Arvo-osakkeet

Finnair joutuu luomaan nahkansa uudelleen

Finnairin strategia on rikki ja siksi yhtiö joutuu kääntämään kaikki kivet tulevaisuutensa varmistamiseksi.

Finnair Topi Manner
Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin strategia on pitkään perustunut Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen.

Nyt Finnairin strategialta on mennyt pohja pois.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän ilmantilan sulkeuduttua, Finnairin Aasian-lentojen lentoajat ovat pidentyneet merkittävästi, mikä heikentää koko Finnairin kannattavuutta.

Vaikka Finnairin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä roimasti, 392 prosenttia vertailukaudesta 550 miljoonaan euroon, oli vertailukelpoinen liiketulos kuitenkin edelleen tappiollinen -84,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvukin johtui poikkeuksellisen heikosta vertailukaudesta.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo, että toisella vuosineljänneksellä Finnair siirtyi kriisistä toiseen.

”Yli kaksi vuotta kestäneen raskaan pandemian vaikutukset alkoivat helpottaa kysynnän palautuessa, mutta samanaikaisesti Ukrainan sodan vaikutukset tuntuivat koko painollaan. Vertailukelpoinen liiketulos pysyi edelleen tappiollisena ja oli -84,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat Venäjän ilmatilan sulun johdosta pidentyneet lentoreitit ja erityisesti historiallisen korkea, vuoden 2021 lopusta lähes kaksinkertaistunut polttoaineen hinta”, Manner toteaa.

Tulosraportin yhteydessä Manner kertoi lentoyhtiön valmistautuvan siihen, että Venäjän ilmatilan sulku jatkuu pitkään. Lisäksi polttoaineen hinta on historiallisen korkea, kilpailuympäristö on muuttunut ja koronapandemian kehitys sekä inflaation voimakas kasvu lisäävät toimintaympäristön epävarmuutta.

Harva pörssiyhtiö kohtaa samanaikaisesti näin monia ja vakavasti toimintakykyä haittaavia vaikeuksia.

”Nämä muutokset edellyttävät uutta strategiaa ja merkittävää rakenteellista uusiutumista Finnairilta”, Manner totesi tulosraportin yhteydessä.

Nyt niitä rakenteellisia uudistuksia on tulossa.

Finnair kertoo tiedotteessaan, että uuden strategian tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta. Koska yhtiö nyt kohtaa erilaisen kilpailutilanteen ja eri markkinoiden painoarvo sen liiketoiminnassa muuttuu, yhtiö tarvitsee merkittävää rakenteellista uudistamista ollakseen kilpailukykyinen.

”Toimintaympäristömme muutos edellyttää meiltä uutta strategiaa ja merkittävää uusiutumista, erityisesti kustannusmielessä”, Manner kertoo.

Finnairin uusi strategia keskittyy rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan viiden prosentin vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

Finnair tavoittelee maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempaa verkostoa, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta ja vahvat kotimaan yhteydet.

Laivaston koon pienentäminen ja optimointi tulevaa verkostoa varten ovat myös lentoyhtiön suunnitelmissa. Yksikkötuottoja Finnair aikoo vahvistaa paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.

Listalla on myös kumppanuuksien, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden, tehokkaampi hyödyntäminen jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.

Yhtiön tavoitteena on yksikkökustannusten noin 15 prosentin vähentäminen vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla. Lisäksi Finnair aikoo pyrkiä kestävän taseen rakentamiseen, jotta se voi investoida tulevaisuuteen.

Lisäksi Finnair haluaa kuulua lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin.

Yksikkökustannusten vähennystavoite kattaa kaikki kuluerät, myös henkilöstökuluja. Finnair aloittaa keskustelut henkilöstön kanssa muun muassa työehtojen muutoksista ja arvioi myös muita toimia, kuten matkustamopalvelun reittikohtaisia ulkoistusmahdollisuuksia, mahdollisuuksia ulkoistaa joitain operatiivisia toimintoja ja toimia, joilla parannetaan yhtiön yhteisten toimintojen tehokkuutta.

Finnair hakee kustannussäästöjä myös neuvottelemalla toimittajiensa kanssa, organisaatiorakenteiden tarkastelulla ja tehostamalla tilojen käyttöä.

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Finnair on tehnyt perustavanlaatuisia muutoksia ja rakentanut itselleen tien ulos koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Näihin kuului muun muassa henkilöstövähennykset, lomautukset ja määräaikaiset sopimukset säästöistä työntekijäliittojen kanssa, 500 miljoonan euron osakeanti, merkittäviä lainoja ja 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelman toteutus.

Finnairilla on edessään haastava tehtävä, jotta se voi palauttaa sijoittajien ja analyytikoiden luottamuksen. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä vain hieman yli puolet siitä, mitä se oli vuoden 2020 lopussa. Viidestä yhtiötä seuraavasta analyytikosta neljä antaa lentoyhtiön osakkeelle myy-suosituksen ja yhden suositus on pidä.

Kommentoi
Ylös
>