Kasvuosakkeet

Koronakriisistä hyötynyt listautuja Lifa Air kääntyi nopeasti syvään ahdinkoon  

Lifa Air on menettänyt listautumisensa jälkeen 84 prosenttia markkina-arvostaan. Tuloskehitys on ollut murskaavan huono.

Lifa Air kasvomaskit listautuminen

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa ja yhtiön käyttökate oli 5,9 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 oli 2,9 miljoonaa euroa.

Lifa Air on viime vuosina kasvanut erityisesti koronakriisin ansiosta, sillä yli puolet sen liikevaihdosta tuli kasvomaskeista eli siis hengityssuojaimista ja kirurgisista suu-nenäsuojaimista.

Yhtiö kertoi listautumisaikeistaan kuluvan vuoden maaliskuussa, jolloin se maalaili hulppeita kasvutavoitteita.

Listautumisen yhteydessä yhtiö kertoi tavoittelevansa keskipitkällä aikavälillä 25–30 prosentin liikevaihdon keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia. Vuoteen 2026 mennessä Lifa Air kertoi tavoitteekseen noin 60 miljoonan euron liikevaihto.

Yhtiön kertoi liikevaihtotavoitteen pohjautuvan pääosin kannettavien henkilökohtaisten ilmanpuhdistimien kaupalliseen läpimurtoon ja ilmanpuhdistin-tuotesegmentin laajentamiseen edullisempaan hintasegmenttiin. Näitä kahta pääajuria tukee vahvasti näissä käytettävien suodattimien jälkimarkkina, josta yhtiö tavoittelee merkittävää osuutta Lifa Airin liikevaihtoon.

Listautumisesitteessä Lifa Air kertoi odottavansa tilikauden 2022 liikevaihdon olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustui Lifa Airin alkuvuoden kehitykseen sekä yhtiön johdon oletuksiin koskien toimintaympäristön kehitystä sekä yhtiön kykyä tuottaa liikevaihtoa loppuvuoden 2022 aikana.

Lifa Airin Vesa Mäkipää kertoi listautumisen jälkeen viime huhtikuussa, että listautumisannilla kerätyt varat luovat hyvät edellytykset yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiselle tavoitteiden mukaisesti.

”Pandemian jatkuminen ennalta arvaamattomaksi ajaksi, uudet ilmaperäisesti leviävät taudit ja patogeenit, ilmansaasteiden paheneminen ja yhä heikentyvä sisäilman laatu sekä geopoliittiset uhkakuvat luovat tarvetta Lifa Airin tuotteille”, Mäkipää toteaa.

Tulosvaroitus oli myrskyvaroitus

Viime kesäkuussa yhtiö joutui kuitenkin julkistamaan tylyn tulosvaroituksen.

Lifa Air arvioi tuolloin sekä liikevaihdon että käyttökatteen vuodelle 2022 jäävän aiemmin arvioidusta ja samalla yhtiö peruutti taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että merkittävien avaintarjouskilpailujen siirtyminen tekee loppuvuoden kehityksen arvioinnista erittäin haastavaa. Yhtiöllä ei ole varmuutta, että se kykenee loppuvuoden aikana kuromaan umpeen hiljaisen toisen vuosineljänneksen aiheuttaman toteuman jättämän suhteessa ennusteisiin.

Syynä alkuperäistä ohjeistusta heikompaan kehitykseen on koronapandemian heikkenemisestä johtuva ennustettua nopeampi kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityssuojaimien myynnin väheneminen sekä kuluttaja- että ammattikäyttäjien tarpeisiin. Lisäksi muuttunut geopoliittinen tilanne on vaikeuttanut muiden tuotteiden markkinoille saattamista pitkittyneistä toimitusajoista johtuen.

Myynti romahti tammi-kesäkuussa

Tällä viikolla yhtiö julkisti tammi-kesäkuun tulosraportin. Se osoitti yhtiön jääneen kauas listautumisen yhteydessä arvioidusta liikevaihdosta ja käyttökatteesta.

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 2,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,6 miljoonasta eurosta. Käyttökate romahti pakkaselle -2,46 miljoonaan euroon, kun viime vuonna käyttökate oli plussalla 8,3 miljoonaa euroa.

Liikevoitto painui -3,9 miljoonaa negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin se oli 8,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulostaso jäivät siis valovuosien päähän listautumisen yhteydessä ennustetusta tasosta.

Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää kertoo, että tulokseen on vaikuttanut useita tekijöitä huhti-kesäkuun erittäin heikon myynnin lisäksi.

Mäkipään mukaan katsauskauden tulosta alensivat kertaluonteisesti yli 12 kuukautta varastoitujen tuotteiden sekä epävarmojen laskusaatavien alaskirjaukset. Yhtiö on panostanut katsauskaudella voimakkaasti tuotekehitykseen ja kirjannut kaikki tuotekehityksen kustannukset kuluiksi.

Lisäksi tulosta heikensi huhtikuussa 2022 toteutetun listautumisannin kertaluonteiset palkkiot, 0,73 miljoonaa euroa.

Kirurgisten suu-nenäsuojusten hintataso laski voimakkaasti ja viranomaisten maskisuositusten päätyttyä myös kuluttajakysyntä tyrehtyi, toimitusjohtaja kertoo.

Myös hengityssuojainten hintataso on laskenut voimakkaasti.

Mäkipään mukaan ilmanpuhdistimien myyntiä on hidastanut erityisesti logistiset ongelmat kustannusten ja pidentyneiden kuljetusaikojen osalta. Rahtikustannukset ovat tasaantumaan päin ja poistuneiden reittien tilalle on tullut uusia vaihtoehtoja.

Rankat tehostamistoimenpiteet edessä

Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet, joilla tehostetun myynnin lisäksi Lifa Air nostamaan kannattavuutta ja kassanhallintaa paremmalle tasolle, Mäkipää vakuuttaa.

Yhtiö harkitsee omistamansa teollisuushallin myymistä ja siirtymistä kyseisiin tiloihin vuokralaiseksi, tehnyt pankin kassa sopimuksen 2,0 miljoonan euron luottolimiitistä, aloittanut varastojen keskittämisen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, irtisanonut toimisto- ja varastotilan vuokrasopimuksen ja aloittanut työvoimakustannusten supistamisen.

Mäkipään mukaan yhtiö selvittää parhaillaan, miten ilmanvaihtokanavien tarkastus- ja puhdistuslaitteiden sekä rakennusaikaisen pölynhallintalaitteiden osalta kyseisten tuotteiden valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää.

Lifa Air sai uudet FFP3-luokan hengityssuojaimet tuotantovalmiiksi ja niistä erilaisia versioita sertifioitua vasta katsauskauden jälkeen, joten niillä ei ollut taloudellista vaikutusta tammi-kesäkuun lukuihin.

”Odotamme näistä tuotteista kasvavaa liikevaihtoa loppuvuoden 2022 aikana ja merkittävää kasvua vuodelle 2023”, Mäkipää kertoo.

Tuoko energiakriisi mahdollisuuden käänteeseen?

Lifa Air odottaa energiakriisin vaikuttavan yhtiön ammattilaitteiden, erityisesti ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuslaitteiden myyntiin, toimitusjohtaja kertoo.

”Likainen ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa ilmanvastusta ja sen voittamiseksi puhaltimet joutuvat kiertämään nopeammin eli järjestelmä kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa verrattuna puhdistettuun ilmanvaihtojärjestelmään. Koska energian säästötarve on globaali, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen saattaa kasvaa voimakkaasti ja siten myös tarve työssä tarvittaville laitteille.”

Yhtiöllä on Mäkipään mukaan meneillään kaksi merkittävää tuotekehityshanketta.

BIOPROT-projekti, jossa se kehittää uusia biopohjaisiin raaka-aineisiin perustuvia kestävän kehityksen mukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia ja E3-projekti, jonka päätavoitteena on kehittää ratkaisuja, joilla yhteiskunta pysyy toimintakykyisenä ja ihmiset voivat liikkua ja elää turvallisesti epidemioista ja pandemioista huolimatta.

”E3-hankkeessa tarjoamme terveysturvallisia ilmanpuhdistuksen ratkaisuja, joiden avulla kyetään suojaamaan yksilöä ja yhteisöä ilmaperäisesti leviäviltä taudeilta ja muilta partikkeli- ja kaasumaisilta epäpuhtauksilta. Hankkeista tehdään väliraportit ja kustannustilitykset loppuvuoden 2022 aikana”, Mäkipää kertoo.

Lifa Airin osake on nyt vapaassa pudotuksessa. Torstaina osake romahti 29 prosenttia ja perjantaina lasku jatkui 30 prosentin sukelluksella.

Kommentoi
Ylös
>