Sijoitusuutiset

Yli 70 prosenttia rojahtanut Qt Group on nyt piensijoittajien suursuosikki

Piensijoittajat ovat tankanneet rohkeasti kovan kasvutarinan Qt Groupia, joka on kuitenkin rämpinyt pörssissä tänä vuonna.

Nordnetin suomalaisasiakkaiden kotimainen osakepaino säilyi elokuussa lähes muuttumattomana. Suomalaisosakkeiden paino ei muuttunut arvo-osuustileillä, mutta osakesäästötileillä netto-ostoja jatkettiin neljällä miljoonalla eurolla.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta elokuusta 8,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 7,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden heinäkuun euromääräisestä aktiviteetista 10,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,0 prosenttia.

Piensijoittajat kasvattivat sijoituspainoa maltillisesti.

”Elokuussa suomalaiset yksityissijoittajat keskittyivät tavallista enemmän arjen talousasioihin: inflaatio, asuntolainakorot, korkea sähkön hinta ja pelko tulevasta talvesta. Arvo-osuustileillä suomalaisosakkeiden paino ei käytännössä muuttunut, sillä ostoja ja myyntejä oli yhtä paljon euromääräisesti. Sen sijaan osakesäästötileillä jatkettiin kotimaisten osakkeiden netto-ostoja neljän miljoonan euron kuukausitahdilla”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kaikki sijoitusinstrumentit yhteen laskien Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituspainoaan elokuussa 65 miljoonalla eurolla. Sijoitukset painottuvat nyt kuukausisäästämiseen, jossa hyödynnetään sekä perinteisiä rahastoja että pörssilistattuja ETF-rahastoja, jatkaa Tuppurainen.

Qt Groupista tuli hittiosake ja Sampoa kevennettiin tuntuvasti.

Viimeisten 12 kuukauden kurssihuipuistaan yli 70 prosenttia pudonneen Qt Groupin osake oli Nordnet Suomessa asiakkaiden ylivoimainen ostosuosikki elokuussa. Yhtiö oli kuukauden vaihdetuin osake sekä euromääräisesti että eri tilien lukumäärällä mitattuna, minkä lisäksi osake oli euromääräisesti netto-ostetuin 15 miljoonan euron lisäsijoituksilla.

Tuppurainen uskoo, että ostoryntäyksen taustalla on todennäköisesti osakkeen dramaattinen kurssipudotus. Osakekurssi putosi yksistään elokuun aikana 35 prosenttia.

”Moni yksityissijoittaja näyttää silti uskovan liiketoiminnan kannattavan ja nopean kasvun jatkumiseen lyhyen aikavälin riskeistä huolimatta”, arvioi Tuppurainen.

Qt Group on kehittänyt ohjelmistokehitysalustan, jonka avulla yritykset suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä. Nämä graafiset käyttöliittymät yleistyvät arkisissa laitteissa vauhdilla. Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kulutuselektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Qt Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna 52,5 prosenttia 121 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 55,0 prosenttia vertailukaudesta. Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Kasvu oli myös kannattavaa, sillä edellisvuoden 17 miljoonan euron liikevoitto nousi viime vuonna vajaaseen 29 miljoonaan euroon.

Tämän vuoden kurssilaskun taustalla on kolhu yhtiön kovissa kasvulupauksissa, kun yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen elokuun alussa. Qt Group laski näkymiään kuluvan vuoden kasvusta selvästi.

Yhtiön mukaan vuoden toisella neljänneksellä oli nähtävissä, että epävarmuustekijät toimintaympäristössä, kuten energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja talouskasvun hidastuminen lisäsivät varovaisuutta asiakkaiden ostokäyttäytymisessä erityisesti Aasiassa.

Etenkin merkittävämpiä hankkeita lykättiin tai toteutettiin ainoastaan osittain, mikä seurauksena varsinkin kehityslisenssien ja konsultoinnin liikevaihto jäi yhtiön tavoitteista.

Ulkomaisista osakkeista erityistä ostomielenkiintoa saivat osakseen eri tilien määrällä mitattuna Tesla ja euromääräisesti mitattuna Evolution, jatkaa Tuppurainen.

Kansanosake Sampoa kevennettiin tuntuvasti

Vakaana osingonmaksajana tunnetun Sammon osake on ollut viime vuosina yksityissijoittajien luottokohde osinkopaperina. Elokuussa Sampo päätyi kuitenkin pitkästä aikaa piensijoittajien kuukauden nettomyydyimmäksi osakkeeksi 27 miljoonan euron nettomyynneillä.

Tuppurainen arvioi, että yleisesti taustalla ei liene epäluottamus Sammon liiketoimintaa kohtaan, vaan myyntihalut perustunevat osakkeen pörssin yleisindeksiä selvästi parempaan kehitykseen.

”Vuodessa Sammon osake on tuottanut osinkoineen noin kymmenen prosenttia, siinä missä Helsingin pörssin yleisindeksi on vastaavasti laskenut noin 15 prosenttia. Tällä hetkellä Sampoa siis kevennetään osin siksi, että voidaan ostaa kurssilaskua kokeneita osakkeita.”

Nordnetissä ylittyi 200 000 osakesäästötilin raja.

Suomessa kuluttajaluottamus on heikkoa, mutta se ei ole välttämättä heikentymässä enempää. Yhtenä mahdollisen luottamuskäänteen merkkinä Nordnet Suomessa uusasiakasvirta vilkastui elokuussa hiljaisemman alkukesän jälkeen. Loppukesän aikana Nordnetissä rikottiin myös 200 000 suomalaisen osakesäästötilin raja, toteaa Tuppurainen.

Kommentoi
Ylös
>