Yritysuutiset

Rankasti tappiollinen HKScan antoi tulosvaroituksen ja vaihtaa toimitusjohtajan

Elintarvikeyhtiö HKScan on menettänyt tänä vuonna 40 prosenttia markkina-arvostaan.

HKScan eteni kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi.

Viime vuonna yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli vihdoin positiivinen 17 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -2,2 miljoonaa euroa. HKScanin vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketulos oli siten selvästi voitollinen ja paras viiteen vuoteen.

Nyt vaikeudet ovat kuitenkin palanneet. Kuluva vuosi ei ole sujunut suunnitelmien mukaan.

Vaikka HKScanin liikevaihto kasvoi lähes kahdeksan prosenttia tammi-kesäkuussa vertailukaudesta 943 miljoonaan euroon, konsernin liiketulos oli tappiollinen -23 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketulos oli positiivinen 2,6 miljoonaa euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli -7,0 miljoonaa euroa. Baltian negatiivinen tuloskehitys aiheutti suurimman poikkeaman konsernin liiketulokseen.

Voimakas kustannusinflaatio on ensimmäisellä vuosineljänneksellä nostanut energian, viljan ja muiden tuotantopanosten hinnat ennätyksellisen korkeiksi kaikilla HKScanin kotimarkkinoilla. Turvatakseen liiketoiminnalleen keskeisen kotimaisen liharaaka-aineen riittävyyden, yhtiö on nostanut tuottajahintoja.

Hinnoittelun rakenteellisesta viiveestä johtuen HKScanin myyntihintojen korotukset ja oman operatiivisen toiminnan tehostaminen eivät vielä kompensoineet voimakasta tuotantopanosten hintojen nousua, mutta tilanne alkoi tasapainottua asteittain katsauskauden loppua kohti.

Nyt yhtiö antoi tulosvaroituksen.

HKScan on päättänyt alentaa vuoden 2022 taloudellista ohjeistusta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen laskevan vertailuvuodesta, mutta pysyvän voitollisena. Yhtiö päätti alentaa taloudellista ohjeistusta energiamarkkinoiden voimakkaasti muuttuneen tilanteen vuoksi.

Energiamarkkinoiden epävarmuus koskee kaikkia HKScanin kotimarkkinoita ja vaikuttaa konsernin liiketulokseen suojaustoimista huolimatta.

Aiemmin helmikuussa yhtiö oli arvioinut vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2021.

Tulosvaroituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtaja joutuu lähtemään. HKScanin hallitus ja toimitusjohtaja Tero Hemmilä ovat tänään yhteisesti sopineet, että Hemmilä jättää HKScanin toimitusjohtajan tehtävät. Tero Hemmilä on toiminut HKScanin toimitusjohtajana helmikuusta 2019 lähtien. Hän jättää tehtävänsä välittömästi.

Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

”Nyt tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toivotan Terolle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo HKScanin hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.

Väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa Juha Ruohola, joka on yhtiön johtoryhmän jäsen sekä toiminut Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta sekä konsernin viennistä ja tuonnista vastaavana johtajana. Ruoholan siirtyessä väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Markus Kirsberg on nimitetty konsernin johtoryhmään Baltian liiketoiminnasta vastaavaksi väliaikaiseksi johtajaksi.

“Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetyllä Juha Ruoholalla on monipuolinen ja kansainvälinen osaaminen toimialalta, mikä tukee erinomaisesti HKScanin toimenpiteitä yhtiön kannattavuuden merkittäväksi parantamiseksi. Pidemmällä aikavälillä strateginen muutos lihatalosta monipuoliseksi ruokataloksi avaa uusia mahdollisuuksia kasvulle”, kertoo Reijo Kiskola.

Yhtiö kertoi toukokuussa suunnittelevansa tuotannon tehostamista, toiminnan uudelleenorganisointia ja toimintatapojen uudistamista Rauman ja Euran siipikarjayksiköissä vastatakseen markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä varmistaakseen jatkossakin merkittävän asemansa yhtiölle strategisesti tärkeässä ja kasvavassa broilerituotteiden kategoriassa.

Suomen siipikarjaliiketoiminnan suunniteltu tuotannon tehostaminen, uudelleenorganisointi ja toimintatapojen uudistaminen ovat jatkoa HKScanin vuonna 2020 aloittamalle siipikarjaliiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisohjelmalle. Sen puitteissa on yhtiö on toteuttanut muun muassa Rauman yksikön prosessin tuottavuusinvestointeja vuosina 2020 – 2021.

HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija kertoi toukokuussa, että yhtiö on viime vuosina tehnyt paljon kehitystyötä Rauman yksikössään. Siitä huolimatta yhtiö on kustannustehokkuudessa ja kannattavuudessa selvästi tavoitettaan jäljessä.

”Vahvistaaksemme markkina- ja kilpailuasemaamme meidän on määrätietoisesti jatkettava toimintamme kustannustehokkuuden parantamista sekä etsittävä uusia tapoja vastata asiakkaiden odotuksiin ja kuluttajien tarpeisiin myös tulevaisuudessa”, Leija totesi.

Kommentoi
Ylös
>