Kasvuosakkeet

Analyytikko: Rovion omien osakkeiden osto luo omistaja-arvoa

Peliyhtiö Roviolla on vahva kassa ja kohtuullisen alhainen osakkeen arvostustaso.

Rovion hallitus on päättänyt käyttää 7. huhtikuuta pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin yhtiön omia osakkeita.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on kehittää yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi tarkoitus on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa, osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 26. syyskuuta ja päättyy viimeistään vuoden lopussa. Hankittava määrä on korkeintaan 800 000 osaketta ja käytettävä rahamäärä on enintään 6,0 miljoonaa euroa. Osakemäärä vastaa noin 1,0 prosenttia Rovio Entertainmentin kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Rovio Entertainment Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 83 miljoonaa ja yhtiön hallussa on 7,4 miljoonaa omia osakkeita.

”Pidämme uutista hyvin tervetulleena ja näkisimme mielellämme Rovion ostavan omia osakkeitaan myös tätä voimakkaammin osakkeen nykyisellä arvostuksella”, toteaa Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Rovion ennestään hallussa olevat osakkeet vastaavat 8,95 prosenttia koko osakekannasta. Siten 10 prosentin lainsäädännöllinen omistusraja rajoittaa tällä hetkellä mahdollisia lisäostoja, Riikola toteaa.

Loppuvuodesta maksuun menevästä Ruby Games -yritysoston 50 prosentin osuudesta Rovio maksaa 40 prosenttia osakkeilla, joka nykyisellä osakekurssilla ja toisen vuosineljänneksen ehdollisella kauppahinnalla tarkoittaa noin kahden miljoonan oman osakkeen luovuttamista. Se tuo jonkin verran lisää liikkumavaraa omien ostoille, Riikola arvioi.

Riikolan mielestä Rovion osakkeen omistajien kannalta olisi hyödyllistä, jos yhtiö voisi ostaa lisää omia osakkeitaan.

”Nykyisellä kurssitasolla näkisimme kaikkien ylimääräisten omien osakkeiden mitätöinnin ja uuden lähelle 10 %:n omistusta nousevan omien osakkeiden osto-ohjelman luovan omistaja-arvoa.”

Riikolan mukaan Inderesin ennusteella Rovion vuoden loppuun mennessä lähelle 150 miljoonan euron tasoa kohoavan nettokassan sekä liiketoiminnan vahvan kassavirran valossa yhtiöllä olisi tähän hyvin myös varaa. Esimerkiksi kuuden euron keskimääräisellä osakekurssilla 7,5 miljoonan osakkeen ostaminen maksaisi yhteensä 45 miljoonaa euroa.

Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella Rovion P/E-kerroin on 12,6x, mikä alittaa selvästi viime vuosien keskimääräisen tason. Myös EV/Ebit-kerroin 7,3x on alle historiallisen tason.

Inderes antaa Roviolle ostosuosituksen ja tavoitehinnan 7,5 euroa, mikä ylittää tämän hetken 5,52 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>