Osakeanalyysit

QPR käy läpi vaikeaa muutosprosessia

QPR Softwarelle vuosi on ollut vaikea. Yhtiö antoi tulosvaroituksen ja aloittaa muutosneuvottelut.

QPR Software ollut yksi pörssin suurimpia pettymyksiä tänä vuonna. Yhtiö on menettänyt markkina-arvostaan yli puolet ja osake on romahtanut 66 prosenttia. Osakekurssin lasku johtuu osin yhtiön osakeannista, joka dilutoi osakkeen arvoa.

QPR Software tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Yhtiö on luomassa nahkaansa uudelleen pilvipalveluja kasvattamalla. Nyt se joutuu kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa.

QPR aloittaa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintansa parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaakseen yhtiön strategian toteuttamista.

Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat suunnitelmat voisivat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja enimmillään 25 työtehtävän lakkaamiseen. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö, yhteensä 89 henkilöä.

Yhtiö tavoittelee suunnitelluilla toimenpiteillä yhtiön kokoluokkaan nähden merkittäviä vuotuisia säästöjä.

QPR julkisti 7.9. jo toisen tulosvaroituksen tänä vuonna, jossa se ilmoitti joutuvansa uudelleenarvioimaan useampien vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alussa solmittujen sopimusten ja niihin liittyvien ohjelmistotoimitusprojektien laskutusta ja kannattavuutta, mikä heikentää konsultointiliiketoiminnan ja ohjelmistoylläpidon näkymiä vuodelle 2022. 

Yhtiön strategian mukainen vahva fokus pilviliiketoiminnan kasvattamiseen on muuttanut uusasiakashankinnan painopisteen jatkuvaluonteisiin sopimuksiin ohjelmistolisenssikauppojen sijaan. Lisäksi Euroopassa yleisesti lisääntynyt toimintaympäristön epävakaus Ukrainan sodasta, kasvavasta inflaatiosta ja koronaviruspandemian jälkiseurauksista johtuen luo edelleen epävarmuutta uusasiakashankinnassa, yhtiö kertoo. 

Näistä syistä QPR arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmasta arviosta.

Yhtiön strategian keskiössä oleva SaaS-kasvu ei riitä tässä vaiheessa kompensoimaan laskevia liikevaihtoeriä.

Uuden ohjeistuksen mukaan QPR Software odottaa liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2021 raportoiduista tunnusluvuista. Viime vuonna liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa. SaaS-liikevaihdon yhtiö odottaa kasvavan 25-35 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, jolloin se oli 1,3 miljoonaa euroa.

Aiemmin huhtikuussa QPR oli arvioinut liikevaihtonsa kasvavan SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.

Huhti-kesäkuussa QPR:n liikevaihto laski viime vuoden vertailukaudesta 6,0 prosenttia 2,0 miljoonaan euroon. Liikevoitto painui -0,515 miljoonaa euroa pakkaselle, kun vuotta aiemmin se oli -2,75 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Vasama kertoi tulosraportin yhteydessä, että QPR:n fokus kohdistuu strategian mukaisesti vahvaan jatkuvan SaaS-liikevaihdon kasvuun.

”Tämä vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä yhtiön kokonaiskasvuun erityisesti ohjelmistolisenssien uusmyynnin asteittaisen laskun myötä. Yhtiö jatkaa loppuvuoden ajan vahvaa strategian mukaista panostusta markkinointiin, myyntiin ja tuotekehitykseen, mikä heikentää kannattavuutta lähitulevaisuudessa.”

Yhtiö on tarvinnut uudistumiseen omistajien pääomia. QPR järjesti merkintäetuoikeusannin 27.5.-10.6.2022, joka ylimerkittiin. Osakeannin tavoitteena oli vahvistaa yhtiön taloudellisia edellytyksiä toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa ja mahdollistaa investoinnit kansainvälisen SaaS-liiketoiminnan kasvuun fokusoimalla QPR:n prosessilouhinnan skaalautuvaan tarjoamaan.

QPR julkistaa vuoden 2022 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 21.10.2022.

Kommentoi
Ylös
>