Makrotalous

Suomen Pankin tyly ennuste: Energiakriisi hyydyttää Suomen talouskasvun

Suomen Pankin ennustemallit ennakoivat Suomen ajautuvan taantumaan.

Venäjän hyökkäyssota on johtanut Euroopassa energiakriisiin. Suomen Pankin torstaina julkaiseman väliennusteen mukaan kriisi heikentää Suomen talouden näkymiä.

Vahva alkuvuosi antaa hyvän lähtökohdan talouden kasvulle kuluvana vuonna. Suomen talous kasvaakin Suomen Pankin ennusteen mukaan 2,2 prosenttia vuonna 2022. Suomen talouden kasvunäkymät ovat kuitenkin heikentyneet kesän aikana.

Energiakriisi ja inflaation kiihtyminen kasvattavat taantuman uhkaa. Heikkenevän suhdanteen seurauksena talous supistuu 0,3 prosenttia vuonna 2023. Vuonna 2024 talouskasvu palaa 1,1 prosenttiin.

Inflaatio pysyy Suomen Pankin ennusteessa nopeana ja nopea inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa. Kuluttajien luottamus talouteen on erittäin heikkoa, mikä vähentää yksityistä kulutusta.

Kuluttajahintojen nousupaineet helpottavat vasta vuoden 2023 aikana, kun energian hintojen nousu hidastuu ja kysyntä vaimenee. Inflaatio kiihtyy 7 prosenttiin vuonna 2022 ja yltää vielä vuonna 2023 reiluun 4 prosenttiin. Energiakriisin vuoksi ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Työmarkkinat ovat tähän asti vetäneet hyvin ja työllisyysaste on ollut kasvussa. Jatkossa myötätuuli kuitenkin laantuu.

Suomen Pankin mukaan suhdanteen heikkeneminen ennakoi suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Yritysten vaikeus löytää ammattitaitoista työvoimaa saattaa jonkin verran vaimentaa työllisyyden reaktiota heikkenevään suhdannetilanteeseen, jos yritykset pyrkivät pitämään kiinni työntekijöistään huonojen aikojen yli. Kokonaisuutena työllisyysaste heikkenee hieman vuonna 2023.

Ennusteen suurimmat riskit liittyvät energiakriisin etenemiseen. Energian hintojen arvioitua rajumpi nousu ja nopean inflaation jakson pitkittyminen suhteessa ennustettuun heikentäisivät kotitalouksien ostovoimaa ja talouskasvua entisestään.

Korkeat energiahinnat välittyvät nyt enenevässä määrin niin elintarvikkeiden, kulutustavaroiden kuin palveluidenkin hintoihin, keskuspankki toteaa. Se näkyy euroalueen pohjainflaation kiihtymisenä jo yli neljään prosenttiin.

Suomen Pankin inflaatioennusteen taustalla ovat elokuiset markkinaodotukset energian hinnoista. Keskuspankki kuitenkin korostaa, että markkinaodotukset voivat kuitenkin vaihdella äkillisesti olosuhteiden ja näkymien muuttuessa. Oletuksiin nähden sekä korkeammat että matalammat energiahinnat ovat siten mahdollisia, joten inflaatioennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Muut negatiiviset riskit liittyvät maailmantalouden kasvun heikkenemiseen, esimerkiksi pandemiatilanteen, rahapolitiikan nopean kiristymisen tai tuotannon pullonkaulojen pahenemisen seurauksena.

Ennustettua parempi kehitys voi olla mahdollista, Suomen Pankki toteaa. Tämä skenaario voit toteutua, mikäli tarjontaketjuongelmat hälvenevät arvioitua nopeammin, yksityinen kulutus jaksaa kannatella kasvua odotettua paremmin ja vihreään siirtymään liittyviä investointeja saadaan toteutettua ennakoitua nopeammin.

Kommentoi
Ylös
>