Oma talous

Kotitalouksien säästämisaste painui negatiiviseksi

Kotitalouksilla sekä kulutusmenot että käytettävissä oleva tulo kasvoivat, mutta kulutusmenot kasvoivat selvästi enemmän.

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste pieneni edellisen neljänneksen tiedosta ja oli huhti-kesäkuussa -2,5 prosenttia.

Säästö saadaan vähentämällä käytettävissä olevasta tulosta kulutusmenot. Säästö on negatiivinen, mikäli kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on pienempi kuin kotitalouksien kulutusmenot. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä sekä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo että kulutusmenot kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna. Koska kulutusmenot kasvoivat selvästi enemmän, säästö oli negatiivinen ja säästämisaste pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna.

Voimakas kuluttajahintojen nousu eli inflaatio näkyy selvänä kasvuna käypähintaisissa kulutusmenoissa.

Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste oli käytännössä sama kuin edellisellä vuosineljänneksellä, 14,8 prosenttia. Investointiaste on kotitalouksien investointien suhde käytettävissä olevaan tuloon. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Sekä kotitalouksien investoinnit että käytettävissä oleva tulo kasvoivat hieman, ja investointiaste pysyi käytännössä samalla tasolla.

Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi miljardilla eurolla vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. Käytettävissä olevan tulon tärkeimmät komponentit ovat tulopuolella saadut palkat, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaalietuudet. Menoeristä suurimpia ovat maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut.

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä saadut palkat kasvoivat 1,4 miljardilla eurolla ja saadut omaisuustulot kasvoivat arviolta 0,8 miljardilla eurolla, kun taas yrittäjätulot ja saadut sosiaalietuudet pysyivät samalla tasolla vuodentakaisiin lukuihin verrattuna.

Menopuolella taas maksetut verot kasvoivat 1,2 miljardia euroa, joskin luvussa on aidon kasvun lisäksi lähdeverotuksen menettelymuutokseen liittyvää kasvua, joka todennäköisesti tulee näkymään palautuksina tulevina vuosina. Kotitalouksien itsensä maksamat sosiaaliturvamaksut pysyivät samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kun käytettävissä olevaan tuloon lisätään julkiset sektorin ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuottamat yksilölliset palvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, päästään oikaistun käytettävissä olevan tulon käsitteeseen. Oikaistu käytettävissä oleva tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi käypähintaisesti 3,1 prosenttia ja hintamuutoksista puhdistettuna se pieneni –1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kommentoi
Ylös
>