Osakeanalyysit

Analyysi: Wärtsilä kasvoi palveluissa ja energian varastoinnissa

Wärtsilän uusi teknologiakeskus, Sustainable Technology Hub, Vaasan Vaskiluodossa koostuu niin tuotanto- ja tuotekehitys-, logistiikka- kuin toimistotiloista. Kuva: Wärtsilä Oyj

Energia- ja merenkulkuteknologiaa toimittavan Wärtsilän alkuvuosi 2022 oli vaiherikas ja liiketoiminnallisesti nousujohteinen. Yhtiö avasi Vaasaan ison teknologiakeskuksen, vetäytyi Venäjältä ja suunnittelee Italian tehtaan alasajoa keskittääkseen nelitahtimoottoreiden Euroopan tuotannon Vaasaan.

Sijoittajan kannalta monipuolinen Wärtsilä selviytyy laajan tuote- ja palvelutarjontansa ansiosta erilaisissa taloudellisissa olosuhteissa. Finanssikriisin aikana 2008-2009 Wärtsilä pysyi jatkuvasti operatiivisesti kannattavana, vaikka moni muu konepajayhtiö vaipui väliaikaisesti tappiolle.

Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa, josta merenkulku toi 34 prosenttia, voimalaitokset 31 prosenttia ja palvelut 35 prosenttia.

12 vuotta myöhemmin, tilikaudella 2021, liikevaihto oli 4,8 miljardia, josta palveluiden osuus yltää jo 52 prosenttiin. Vuosina 2020-2021 yhtiö teki kuusi yritysmyyntiä keskittyäkseen ydinliiketoimintaansa. Alkuvuonna 2022 Wärtsilä osti kanadalaisen, älykkäiden satamaratkaisujen toimittajan, PortLink Globalin osaksi Voyage-liiketoimintaansa.

Strategiassaan Wärtsilä keskittyy ”merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuden mahdollistamiseen”.

Iso palvelujen osuus tuo liiketoimintaan ennakoitavuutta ja vakautta. Konsernijohtaja Håkan Agnevall muistuttaa taajaan palvelujen arvotikkaista (service value ladder), joissa yhtiö pyrkii nousemaan varaosien ja huoltotuntien tarjoajasta pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin ja edelleen suorituskykypohjaisiin sopimuksiin.

Wärtsilän strategisia tavoitteita ovat viiden prosentin liikevaihdon kasvu, 12 prosentin liikevoitto, vähintään 50 prosentin osinkosuhde ja alle 50 prosentin nettovelkaantuminen (gearing). Näistä kaikki muut toteutuivat tilikaudella 2021, paitsi liikevoittomarginaali, joka jäi 6,6 prosenttiin, oikaistuna 7,5:een.

Viime vuosina ja erityisesti kuluvana vuonna liiketoimintaympäristössä on tapahtunut monta mullistusta: koronapandemia keväästä 2020 alkaen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan helmikuusta 2022 alkaen ja edelleen sotaa seurannut, meneillään oleva energiakriisi Euroopassa.

Euroopan tuotanto keskittyy Vaasaan

Wärtsilä tiedotti kesäkuun alussa avanneensa Vaasan Vaskiluotoon uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Teghnology Hub:in. Bruttopinta-alaltaan lähes 100 000 neliön investointi julkistettiin vuonna 2018 ja tuli maksamaan 250 miljoonaa euroa.

Keskuksessa on moderni polttoainelaboratorio, monikäyttöiset moottoreiden testaustilat, sekä huippuluokan, pitkälle automatisoidut tuotantolinjat. Keskus tuo saman katon alle 1500 työntekijää, mikä lisää tuotantotehokkuutta ja vähentää logistiikan hiilijalanjälkeä.

Meren äärellä oleva sijainti vähentää maantielogistiikan tarvetta. Samoin uusi laitos mahdollistaa meriveden käytön testimoottoreiden jäähdytykseen ja moottoreiden koeajossa syntyvän sähkön ja lämmön talteenoton ja sähkön syötön valtakunnan verkkoon.

Jatkossa yhtiön Vaasan toiminnot ovat nykyaikaisissa tiloissa sekä Vaskiluodossa että lentokentän lähellä Runsorin konttorilla. Wärtsilällä on Vaasassa noin 3 000 työntekijää. Yhteensä konserni työllistää 17 500 ammattilaista.

Heinäkuussa yhtiö ilmoitti suunnittelevansa tuotannon alasajoa Italian Triestessä. Tämä oli johdon mukaan vaikea päätös ja tarkoittaa toteutuessaan noin 450 työntekijän vähennystarvetta. Yhtiön on tarkoitus keskittää nelitahtimoottoreiden Euroopan tuotanto Vaasaan.

Olemme vuosien ajan keskittäneet tuotantorakennettamme Euroopassa. Uusi tuotantorakenteemme Euroopassa vahvistaa kilpailukykyämme ja luo edellytykset tulevaisuuden kasvulle. Italia ja Trieste tulevat edelleen olemaan meille tärkeitä monilla osa-alueilla pyrkiessämme edistämään hiilineutraalia merenkulkua ja energia-alaa” – Håkan Agnevall, pörssitiedote 14.7.2022

Edelleen heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti saaneensa päätökseen Venäjän toimintojen lopettamisen järjestyksenmukaisella tavalla. Yhtiö teki ykköskvartaalin tulokseen 200 miljoonan euron varauksen Venäjän toimintojen lopettamiseen liittyvistä alaskirjauksista.

Venäjä toi konsernin liikevaihdosta noin viisi prosenttia tilikaudella 2021. Venäjältä vetäytyminen aiheuttaa hidastumista Voyage-yksikön liiketoiminnan käänteeseen.

Wärtsilän kasvu ja kannattavuus kehittyivät hyvin huhti-kesäkuussa 2022 samoin kuin koko alkuvuonna. Energy-segmentti ylsi kevätkvartaalilla kovaan kasvuun ja tulosparannukseen.

Strategian mukaisia uusia palvelusopimuksia toisella neljänneksellä

Vuosi 2022 painottuu normaalia enemmän laitetoimituksiin, joissa kannattavuus on matalampi kuin palveluissa. Yhtiö kuitenkin sai tärkeitä palvelusopimuksia kevätkesän kvartaalilla.

Wärtsilä sai uusittua muun muassa kreikkalaisen varustamon Maran Gas Maritimen kanssa optimoidun kunnossapidon sopimuksen, joka kattaa varustamon 21 LNG-kuljetusalusta.

On ehkä yllättävää, että Marine Power tukee maailmanlaajuisesti jo yli 700 alusta elinkaarisopimuksilla, joiden huoltotapauksista 90 prosenttia ratkaistaan etänä.

Merenkulkusektorin aktiivisuus tukee Marine Powerin näkymiä. Toimialan alustilauksista merkittävä osa koostui konttilaivoista ja LNG-kuljetusaluksista. Jälkimmäisten tilauksia tukee se, että useat EU-maat pyrkivät korvaamaan Venäjältä tuotavaa putkikaasua muualta hankitulla nesteytetyllä maakaasulla LNG:llä.

Myös risteilymarkkinat elpyvät ja kesäkuun lopussa risteilyaluskapasiteetista noin 90 prosenttia oli käytössä, kun luku vielä maaliskuussa oli 70 prosenttia. Koronasta johtuvat sulkutoimet kiinalaistelakoilla ovat haitanneet jonkin verran Wärtsilän toimintaa Kiinassa.

Strategian mukaista etenemistä. Vasemmalla Marine Powerin palvelusopimusten piirissä olevista laitteista saatu liikevaihto (milj. euroa, liukuva 12 kk), oikealla Energyn pitkäaikaisten palvelusopimusten osuus Energyn asentamasta laitekannasta. Kuvat: Wärtsilän ovk-presentaatio 21.7.2022

Energy-segmentti sai muun muassa solmittua käyttö- ja kunnossapitosopimuksen brasilialaisen Termocabo S.A.:n 48 megawatin voimalaitokseen, joka toimii kolmella Wärtsilä 46 -moottorilla. Sopimus sisältää suorituskykytakuut, jotka liittyvät käytettävyyteen ja polttoaineen kulutukseen.

Kakkoskvartaalilla myös energianvarastointiliiketoiminta elpyi voimakkaasti.

Koko yhtiön tilauskertymä kasvoi 25 prosenttia 1,44 miljardiin euroon ja tilauskanta 13 prosenttia 5,9 miljardiin. Palveluiden osuus tilauksista oli 811 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua jopa 36 prosenttia.

Pääliiketoiminnoista Marine Powerin tilaukset kasvoivat 21 prosenttia 559 miljoonaan ja Energyn jopa 51 prosenttia 654 miljoonaan euroon. Energyn sisällä energian varastointi (energy storage) kasvatti tilauksiaan vaisun ykköskvartaalin jälkeen jopa 91 prosenttia, säätövoima (thermal balancing) 34 prosenttia. Yhtiö ei erittele Energyn alasegmenttien lukuja tarkemmin.

Toisen neljänneksen tulos-webcastissa johto totesi energian varastointiliiketoiminnan olevan bruttokatteeltaan voitollista mutta liiketulokseltaan toistaiseksi tappiollista kehitysvaiheen vuoksi. Yhtiö on saanut useita tilauksia muun muassa Iso-Britanniasta, esimerkkinä 50 MW:n / 100 MWh:n energian varastointijärjestelmä Salisburyyn, sisältäen GEMS-energianhallintaohjelmiston.

Kaikkiaan Wärtsilän vertailukelpoisen tuloksen kohentumista kakkoskvartaalilla edisti kasvanut palvelumyynti niin Marine Powerissa kuin Energyssä. Kustannusten nousu puolestaan hidasti tuloskasvua. Yhtiö on saanut siirrettyä kustannusnousuja uusiin asiakassopimuksiinsa, mutta osassa tilauskannasta hinnat on sovittu viime vuoden kustannustasolla.

Wärtsilän arvostus on maltillinen

Pörssissä Wärtsilän osake on laskenut viimeisen 12 kuukauden ja viimeisen 6 kuukauden aikana – häviten molemmilla ajanjaksoilla OMX Helsinki -indeksille hieman yli 10 prosenttiyksikköä. Sen sijaan viimeisen kolmen kuukauden aikana kurssi on kehittynyt indeksiä paremmin ja pysynyt vaikeassa energiakriisin tilanteessa alkukesän lukemissa.

Wärtsilän kurssimuutos on ollut 6.6.-6.9.2022 nollan tuntumassa ja siten olosuhteisiin nähden hyvä. Kuva: TradingView

Wärtsilän osakekurssi on kahdeksan euron tasolla. Markkina-arvoksi se tekee 590 miljoonan kappaleen ulkona olevalla osakemäärällä noin 4,7 miljardia euroa.

Yhtiön maltilliset nettovelat 430 miljoonaa euroa huomioituna velaton arvo on 5,1 miljardia. Osinko viime tilikaudelta jäi vaatimattomaksi 0,24 euroon osakkeelta ja sen toinen erä (0,12 e/osake) on ehdotettu maksettavaksi 6.10.2022. Saadakseen osingon sijoittajan on ostettava osake ennen irtoamispäivää, joka on 28.9.

EV/EBIT-luvuksi viime tilikauden oikaistulla liiketuloksella 357 miljoonaa euroa ja nykyisellä velattomalla arvolla muodostuu 14,3. Taso on maltillinen ottaen huomioon, että oikaistu tulos on kuluvalla tilikaudella nousussa ja strateginen kannattavuustavoite selvästi nykytulosta korkeammalla.

Kehitys toisen neljänneksen jälkeen

Yhtiön ohjeistus kolmannelle neljännekselle oli varovaisen optimistinen heinäkuun tulosraportissa:

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Vuosi sitten kolmoskvartaalilla luvut olivat melko vaatimattomia: liikevaihto 1,1 miljardia ja vertailukelpoinen liikevoitto 87 miljoonaa euroa.

Wärtsilä järjesti niin sanotun Q3 2022 Mid-quarter -puhelun analyytikoille ja sijoittajille 22.8. Siitä on saatavilla tekstimuotoinen kooste Wärtsilän IR-blogissa.

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall muistutti, että asiakkaiden käyttöasteet niin voimalaitoksissa kuin merenkulussa ovat korkeita, mikä heijastuu palveluliiketoimintaan positiivisesti. Maakaasun korkean hinnan vuoksi osa asiakkaista on siirtynyt käyttämään monipolttoainemoottoreissaan dieseliä tai raskasta polttoöljyä.

Kokonaiskuvassa Wärtsilän on tarkoitus päästä lähivuosina vaativaan kannattavuustavoitteeseensa monin keinoin, ote Wärtsilän IR-blogista 29.8.2022:

Tärkeimmät tekijät tavoitellun 12 prosentin kannattavuuden takana pitkällä aikavälillä ovat palveluiden ja säätövoiman kasvu, energian varastointiliiketoiminnan ja Voyagen kääntäminen kannattaviksi sekä laivanrakennusmarkkinoiden elpyminen. Lisäksi pyrimme pienentämään kustannusinflaation vaikutuksia hinnoittelukeinoin.

Edellinen analyysimme Wärtsilästä 12/2021


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös