Kasvuosakkeet

Vankka osingonmaksaja CapMan hakee kovempaa kasvua ja saa pankilta ostosuosituksen

Pääomasijoittaja CapMan asetti itselleen entistä kovemmat kasvutavoitteet. Samalla yhtiö on kuitenkin myös hyvä osingonmaksaja.

CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Haastavasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta Helsingin pörssiin listattu pääomasijoittaja CapManin vuosi jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiö edisti strategisia hankkeitaan suunnitelmiensa mukaisesti ja vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa, kasvaen 38 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, josta kasvua oli 53 prosenttia viime vuoden ennätyslukemista. Kaikkien
liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani viime vuodesta.

”Positiivisen kehityksen keskeisiä ajureita olivat edelleen vahvana jatkunut kansainvälinen varainhankinta, tasaisesti paraneva palkkiotuottojen kannattavuus, onnistunut pitkäaikainen arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset. CapManin näkymät pysyvät vahvoina lisääntyneestä yleisestä markkinaepävarmuudesta huolimatta”, totesi tulosraportin yhteydessä CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Frimodigin mukaan CapManin arvonluontityö ja kumppanuus rahastosijoittajien kanssa on pitkäaikaista eikä vallitseva yleinen markkinaepävarmuus ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan.

Jatko saattaa kuitenkin olla kivisempää.

”Useamman suotuisan vuoden jälkeen tulemme kuitenkin todennäköisesti kokemaan haasteellisempia olosuhteita liiketoimintaympäristössämme”, toimitusjohtaja toteaa.

CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on hallinnointi-ja palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen.

Aiempaa kovemmat tavoitteet

CapMan järjesti torstaina pääomamarkkinapäivän, jossa se julkisti uuden strategiansa ja päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Yhtiön strategisena tavoitteena on kunnianhimoisesti kaksinkertaistaa yhtiön hallinnoitavat pääomat 10 miljardiin euroon seuraavan viiden vuoden aikana.

Strategiapäivityksen seurauksena CapMan nosti hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu vuotuinen kasvutavoitteen keskimäärin yli 15 prosenttiin aikaisemmasta 10 prosentista.

Tavoite jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajille pysyy ennallaan. Myös oman pääoman tuottotavoite keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa pysyi muuttumattomana. Omavaraisuusasteen tavoite laski aiemmasta 60 prosentista 50 prosenttiin.

Uusia tuotteita listaamattomien markkinasta

CapManin strategian ytimessä on edelleen arvonluonti asiakkaille ja sen seurauksena arvonluonti osakkeenomistajille kasvun ja tuloskehityksen kautta. Kasvua haetaan ensisijaisesti nykyisistä sijoitusalueista ja tuotteista vahvojen sijoitustuottojen sekä laajenevan kansainvälisen sijoittajakunnan mahdollistamana.

Yhtiön tavoitteena on lisäksi lanseerata uusia nykyvalikoimaa täydentäviä tuotteita listaamattomassa markkinassa. Yritysostot ja -järjestelyt ovat jatkossa merkittävämpi osa yhtiön kasvustrategiaa.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa ja vastuullisuusstrategian onnistumista, ja yhtiö tulee seuraamaan vastuullisuutta muun muassa kasvihuonepäästöjä, työtyytyväisyyttä ja johdon monimuotoisuutta kuvastavilla mittareilla.

Evli kertoo aamukatsauksessaan, että se on nostanut hallinnointiliiketoiminnan keskipitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden ennusteitaan hallinnoitavien varojen tavoitteen myötä.

CapManin tavoitteeseen pääseminen tulee Evlin näkemyksen mukaan vaatimaan yritysostoja tai -järjestelyjä jollain tähtäimellä sekä jatkuvaa hyvää kysyntää listaamattomille tuotteille. Kasvu tulee kuitenkin nojautumaan nykyisten pääomasijoitusstrategioiden skaalautumiseen, sillä CapMan on onnistunut rakentamaan liiketoiminnan perustat edellisen strategiakauden aikana. Lisäksi yhtiöllä vaikuttikin olevan uusia sijoitustuotteita kehitteillä kautta linjan, Evli toteaa.

Ennustettu arvostuskerroin on matala

CapManin pääomamarkkinapäivä valoi lisää uskoa yhtiön sijoitustarinaan ja todisti CapManin olevan erittäin varteen otettava toimija alallaan, Evli toteaa.

CapManin pääomamarkkinapäivä vahvisti jo entuudestaan Evlin positiivisen näkemyksen CapManista sijoituskohteena ja kysyntätilanne vaikutti yleisesti säilyneen hyvällä tasolla.

Evli odottaa CapManin viime vuoden 0,22 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 0,32 euroon. Evlin tulosennusteella kuluvan vuoden P/E-kerroin on kohtuullisen matala, vain 8,7x, kun viime vuoden lopussa kerroin oli 13,9x.

Osinkotuotto nousee ensi vuonna korkeaan 6,0 prosentin tasoon Evlin ennusteella.

Hieman nousseista ennusteistaan huolimatta Evli säilyttää CapManin osakkeen 3,4 euron tavoitehinnan ja osta-suosituksen yleiset markkinaepävarmuudet huomioiden. Osakkeen tavoitehinta ylittää reilusti CapManin tämän hetken 2,8 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>