Yritysuutiset

Markkinat kiittävät Fortumia Uniperin myynnistä Saksan valtiolle – Rauramo: ”Köysien katkaiseminen Uniperiin on kivuliasta”

Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin ja neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo
Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper ovat allekirjoittaneet uuden periaatesopimuksen pitkäaikaisesta ratkaisusta, joka mahdollistaa Saksan valtiolle Uniperin haltuunoton energian toimitusvarmuuden takaamiseksi Saksassa.

Järjestely näyttää kelpaavan markkinoille, sillä Fortumin osake on noin 10 prosentin nousussa kello 13.15. keskiviikkona.

Fortum kertoo tiedotteessaan, että sopimuksen tultua voimaan Fortum myy omistuksensa Uniperista ja keskittyy yhtiön ydinliiketoimintaan, puhtaaseen energiatuotantoon Pohjoismaissa. Nyt solmittu sopimus korvaa osapuolten heinäkuussa 2022 allekirjoittaman alkuperäisen Uniperin vakautussopimuksen.

Fortumin mukaan heinäkuusta lähtien Euroopan energiakriisi on syventynyt ja aiemmin sovitut vakautustoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja vaikeiksi toteuttaa. Uniperin kaasuliiketoimintaan liittyvät tappiot ovat nyt jo lähes 8,5 miljardia euroa eikä Uniper pysty enää yksityisessä omistuksessa olevana yhtiönä jatkamaan tehtäväänsä kriittisenä toimitusvarmuuden tarjoajana.

Tämän vuoksi tarvittiin uusi ratkaisu, jossa Saksan valtiolle siirtyy määräysvalta, Fortum kertoo.

”Tilanne sekä Euroopan energiamarkkinoilla, että Uniperissa on vakava. Uniperin myynti on oikea ratkaisu ei vain Uniperille vaan myös Fortumille. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun rooli Euroopassa on muuttunut peruuttamattomasti ja sen mukana myös voimakkaasti kaasuun nojaavan liiketoimintamallin tulevaisuuden näkymät. Tässä tilanteessa pohja Fortumin ja Uniperin yhdistymiseltä putosi pois”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo. 

Rauramo myöntää virheet

Sopimuksen mukaisesti Uniper laskee liikkeelle 4,7 miljardia uutta osaketta, jotka Saksan valtio merkitsee 1,70 euron nimellisarvolla osakkeelta. Lisäksi Saksan valtion omistama KfW-pankki antaa Uniperille tarvittaessa lisälainaa kunnes 8,0 miljardin euron osakepääoman korotus on toteutettu.

Osakepääoman korotuksen yhteydessä Saksan valtio ostaa kaikki Fortumin omistuksessa olevat osakkeet 0,5 miljardilla eurolla eli 1,7 eurolla osakkeelta. Tässä vaiheessa rahoitussopimuksen lauseke määräysvallan vaihtumisesta astuu voimaan, ja Saksan valtio myöntää rahoitusta Uniperille Fortumin myöntämän neljän miljardin euron lainan takaisinmaksuun ja Fortumin neljän miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumiselle.

Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Osapuolet ovat myös sopineet, että mikäli Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.

”Teimme aikanaan valintoja, joista olimme sen hetkisen tiedon, toimintaympäristön ja näkymien perusteella aidosti varmoja. Jälkikäteen katsottuna osa näistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi”, Markus Rauramo myöntää.

Rauramon mukaan nämä valinnat Fortumin on nyt kohdattava.

”Köysien katkaiseminen Uniperiin on kivuliasta meille yhtiönä, työntekijöillemme ja sijoittajillemme, mutta se tarjoaa meille myös mahdollisuuden uuteen alkuun. Tulevaisuutemme rakennetaan pohjoismaisen ydinliiketoimintaamme varaan: päästöttömään sähköntuotantoon, lämpöliiketoimintaan sekä kestäviin asiakasratkaisuihin”, Rauramo toteaa.

Fortum ei tarvitse lisärahoitusta

Sopimuksen seurauksena Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin. Uniper esitetään vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä alkaen lopetettuna toimintona eikä Fortumin jatkuvien toimintojen taloustietoihin siten enää sisälly Uniperin liiketoiminnan vaikutusta.

Edellisten vuosineljännesten aikana Fortum on kirjannut merkittäviä tappioita pääasiassa johtuen Uniperin kirjaamista varauksista ja käyvän arvon negatiivisista muutoksista Venäjän kaasurajoituksiin liittyen.

Uniperin tappiot kolmannella vuosineljänneksellä tai siitä eteenpäin eivät vaikuta Fortum-konsernin omaan pääomaan, koska konsolidoinnin päättymisen vaikutus eliminoi tappioiden vaikutuksen. Fortumin taseen 30.6.2022 perusteella laskettuna konsolidoinnin päättyminen vahvistaisi Fortum-konsernin omaa pääomaa noin viidellä miljardilla eurolla.

Uniperin tappiot lopetetuissa toiminnoissa Fortumin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa sisältävät Uniperin nettotappion vuoden 2022 ensimmäisiltä yhdeksältä kuukaudelta ja konsolidoinnin päättymisen positiivisen vaikutuksen.

Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortumin omaa pääomaa, mutta Fortum on arvioinut sen säilyvän riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta.

Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin, kun järjestely saatetaan päätökseen. Laina kirjataan saatavaksi, kun Uniperin konsolidointi päättyy vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Fortumin Uniperin osakkeista saama 0,5 miljardin kauppahinta kirjataan lyhytaikaiseksi saatavaksi, kunnes osakekauppa saadaan päätökseen.

Uniperin konsolidoinnin päättymisen ja lopetetuksi toiminnoksi luokittelun yhteydessä Fortum oikaisee vertailukausien neljännesvuositiedot vuodelta 2021 sekä vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Oikaistut tiedot julkaistaan ennen Fortumin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tulosjulkistusta 10. marraskuuta 2022.

Kommentoi
Ylös
>