digitaalista myyntikanavaamme pienasiakassegmenttiin ja aloitimme segmentin digimarkkinointitoimenpiteet sekä toteutimme useita strategiaa ja kasvua tukevia yrityskauppoja kaikissa toimintamaissamme”, Huhtala kertoo.  

Ruotsissa Talenom jatkoi valmistautumista omien ohjelmistojensa laajamittaiseen käyttöönottoon, minkä on tarkoitus tapahtua syksyllä.

”Haluamme hyödyntää kertynyttä osaamistamme ja olla Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisoitumisessa mukana ja olemme jatkaneet uusien tilitoimistomarkkinoiden tutkimista suunnitellusti.”

Huhtalan mukaan tilitoimistoalaan vaikuttavia trendejä ovat kiihtyvä digitalisaatiokehitys, jota vauhdittavat EU:n vihreän siirtymän ajamat hankkeet sekä useat EU-tason lainsäädäntömuutokset, kuten maksupalvelu- ja verkkolaskudirektiivi.

”Arviomme mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä työllistää enintään viisi henkilöä. Käsityksemme mukaan valtaosa pienistä yrityksistä ei vielä käytä sähköistä taloushallintoalustaa. Edellä mainituilla ajureilla on vaikutusta siihen, että yhä pienemmät yritykset ottavat käyttöönsä taloushallintoalustan. Näistä syistä johtuen olemme kehittäneet pienasiakaskonseptiamme ja digitaalista myyntiämme. Asiakaspysyvyys valitussa taloushallintoalustassa on käsityksemme mukaan vahva.”

Nopeuttaakseen oman alustan käyttöönottoa Espanjassa, Talenom hankki siellä paikallisesti toimivan Nomo-asiakaskäyttöliittymän. Tarkoituksena on integroida Nomo osaksi Talenomin omaa ohjelmistoa.

Talenomin visiona on tarjota saman katon alta ohjelmistoalusta, maksuliikennetilit ja -kortit sekä tilitoimistopalvelu, Huhtala kertoo.

Toisella vuosipuoliskolla Talenom aikoo kasvattaa panostuksia strategisiin kasvuhankkeisiin.

”Esimerkiksi kiihdytämme pienasiakasliiketoiminnan skaalaamista, otamme käyttöön ohjelmistojamme Ruotsissa sekä nopeutamme liiketoiminnan ylösajoa Espanjassa. Nämä tulevat näkymään kasvaneina investointeina sekä lisääntyneinä kustannuksina”, Huhtala toteaa.

Talenom pitää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 83 miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,8 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>