Markkinakommentit

Tunnettu salkunhoitaja uskoo osakemarkkinoiden laskun jatkuvan

Sijoitustalo suosii defensiivisiä sijoituskohteita.

Bridgewater Associatesin perustaja Ray Dalio kommentoi keskiviikkona amerikkalaisen taloussivusto Marketwatchin järjestämässä tapahtumassa sijoitusmarkkinoiden tilannetta.

Dalio analysoi Fedin rahapolitiikkaa. Hän arvioi, että keskuspankin on pakko jatkaa koronnostoja, jotta inflaatio saadaan kuriin. Koronnostojen ja muiden tekijöiden, kuten sodan vuoksi Dalio odottaa, että osakkeiden ja joukkolainojen hinnat laskevat jatkossa. Salkunhoitaja arvioi, että Yhdysvallat ajautuu taantumaan ensi vuonna tai sitä seuraavana. Taantumalla on negatiivinen vaikutus osakemarkkinoiden kehitykseen.

Dalio arvioi aiemmin syyskuussa, että Fed nostaa ohjauskoron 4,50-6,00 prosentin yläpäähän. Salkunhoitajan tiistaina 13.9. julkaiseman kirjoituksen mukaan 4,50 prosentin ohjauskorko tarkoittaisi, että osakkeet halventuisivat lisää noin 20 prosenttia.

Dalio arvioi, että Yhdysvaltain kuluvan vuoden talouskasvu jää lähelle nollaa. Hän odottaa, että ensi vuoden ja vuoden 2023 osalta kasvu heikkenee tästä vuodesta. Siihen viittaavat kuluttajakäyttäytymistä ja niiden muutoksia mittaavat tekijät. 

Heinäkuussa amerikkalaisten säästämisaste oli enää viisi prosenttia. Pandemiavuosina 2020 ja 2021 säästämisaste oli merkittävästi korkeampi. Heinäkuun säästämisaste on matalin pitkään aikaan. Edellisen kerran se oli pienempi vuonna 2009.

Luottojen takaisinmaksujen laiminlyönnit ovat edelleen historiaan verrattuna matalalla tasolla, mutta suunta on ylöspäin. Lisäksi asuntomarkkinan nopeasti pehmentyvät luvut sekä autoalan heikommat myyntiluvut indikoivat talouskasvun hidastumista.

Inflaation osalta Dalion näkemys eroaa merkittävästi markkinoiden odotuksista. Markkina hinnoittelee vuotuisen inflaation olevan keskimäärin 2,4 prosenttia seuraavan 10 vuoden aikana. Dalio sitä vastoin arvioi, että inflaatio on pitkällä aikavälillä 4,5-5,0 prosenttia.

Bridgewater Associates lisäsi omistusosuuksiaan yhteensä 116 yhtiössä toisen vuosineljänneksen aikana. Se vähensi positioita peräti 256 yhtiössä. Sijoitustalo suosii tällä hetkellä defensiivisiä sektoreita, kuten päivittäistavaroita ja terveydenhoitoa. Syklisistä sektoreista finanssi on vahvasti salkussa mukana.

Defensiiviset osakkeet kiinnostavat monia nykytilanteessa, kun taloussuhdanteen odotetaan hidastuvan. Syynä on se, että defensiivisten yhtiöiden liiketoimintaan taloussyklit vaikuttavat vähemmän kuin moniin muihin yrityksiin.

Bridgewater Associates osti useiden defensiivisten toimijoiden osakkeita vuoden toisen kvartaalin aikana. Niihin lukeutuivat muun muassa Starbucks Corporation, The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Company ja McDonald’s Corporation.

The Coca-Cola Companyn toinen vuosineljännes oli vahva

Bridgewater Associates omisti Coca-Colan osakkeita yhteensä 680,7 miljoonalla dollarilla toisen vuosineljänneksen lopulla. 

Sen jälkeen Coca-Cola julkaisi heinäkuussa toisen vuosineljänneksen tulosraportin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 11,3 miljardia dollaria. Analyytikot odottivat keskimäärin 10,6 miljardin dollarin liikevaihtoa. Coca-Colan osakekohtainen tulos oli 0,70 dollaria. Analyytikoiden konsensusennuste oli 0,67 dollaria. 

Liikevaihdon kasvu oli paljolti tuotteiden korkeamman keskihinnan ansiota. Myytyjen tuotteiden keskihinta nousi 12 prosenttia. Siitä noin viisi prosenttiyksikköä johtui itse tuotteiden hintojen noususta. Loppuosa selittyi erilaisella myyntimixillä.

Coca-Cola nosti kuluvan vuoden taloudellista ohjeistusta osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiö ohjeisti, että orgaaninen liikevaihto kasvaa 12-13 prosenttia koko vuonna. Aiempi ohjeistus oli 7-8 prosenttia. 

Coca-Colan osake on kehittynyt selvästi keskeisiä osakeindeksejä paremmin tänä vuonna. Osake sulkeutui pörssipäivän päätteeksi perjantaina 58,60 dollariin. Osakekurssi on laskenut vuoden alusta 1,18 prosenttia. Analyytikot arvioivat, että Coca-Colan osakkeessa on nousuvaraa nykytasolta. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta yhtiön osakkeelle on 69,80 dollaria. 

Coca-Cola on vahvan brändin ansiosta laatuyhtiö. Yhtiön liiketoiminta on defensiivistä taloussyklien osalta. Se on onnistunut tekemään vahvaa liikevaihtoa ja tulosta myös heikossa taloussuhdanteessa. 

Esimerkiksi finanssikriisin ensimmäisenä taantumavuonna 2008, Coca-Colan liikevaihto kasvoi 28,9 miljardista dollarista 31,9 miljardiin dollariin. Laimennettu vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski 1,28 dollarista 1,24 dollariin. Finanssikriisin toisena taantumavuonna 2009 liikevaihto laski kolme prosenttia ja laimennettu osakekohtainen tulos kasvoi 18 prosenttia. Ne olivat yhtiöltä vahvat kaksi vuotta verrattuna monien muiden S&P 500 -indeksin yhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Walmartin osake on sijoittajien suosikkeja taantumassa

Bridgewater Associates omisti Walmartin osakkeita yhteensä 571,1 miljoonalla dollarilla vuoden toisen kvartaalin lopulla. 

Walmartin osake on myös osoittautunut historian saatossa loistavaksi valinnaksi taantumassa. Kuluttajat siirtyvät heikossa taloussuhdanteessa yleensä edullisempiin tuotteisiin. Päivittäistavaroille riittää kysyntää syklien yli.

Walmartin kannattavuus on kärsinyt tänä vuonna korkeasta inflaatiosta. Yhtiö antoi tulosvaroituksen heinäkuussa. Se alensi tulosohjeistustaan.

Yhtiö teki toisen kvartaalin aikana 152,9 miljardia dollaria liikevaihtoa ja 1,77 dollarin osakekohtaisen tuloksen. Analyytikoiden konsensusennuste oli 150,8 miljardin dollarin liikevaihto ja 1,62 dollarin osakekohtainen tulos. Vuosineljännes oli korkeasta inflaatiosta huolimatta kelvollinen, sillä yhtiön liikevaihto ja osakekohtainen tulos kasvoivat vertailukaudesta.

Yhtiö päivitti ohjeistustaan osavuosikatsauksen yhteydessä ja arvioi, että operatiivinen tulos laskee 9-11 prosenttia kuluvalla tilikaudella. Arvio on sama oikaistun osakekohtaisen tuloksen osalta.

Walmart on Coca-Colan tavoin ollut vahva yhtiö taantumassa.  Walmart esimerkiksi onnistui kasvattamaan liikevaihtoa ja tulosta finanssikriisin taantumavuosien 2008 ja 2009 tilikausina. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2008 tilikautena 348,4 miljardista dollarista 377,0 miljardiin dollariin. Vuotta myöhemmin liikevaihto oli 404,3 miljardia dollaria. Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos kasvoi lähes linjassa liikevaihdon kanssa. 2008 tilikaudella kasvua kertyi kahdeksan prosenttia ja vuotta myöhemmin kuusi prosenttia. 

Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta Walmartin osakkeelle on 151,89 dollaria. Perjantaina varsinaisen kaupankäynnin päätöskurssi oli 130,06 dollaria.

Kommentoi
Ylös
>