Yritysuutiset

Outokumpu suunnittelee isoa investointia Suomen energiaomavaraisuuteen

Outokumpu suunnittelee merkittävää investointia biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle.

Osana kunnianhimoista vastuullisuustyötään Outokumpu suunnittelee investointia Torniossa sijaitsevien terästehtaidensa yhteyteen rakennettavalle biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Mittakaavaltaan merkittävä biokoksihanke on edennyt investointitukihakemukseen, jonka suuruus on 25 miljoonaa euroa.

Toteutuessaan hanke lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta merkittävästi, ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali on yli 200 000 tonnia vuodessa. Hanke tukee Suomen ja EU:n vuoteen 2030 tähtääviä energia- ja ilmastotavoitteita.

”Uuden biokoksaamo- ja biometaanilaitoksen tavoitteena olisi osoittaa, että uutta raaka-ainetta voitaisiin valmistaa metsäteollisuuden jätteistä, joita poltetaan tällä hetkellä matalan lisäarvon energiatuotannon tarkoituksiin. Uusi raaka-aine, jota kutsutaan biokoksiksi, voisi korvata tällä hetkellä ulkomailta tuotavan koksin, jota käytetään pelkistimenä Outokummun ferrokromin tuotannossa”, Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä kertoo.

Energiapuun kysyntä on kasvanut voimakkaasti Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Metsäteollisuuden tuotannon sivuvirtoja käytetään tällä hetkellä paljon energian lähteenä. Tutkijoiden mukaan näitä puunjalostuksen tuotannon sivuvirtoja tulisi tulisi tulevaisuudessa ohjata korkean arvonlisän tuotteiden valmistukseen.

Erkkilän mukaan Outokumpu käyttäisi biokoksin valmistuksessa metsäjätteitä massiivipuun sijaan toisin kuin muut valmistajat ja kykenisi samalla tuottamaan merkittävän määrän biometaania.

”Biometaanin tuotanto mahdollistaa Outokummun irtaantumista ulkoisista fossiilisista polttoainelähteistä”, Erkkilä toteaa.

Erkkilän mukaan biomassapohjaisen raaka-aineen ja biojätteestä tuotettujen biopolttoaineiden käyttö vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja vahvistaa Outokummun vastuullisuusstrategian toteuttamista. Toteutuessaan hanke vahvistaisi Outokummun riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista ja toisi mukanaan uusia työpaikkoja Tornion seudulle.

Outokummun ilmastotavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasosta. Tämä tarkoittaa, että päästövähennys olisi 14 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti.

Teräsyhtiön tavoitteena on tehdä investointipäätös vuonna 2023, jos investointitukihakemus hyväksytään. Erkkilän mukaan Outokumpu aloitti jo hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, ja ensimmäiset kuulemiset on tehty.

Outokummun biokoksihanke on tulosta Business Finlandin rahoittamasta Towards Carbon Neutral Metals -hankkeen puitteissa (TOCANEM) tehdystä tutkimuksesta. Biokoksihanke olisi toteutuessaan ensimmäisiä uusista hiilidioksidin vähentämiseen tähtäävistä merkittävistä teollisista investoinneista, joka on syntynyt TOCANEM-hankkeen seurauksena. TOCANEM-tutkimushankkeessa metalliteollisuus ja tutkimusorganisaatiot ovat tutkineet yhdessä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teräksen ja muiden metallien valmistuksessa.

Kommentoi
Ylös
>