Talouden trendit

Lähes puolet uusista työsuhdeautoista jo ladattavia

Ladattavien autojen osuus on kasvanut sekä yritysautoissa että kotitalouksien hankkimissa autoissa, kertoo Autoalan Keskusliitto.

Volkswagen ID.4 sähköauto auto
Volkswagen ID.4 -täyssähköauto.

Autoalan keskusliiton tilastojen mukaan heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15,7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,6 prosenttia ladattavia hybridejä. Ei-ladattavien hybridien osuus oli 32,9 prosenttia. Dieselautojen osuus oli yhteensä 9,6 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on tammi-heinäkuussa ensirekisteröidyistä autosta ollut yhteensä 13,9 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,1 prosenttia.

”Yhä useampi työsuhdeauto on ladattava auto. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 17 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 30 prosenttia ladattavia hybridejä. Näin lähes puolet tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista on ollut ladattavia”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista hieman yli 40 prosenttia on ensirekisteröity yritysten käyttöön. Osuus on kasvanut hieman viime vuodesta. Yritysten hankkimista autoista suurin osa, noin 85 prosenttia, on työsuhdeautoja.

Yritysautoissa leasingin osuus on tänä vuonna kasvanut selvästi. Hieman yli puolet yritysten autoista on tänä vuonna hankittu leasingillä.

Kotitalouksien autohankinnoista edelleen vain pieni osuus, 4,7 prosenttia, on hankittu leasingillä. Yksityisleasingin osuus on hieman vähentynyt viime vuoteen nähden, jolloin se oli 5,0 prosenttia. Ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia uusi auto on osamaksu, jonka osuus kotitalouksien autohankinnoista on hieman yli 60 prosenttia.

Kotitalouksien hankkimien autojen osuus on suurin bensiiniautoissa sekä ei-ladattavissa hybrideissä. Yritykset hankkivat suhteellisesti useammin dieselautoja ja ladattavia hybridejä kuin kotitaloudet.

Yksityisleasingin osuus on suurin ladattavilla autoilla ja kaasuautoilla. Kotitalouksien hankkimista ladattavista tai kaasuautoista noin 10 prosenttia on tänä vuonna hankittu yksityisleasingillä. Myös tämä osuus on hieman pienentynyt viime vuodesta, jolloin se oli lähes 13 prosenttia.

”Leasingin osuus on ollut kasvussa käyttövoimamurroksen alkuvaiheessa, kun vielä moni auton ostaja empii käyttövoiman valinnassa. Ladattavien autojen hankinta on arkipäiväistynyt ja leasingin osuus on kääntynyt hienoiseen laskuun. Leasingin osuus on kasvanut erityisesti yritysten bensiini- ja dieselautojen hankinnassa, kun aiemmin liisattiin erityisesti ladattavia autoja”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kotitaloudet ovat Suomessa voineet vuodesta 2018 alkaen saada täyssähköautojen hankintaa 2 000 euron hankintatuen. Tukea voi saada uuden sähköauton hankintaan tai pitkäaikaiseen leasingiin. Tuki on rajattu henkilöautoille, joiden verollinen kokonaishinta on alle 50 000 euroa.

Sähköautojen hankintatuen tavoitteena on edistää liikenteen sähköistymistä ja samalla vähentää liikenteen päästöjä.

Työsuhdeauto on verotettava luontoisetu. Sille lasketaan verotusarvo, johon vaikuttavat auton hankintahinta, käyttöönottovuosi ja lisävarusteet.

Työsuhdeautoa käyttävältä palkansaajalta pidätetään autoedusta verotusarvon mukainen ennakonpidätys palkanmaksun yhteydessä. Autoetu nostaa siten verotettavia tuloja ja veroprosenttia, mikä vaikuttaa muun nettopalkan summaan. Kuten muutkin luontaisedut, myös autoetu kerryttää eläkettä.

Kommentoi
Ylös
>