Markkinakommentit

Milloin inflaatio tasoittuu lähelle Fedin tavoitetta?

Yhdysvaltain työllisyystilanne ratkaisee inflaatiokehityksen suunnan.

Sijoittajien konsensus on sitä mieltä, että inflaatio tasoittuu syksyn aikana ja varsinkin ensi vuonna Yhdysvalloissa. 

Kuluvan vuoden korkeimmaksi lukemaksi saattaa jäädä siis kesäkuun 9,1 prosenttia. Heinäkuussa kuluttajahinnat nousivat 8,5 prosenttia vuodessa, mutta pysyivät toukokuun tasolla. Elokuun inflaatiotilasto julkaistaan 13. syyskuuta. Inflaation arvioidaan olevan lähellä heinäkuun lukemia.

Amerikkalaisten luottamus talouteen vahvistui kesän aikana, kun energiatuotteiden hinnat kääntyivät laskuun ja osakekurssit kallistuivat. Heinäkuussa amerikkalaisten reaalipalkat nousivat 0,5 prosenttia. 

Tiistaina julkaistu Conference Boardin kuluttajaluottamus antaa niin ikään toivoa paremmasta. Sen lukema oli 103,2. Ekonomistien konsensusennuste oli 97,9. 

Michiganin yliopiston julkaisema kuluttajasentimentti maalaa samanlaisen kuvan siitä, että amerikkalaisten optimismi talouteen on hieman kasvanut. Elokuussa vahvistuivat varsinkin amerikkalaisten odotukset tulevasta talouskehityksestä. 

Vahvistuvat talousindikaattorit ruokkivat kuitenkin inflaatiopaineita. Elokuussa osakemarkkinoiden suunta kääntyi laskevaksi, kun pitkät korot kohosivat.

Miltä inflaatiotilanne näyttää syyskuun alussa?

Yhdysvalloissa on täystyöllisyys. Työttömyysaste on 3,5 prosenttia. Se ruokkii palkkainflaatiota ja kuluttajahintojen nousua. Ei siis ole ihme, että Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell antoi tiukkoja kommentteja Jackson Holen puheessaan viime viikon perjantaina. Powell kertoi, että korkoja nostetaan jatkossakin ja että inflaation vastainen taistelu saattaa johtaa talouskasvun hidastumiseen.

USA:n työllisyystilanteen täytyy todennäköisesti heikentyä, jotta inflaatiotavoitteeseen pääseminen on mahdollista. Viimeisen kahden taantuman perusteella maan bruttokansantuotteen tulisi heikentyä kolme prosenttiyksikköä ja työttömyysasteen nousta 7,5 prosenttiin, jotta inflaatio hidastuisi edes kolmeen prosenttiin. Se tarkoittaisi lamaa Yhdysvalloissa, sillä esimerkiksi 2007-2009 BKT laski vuoden 2007 huipuista 4,3 prosenttia. 

Siispä Yhdysvaltain keskuspankin unelma ”soft landingista” saattaa olla utopiaa. ”Soft landigilla” tarkoitetaan inflaation kesyttämistä ilman taantumaa.

Arvio inflaatiokehityksen ja reaalitalouden suhteesta muuttuu hieman, jos tarkastellaan pohjainflaatiota PCE:n perusteella. Se mittaa yksityisiä kulutusmenoja ilman energian ja ruoan hintamuutoksia. Hintaindeksi nousi heinäkuussa 4,6 prosenttia vuodessa.

USA:n pohjainflaatio (Core CPI) oli vastaavasti heinäkuussa 5,9 prosenttia vuodessa. Siitä on niin ikään poistettu energian ja ruoan hintavaikutus.

Historian perusteella USA:n bruttokansantuotteen tulisi laskea noin kolme prosenttiyksikköä, jotta pohjainflaatio CPI laskisi noin 2,5 prosenttiin. Silloin se olisi lähellä Fedin inflaatiotavoitetta. 

Asiantuntijoiden arviot inflaatiokehityksestä jakautuvat kahteen leiriin

Sijoitusammattilaiset jakautuvat nyt kahteen leiriin. Osa arvioi, että inflaatio pysyy korkeana myös ensi vuonna ja sitä seuraavana. He arvioivat, että pandemia-ajan elvyttäminen, hyödykkeiden tarjontaongelmat, sota sekä vahva työllisyystilanne ruokkivat kuluttajahintojen nousua. 

Deflaation puolesta liputtavat arvioivat sitä vastoin, että tulevan taantuman vuoksi kuluttajahinnat kääntyvät laskuun, koska silloin kysyntä heikkenee. Moni myös arvioi, että energiakriisi selätetään ja se vaikuttaa monien tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Joukkolainamarkkinoilla hinnoitellaan inflaation tasoittumista loppuvuonna, mutta erityisesti vuonna 2023.

Tulevan vuoden aikajaksolle inflaatio-odotus on 6,2 prosenttia. USA:n 10 vuoden valtionlainan ja vastaavan maturiteetin TIPS:in eli inflaatiosuojatun valtionalainan perusteella markkinoilla odotetaan, että inflaatio on seuraavan 10 vuoden aikana keskimäärin noin 2,5 prosenttia vuodessa. Siispä markkinoilla hinnoitellaan inflaation merkittävää tasaantumista 2023 aikana. 

Käytännössä se myös tarkoittaa, että korkomarkkina hinnoittelee taantumaa. Niin kutsuttu korkokäyrä, 10 vuoden ja 2 vuoden USA:n valtionlainojen tuottoero, on negatiivisin 2000-luvun alun jälkeen.

Laskeva korkokäyrä on ollut historian saatossa loistava taantumaindikaattori. Yhdysvallat on ajautunut viimeisen 50 vuoden aikana käytännössä aina taantumaan 7-24 kuukauden kuluessa korkokäyrän kääntymisestä. 

Maturiteetiltaan 10 vuoden ja kolmen kuukauden valtionlainojen korkokäyrä on ennustanut jokseenkin yhtä hyvin tulevia taantumia. Se kääntyi vähäksi aikaa laskevaksi elokuun alkupuolella, mutta on nyt taas nouseva.

Taantuma ei ole vielä ajankohtainen, vaikka Yhdysvaltain bruttokansantuote supistui vuoden kahdella ensimmäisellä kvartaalilla.

Atlantan keskuspankin GDPNow-mittari ennustaa 1,6 prosentin talouskasvua vuoden kolmannelle kvartaalille. Kasvua tukee hyvät vientiluvut. Plusmerkkinen talouskasvu on nykytilanteessa negatiivinen ajuri osakemarkkinoille, sillä se ruokkii palkkainflaatiota täystyöllisyyden tilanteessa. Täystyöllisyys tarkoittaa samalla, että Fedillä ei ole syytä jarrutella koronnostojen kanssa. 

Suurin osa ekonomisteista arvioi, että Fed nostaa ohjauskoron neljän prosentin tuntumaan vuoden loppuun mennessä. Moni myös arvioi, että ohjauskorko pysyy samalla tasolla koko ensi vuoden.

Fedin keskuspankkiireista korkotasoa kommentoi vastikään New York Fedin John Williams. Hän kertoi, että korkotasoa nostetaan, kunnes inflaatio tasoittuu.  Williams ei kuitenkaan arvioinut tarkkaa korkotasoa, vaan totesi, että reaalikorot tulee todennäköisesti olla plussan puolella, jotta inflaatio hiipuu nykyisestä.

Kommentoi
Ylös
>