Kasvuosakkeet

Infrarakentaja Kreate kasvaa, mutta kohtaa kannattavuushaasteita

Kreate on jälleen yksi kotimaisista pörssiyhtiöistä, joka kohtaa kustannusinflaation haasteen.

Yhä useampi pörssiyhtiö on ilmoittanut kohonneiden kustannusten tuomista haasteista. Harva yhtiö kykenee nopeasti siirtämään kasvaneita kustannuksia myyntihintoihin.

Tämän haasteen kohtaa myös Kreate, joka tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin.

Kreate Group laskee tilikautta 2022 koskevaa taloudellista ohjeistustaan EBITA-ennusteen osalta sekä tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 238 miljoonaa euroa.

Yhtiön EBITA eli liiketulos ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja laskee uuden arvion mukaan 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle. Viime vuonna EBITA oli 10,5 miljoonaa euroa.

Aiemmin tammikuussa yhtiö oli arvioinut, että sekä liikevaihto että EBITA kasvavat viime vuoteen verrattuna.

Vahva tilauskanta tukee kasvua

Yhtiön tilauskanta kasvoi kesäkuun lopussa 204 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 158 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa vertailukauden 53 miljoonasta 67 miljoonaan euroon.

Vahvan tilauskannan ja myynnin lisäksi yhtiön erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina ovat tukeneet liikevaihdon kertymistä ja tilauskannan vahvistumista odotetusti. Viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistyvä 120 miljoonan euron arvoinen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke vaikuttaa jo vuoden 2022 liikevaihtoon

Kuitenkin kustannusinflaation aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä, jotka näkyvät erityisesti polttoainekustannusten ja energiahintojen nousuna sekä aikaisemmin alkaneet pitkäkestoiset hankkeet, joita ei ole sidottu indeksiin, vaikuttavat EBITA:n ja suhteellisen kannattavuuden kehittymiseen arvioitua enemmän tilikaudella 2022.

Yhtiö arvioi, että pitkäkestoisilla hankkeilla tai yleisellä kustannusinflaatiolla ei ole tulosvaikutusta enää vuodelle 2023. Kreate on vuonna 2022 solmituissa sopimuksissa kustannustason muutokset kyennyt ottamaan sopimuksellisin keinoin aiempaa paremmin huomioon.

Lisäksi yhtiön syyskuussa julkistama strateginen laajentuminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoimintaan nopeutetulla aikataululla aiheuttaa vuodelle 2022 kertaluonteisia kustannuksia. Nyt tehdyt panostukset kuitenkin mahdollistavat ratarakentamisen kasvusuunnitelmien toteutumisen tehokkaammin tulevina vuosina.

Kreate perusti kevään aikana Ruotsiin tytäryhtiön, Kreate Infra Sverige Ab:n, jonka kautta yhtiö lähtee kansainvälistymään strategiansa mukaisesti. Ruotsista muodostetaan Kreaten toimintaan uusi tukijalka, joka täydentää nykyistä tarjontaa.

Ruotsin inframarkkina on kooltaan kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja tarjoaa Kreatelle erinomaisia mahdollisuuksia kasvuun, yhtiön toimitusjohtaja Timo Vikström toteaa. Ruotsin markkinan odotetaan edelleen kasvavan lähivuosina Suomen markkinaa nopeammin.

Kuntien kasvava rooli infrarakentamisessa on Kreatelle riski

Kreate kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että infrarakentamisen markkinassa Rakennusteollisuus arvioi kasvun olevan 1,5 prosenttia vuonna 2022 ja supistuvan seuraavana vuonna nopean kustannusnousun, raidehankkeiden hiljentymisen ja kuntien heikon investointikyvyn yhteisvaikutuksena.

Valtio ja suurimmat kaupungit käynnistivät alkuvuonna hankkeita aiempien vuosien tapaan, mutta hallituksen liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin tekemät leikkaukset kohdistuvat isojen liikennehankkeiden investointeihin jo kuluvana vuonna. Valtion osuuden ollessa 20 prosenttia koko infrarakentamisen markkinasta, leikkausten vaikutus kokonaismarkkinaan on rajallinen.

Samaan aikaan teollisuusinvestointien eteneminen ja muun tarjoustoiminnan hyvä taso tasapainottavat mahdollisia valtion leikkauksia inframarkkinassa.

Kreaten mukaan kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista on ongelmallista, sillä pahimmassa tapauksessa hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Hidastuva talouskasvu ei tue rakentamisen nopeaa kasvua ja rakentamisen kysyntään vaikuttaa valtion talouden kestokyky ja uudistumiskyky.

Kaupungistuminen tukee kasvua pitkällä aikavälillä

Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtymä pois venäläisestä energiasta ja raaka-aineista luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Kreaten mukaan lähitulevaisuudessa leikkauksien kohteeksi joutuvat infrahankkeet käynnistynevät pidemmällä aikavälillä korjausvelan kasvaessa entisestään.

Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina.

Kreate on strategiassaan valinnut liiketoiminnoikseen sellaisia infran taito- ja väylärakentamisen osa-alueita, jotka megatrendien mukaisesti ovat pitkän aikavälin kasvusuuntia. Erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen.

Kreate arvioikin soveltuvan taito- ja väylärakentamisen markkinan pysyvän vuonna 2022 kokonaisuutena edellisen vuoden tason tuntumassa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös