Markkinakommentit

Näitä sijoituskohteita suosii Euroopan suurin varainhoitaja

Amundi ylipainottaa Yhdysvaltain osake- ja korkomarkkinoita.

Euroopan suurin varainhoitaja on ranskalainen Amundi. Se hoitaa noin kahden biljoonan euron varallisuutta.

Yhtiö julkaisi eilen keskiviikkona markkinanäkemyksensä, joka kattaa globaalit sijoitusmarkkinat. 

Raportissa todetaan, että kesällä aurinko paistoi myös sijoitusmarkkinoilla kun osakkeet kallistuivat. Markkinoilla alettiin hinnoittelemaan korkeampaa todennäköisyyttä ”soft landingille” eli inflaation tasoittumiselle ilman taantumaa. 

Toisen vuosineljänneksen miinusmerkkinen bruttokansantuotteen kasvulukema USA:ssa ei horjuttanut markkinoiden kehitystä. Huonot talousuutiset olivat itse asiassa hyviä uutisia osakemarkkinoille, koska niiden ansiosta inflaatio-odotukset heikentyivät.

Amundin näkemys oli kesäkuussa, että osakekurssit elpyvät, koska osakemarkkina oli ylimyyty. 

Varainhoitaja piti siitä huolimatta osakkeet neutraalissa painossa.

Sijoittajien odotukset olivat liian optimistisia sen suhteen, että Fed muuttaisi rahapolitiikkaansa kyyhkysmäisempään suuntaan. Amundi arvioi, että Fedin kiristyvä rahapolitiikka ruokkii kurssilaskua myös jatkossa. 

Osakemarkkina ei ole vielä hinnoitellut kaikkia koronnostoja. Amundin mukaan osakemarkkinoilla ei ole nyt sellaisia positiivisia ajureita, joiden ansiosta kesäinen kurssiralli saisi jatkoa. Sitä vastoin tämän hetken riskit puoltavat paremminkin kuluvan vuoden osakemarkkinoiden laskun jatkumista.

Miten Amundi kehottaa varautua nykytilanteeseen?

Varainhoitajan mukaan nyt on aika leikata osakepainoa. 

Osakemarkkinoista Amundi suosii Yhdysvaltoja suhteessa Eurooppaan. Yhdysvaltojen talous on vahvemmassa tilanteessa kuin Euroopan, vaikka bruttokansantuotteen kasvu on myös siellä merkittävästi hidastunut viime vuodesta.

Amundin mukaan Yhdysvaltain osakemarkkinoilla huomio kannattaa suunnata yhtiöiden tuloskehitykseen ja arvostustasoon. Varainhoitaja arvostaa yhtiöitä, jolla on näyttöjä siitä, että ne ovat taantumassakin tuottaneet hyvää kassavirtaa joko osinkojen tai omien osakkeiden ostojen muodossa. Lisäksi Amundi analysoi yhtiöiden liiketoiminnan kykyä sopeutua taantumiin.

Perinteiset defensiiviset osakemarkkinoiden sektorit ovat varainhoitajan näkemyksen mukaan yliarvostettuja. Varainhoitaja välttelee myös kannattamattomia yrityksiä.

Euroopan osakemarkkinoilla varainhoitaja kehottaa suosimaan yhtiöitä, joilla on vahva hinnoitteluvoima. Myös tuotteen tai palvelun erottuvuus sekä kilpailuedut ovat nyt suuressa roolissa. Lisäksi yhtiön vahvan taseen merkitys korostuu epävarmoina aikoina.

Amundin näkemyksen mukaan houkuttelevia sijoituskohteita Euroopassa ovat päivittäistavarayhtiöt ja tietyt defensiiviset teollisuuden toimijat. 

Varainhoitajan arvion mukaan tuloskasvu saattaa kääntyä laskevaksi ensi vuonna

Useat eri tekijät rokottavat nyt yhtiöiden liiketoimintaa. Ostovoiman heikentyminen vaikeuttaa hintojen korotuksia. Se näkyy liikevaihdoissa. Yhtiöiden kannattavuus on taas paineessa kustannustason noustessa.

Amundi arvioi, että yhtiöiden tuloskasvu saattaa kääntyä laskuun ensi vuonna. Kolmannen kvartaalin osalta tuloksien odotetaan pitävän hyvin pintansa.

Joukkolainoja Amundi pitää nykytilanteessa epävarmoina sijoituskohteina, vaikka korkotason nousun myötä ne ovat tekemässä paluuta. 

Varainhoitaja kuitenkin muistuttaa, että valtionlainat ovat loistava taantumasuoja. Erityisesti pitkät valtionlainat ovat historian saatossa osoittautuneet hyviksi sijoituskohteiksi heikoissa taloussuhdanteissa, joissa keskuspankit usein laskevat ohjauskorkoa. Esimerkiksi finanssikriisin ensimmäisenä vuonna 2008, USA:n pitkät valtionlainat olivat niitä harvoja positiivisen tuoton sijoituskohteita.

Joukkolainoista Amundi suosii nyt korkean luottoluokituksen vaihtoehtoja ja erityisesti Yhdysvaltain markkinoita. Argumentit ovat samoja kuin osakkeissa. Yhdysvaltain talouden fundamentit pitävät paremmin pintansa nykyisessä markkinaympäristössä.

Osa varainhoitotaloista suhtautuu Amundia optimistisemmin osakemarkkinoiden kehitykseen. HSBC:n globaalien markkinoiden sijoitusjohtaja Willem Sels odottaa kestävämpää kurssirallia. Hän suosittelee ylipainottamaan amerikkalaisia osakkeita ja pitämään Euroopan osakemarkkinat alipainossa.

Kommentoi
Ylös
>