Talouden trendit

Kaikelle puulle on nyt vahva kysyntä – ja se näkyy kantohinnoissa

Puukauppa on käynnistynyt ripeästi lomakauden jälkeen, ja syksyn puukaupalle on nyt erinomaiset edellytykset, arvioi Metsäteollisuus ry.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa puuta yksityismetsistä 20,5 miljoonaa kuutiota.

Puukaupassa on selviä virkistymisen merkkejä alkuvuoteen verrattuna, vaikka viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on viisi prosenttia pienempi ja viime vuoden ostomäärästä ollaan vielä jäljessä 16 prosenttia.

Viime viikkoina puun ostomäärät yksityismetsistä ovat ylittäneet vuosien 2019-2021 tason, kuten yllä olevasta kuvaajasta näkyy.

Hyvä kysyntätilanne on heijastunut hintoihin.

‍Havutukkien kantohinnat olivat elokuussa 12–14 prosenttia ja koivutukin kantohinta 11 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 12–14 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.

Elokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 70 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 38 ja 75 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 74 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa 38 ja 77 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 50 euroa kuutiolta, kun hinta vaihteli 31 ja 55 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 20–22 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 24 euron välillä.

‍Kantohintojen vaihteluun on useita syitä.

Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

‍Metsäteollisuus ry:n mukaan syksyn puukaupalle on nyt erinomaiset edellytykset. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle parhaan tuoton ja samalla antaa edellytykset teollisuuden puuhuollon onnistumiselle.

”Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle. Näin luodaan työtä ja toimeentuloa kaikkialla Suomessa. Puupohjaisilla tuotteilla vastataan myös globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristön kuormittumiseen”, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Metsä Group on pyrkinyt kasvattamaan puun ostojaan tarjoamalla omistajajäsenilleen ylimääräisen kannusteen.

Metsäyhtiö maksaa omistajajäseniltä hankintapuuna vastaanotetuille tukki- ja kuitupuille aikaisuuslisän syyskuun puolesta välistä joulukuun puoleen väliin ajoittuvalta ajanjaksolta.

”Puunhankintamme kasvaa ja haluamme ostaa lisääntyvät määrät omistajajäseniltämme. Olemme Suomen suurin hankintapuun ostaja, ja nyt lisäämme hankintapuun ostoa entisestään”, puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Jani Riissanen kertoo.

Hankintakauppa tarkoittaa, että metsänomistaja itse kaataa ja katkoo puut sekä toimittaa ne tienvarteen, josta Metsä Groupin sopimusyrittäjä noutaa ne puutavara-autolla.

Aikaisuuslisällä Metsä Group haluaa kannustaa omistajajäseniämme hankintahakkuille syksyn aikana sekä viestiä erinomaisesta hankintapuun kysynnästä ja vahvistuneesta hintatasosta.

1 kommentti
  • Jallun kanat sanoo:

    Vain tyhjätaskut myy nyt.odotellaan että ostokartellit murentuu.puun todellinen hinta paljon korekampi.

  • Ylös
    >