Sijoitusuutiset

Varman pörssiosakesijoitukset painuivat yli 17 prosenttia tappiolle – ”sijoitusmarkkinat tarjosivat alkuvuonna vain vähän piilopaikkoja”

Loppuvuoden näkymät sijoitusmarkkinoilla ovat aiempaa tasapainoisemmat, ennustaa Varman sijoitusjohtaja.

Risto Murto Varma eläkevakuutusyhtiö
Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Kuva: Lari Järnefelt.

Varman sijoitustuotot jäivät selvästi negatiivisiksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sijoitusten tuotot olivat – 4,3 prosenttia, kun viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla tuotot olivat plussalla 10,4 prosenttia.

Eläkeyhtiön mukaan hidastuva talouskasvu, kiihtyvä inflaatio ja kiristyvä rahapolitiikka vaikuttivat alkuvuonna useimpiin omaisuusluokkiin ja painoivat niiden arvoja voimakkaasti.

Listattujen korko- ja osakesijoitusten tuotot olivat historiallisen heikkoja, eivätkä korkosijoitukset kyenneet kompensoimaan osakemarkkinoiden laskun vaikutuksia kokonaistuottoon.

”Sijoitusmarkkinat tarjosivat alkuvuonna vain vähän piilopaikkoja, kun sekä korkosijoitusten että osakesijoitusten tuotot tulivat alas. Huoli talouskasvun hidastumisesta levisi toisella vuosineljänneksellä globaaleille markkinoille, mikä näkyi tuotoissa”, kertoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho.

Listaamattomien sijoitusten tuotot pysyivät sen sijaan alkuvuonna selvästi positiivisina. Varman mukaan tämä johtuu muun muassa niiden vähäisemmästä korkoriskistä ja listattujen osakemarkkinoiden heilunnan välittymisestä listaamattomiin sijoituksiin viipeellä.

Kuva: Varma.

Osakkeiden tuotot olivat -8,2 (18,3) prosenttia, kun viime vuonna ne olivat 18,3 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotot olivat -17,1 (16,2) prosenttia pakkasella, kun vuotta aiemmin tuotot olivat positiivisia 16,2 prosenttia.

Varman mukaan erot eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen välillä olivat suuria.

Maailman suurimmilla osakemarkkinoilla Yhdysvalloissa alkuvuoden kehitys oli heikointa vuosikymmeniin. Amerikkalaisten osakkeiden euromääräisten tuottojen lasku jäi kuitenkin suomalaisia ja eurooppalaisia osakkeita huomattavasti maltillisemmaksi dollarin vahvistumisen ansiosta.

Taloudellisen toimintaympäristön tulevaisuuden näkymät ovat eläkeyhtiön mukaan heikkenevät.

Yhtiön mukaan maailmantalouden ja sijoitusmarkkinoiden kannalta suurimmat riskit liittyvät taantuman todennäköisyyden kasvuun, ostovoimaa rapauttavan inflaatiopiikin kestoon sekä keskuspankkien toimiin inflaation taltuttamiseksi. Kohonneet korot ja korkea velkaantuneisuus luovat haasteita talouspoliittisille päättäjille ja yrityksille, vaikkakin erot eri maiden ja toimialojen välillä ovat suuria.

Aho arvioi, että loppuvuoden näkymät sijoitusmarkkinoilla ovat aiempaa tasapainoisemmat, vaikka hidastuva talouskasvu tuo vastatuulta.

”Markkinoiden viimeisin odotus on, että korkeimmat inflaation huiput olisi jo saavutettu, ja myös keskuspankkien koronnostojen odotetaan maltillistuvan. Sijoitusten tuotto-odotukset ovat parantuneet arvostusten laskiessa, mutta voimakkaan heilunnan odotetaan kuitenkin jatkuvan markkinoilla, Aho sanoo.

Varman mukaan hyvin kireä turvallisuuspoliittinen ympäristö heikentää ennustettavuutta ja jarruttaa yritysten investointipäätöksiä.

Venäläisiin kaasutoimituksiin liittyvä merkittävä epävarmuus pitänee eurooppalaisen sähkön hinnan korkealla ja saattaa Varman mukaan johtaa energian säännöstelyyn. Korkea inflaatio lisää myös EU-maiden välisiä poliittisia jännitteitä.

Varma ennustaa, että Suomessa kustannusten voimakas nousu syönee kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta sekä yritysten kannattavuutta.

”Kaasun saatavuusongelmat hidastanevat ensi talvena talouskasvua Keski-Euroopassa. Jos kasvu hidastuu Euroopassa, heikentää se väistämättä myös Suomen talouden kasvumahdollisuuksia. Edessä on erikoinen syksy, kun inflaatio on korkealla mutta talouskasvu on jo hiipunut”, arvioi Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Kommentoi
Ylös
>