Yritysuutiset

Mediayhtiö Keskisuomalainen päätti lisäosingosta – osinkotuotto nousee 8,5 prosenttiin

Huolimatta aiempaa sumuisemmista tulosnäkymistä, Keskisuomalainen päätti ylimääräisestä osingosta.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus päätti keskiviikkona 21.syyskuuta yhtiön tilikautta 2021 koskevasta lisäosingonjaosta.

Lisäosinko on enintään 0,30 euroa osaketta kohden sekä lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivästä yhtiökokouksen 28. huhtikuuta antaman valtuutuksen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan tilikaudelta 2021 maksetaan lisäosinkoa yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa.

Lisäosinko maksetaan niille osakkeenomistajalle, jotka on lisäosingon täsmäytyspäivänä 4. lokakuuta merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäosingon maksupäivä on 11. lokakuuta.

Lisäosingonjaosta tilikaudelta 2021 päätettäessä hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa.

Keskisuomalaisen 28. huhtikuuta pitämän yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 9. toukokuuta osinkoa tilikaudelta 2021 maksettiin 0,70 euroa osaketta kohden, yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa. Hallituksen päättämän lisäosingonjaon jälkeen yhtiön tilikaudelta 2021 maksamat osingot ovat siis 1,0 euroa osaketta kohden, yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Osingonmaksu tilikaudelta 2021 on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.

Tämän hetken 11,8 euron kurssinoteerauksella osinkotuotto varsinaisen osingon ja lisäosingon kanssa nousee 8,5 prosenttiin.

Tammi-kesäkuussa Keskisuomalaisen liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia edellisvuodesta vajaaseen 113 miljoonaan euroon. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuoden 5,3 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon.

Yhtiön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kertoi tulosraportin yhteydessä, että liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi vuoden 2021 lopulla toteutettu Hämeen Sanomat -konsernin hankinta sekä markkinoiden lievä piristyminen koronapandemian jäljiltä.

Operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton heikentyminen on toimitusjohtajan mukaan seurausta Venäjän hyökkäyssodasta ja kiihtyneestä inflaatiosta, jotka ovat heijastuneet epävarmuutena ja kustannusten nousuna Suomessa.

Keskisuomalainen odottaa vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna, mutta operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2021 tasosta.

Keskisuomalainen Oyj on suomalainen mediakonserni, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä. Keskisuomalainen-konsernin tunnetuimpiin sanomalehtiin lukeutuvat Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat.

Lue myös tämä: Sijoittaja, näin tunnistat hyvän osinko-osakkeen

Kommentoi
Ylös
>