Talouden trendit

Energian hinta noussut suurimmaksi yrittäjien investointijarruksi

Energian hinta hidastaa nyt eniten yritysten investointihaluja, osoittaa Yrittäjägallup.

Lähde: Kantar ja Suomen Yrittäjät.

Suomen Yrittäjien tutkimuslaitos Kantarilta tilaaman Yrittäjägallupin mukaan yrityksistä 59 prosenttia ilmoittaa nyt, että energian hinta vaikuttaa kielteisesti halukkuuteen investoida. Huhtikuussa vastaava luku oli 49 prosenttia.

”Energiamarkkinan tilanne ymmärrettävästi leikkaa investointihaluja. Investoiva yritys tarvitsee luotettavan näkymän siitä, että energiaa on riittävästi ja järkevällä hinnalla. Siksi on tärkeää varmistaa, että meillä on riittävästi tarjontaa ja markkina toimii”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Energian hinnat ovat nousseet jyrkästi. Hintanousun syyn taustalta löytyy useita syitä, kuten esimerkiksi koronaviruspandemian jälkeisen talouden elpyminen ja matkustusrajoitusten lieventyminen ja erityisesti Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan.

Venäjä päätti yksipuolisesti lopettaa kaasutoimitukset useisiin EU-maihin, mikä on lisännyt toimitusten epävarmuutta ja nostanut kaasun hinnan ennätyksellisen korkeaksi. Kaasun hintojen ennennäkemätön nousu on johtanut sähkön hintojen jyrkkään nousuun EU:n energiamarkkinoiden tämänhetkisen toimintamallin vuoksi.

Ay-liike on suurin investointijarru yli viisi henkilöä työllistäville yrityksille. Se on myös suurin investointihalukkuutta vähentävä tekijä teollisuudessa.

”Ay-liikkeen toiminta on suomalaisten käsissä. Investoiva yritys on ennen kaikkea duunarin etu. Toivon ay-johtajien ymmärtävän, miten yritykset näkevät heidän toimintansa, ja vetävät siitä johtopäätöksensä. Viisas ei ammu omaan jalkaansa”, Pentikäinen sanoo.

Sotapolitiikkaa harjoittava Venäjä on myös merkittävä yritysten investointihaluja vähentävä tekijä.

”Venäjään voimme vaikuttaa lähinnä määrätietoisen pakotepolitiikan kautta. Yrityksissä ymmärretään, että Venäjän toimia on pakko hillitä, ja sillä on hintansa.”

Myös kasvava julkinen velka hidastaa investointeja. Pentikäisen mukaan kehitys huolestuttaa yrittäjiä, koska lasku lankeaa lopulta yrityksille ja veronmaksajille, Pentikäinen sanoo. 

Suomen kilpailuetuja ovat toimiva logistiikka ja ennakoitava verojärjestelmä, jonka merkitys on kasvanut. Viranomaisten luotettavuus on kilpailuetuna vähentynyt. Verojärjestelmän ennakoitavuus on ajanut sen ohi.

”Nämä tuovat Suomelle arvokasta kilpailuetua. Niitä on sitä suuremmalla syyllä vaalittava”, Pentikäinen sanoo.

Kommentoi
Ylös
>