Yritysuutiset

Sanoma laajenee Italiaan – oppimateriaalibisneksen osuus tuloksesta nousee yli 70 prosenttiin

Sanoma aikoo panostaa miljoonia euroja koulutuksen digialustojen kehittämiseen.

Susan Duinhoven Sanoma toimitusjohtaja
Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Sanoma sai päätökseen Pearson Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysoston ja päivittää sen myötä vuoden 2022 näkymiään.

Ostettavien liiketoimintojen sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 190 miljoonaa euroa, ja se on maksettu käteisellä kaupan toteutumisen yhteydessä. 

Pearson Italia on kolmanneksi suurin perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoaja Italian pirstaloituneilla markkinoilla. Toisen asteen koulutuksen osuus Pearson Italian liikevaihdosta on noin 80 prosenttia, ja se on markkinajohtaja tietyissä oppiaineissa, kuten filosofiassa ja kirjallisuudessa. 

Ostettavat italialaiset perus- ja toisen asteen oppimateriaalit uudelleenbrändätään tulevien vuosien aikana Sanomaksi. Sanoma jatkaa Pearsonin englanninkielen opetusmateriaalien jakelua Italiassa.

Ostettavista liiketoiminnoista tulee osa Sanoma Learningia elokuun lopusta alkaen, ja syys-joulukuun 2022 lukujen konsolidoinnista johtuen Sanoma päivittää näkymiään vuodelle 2022.

Yritysosto kasvattaa konsernin liikevaihtoa, kun taas operatiiviseen liikevoittoprosenttiin ilman hankintamenojen poistoja sillä on hienoinen negatiivinen vaikutus oppimisliiketoiminnalle tyypillisen neljännen vuosineljänneksen alhaisen kannattavuuden vuoksi. Ilman yritysostoa näkymät pysyisivät ennallaan.

Uusien näkymien mukaan vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,30–1,35 miljardia euroa, kun se viime vuonna oli 1,25 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja yhtiö odottaa olevan noin 15 prosenttia, kun viime vuonna se oli 15,8 prosenttia.

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan, ja Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat. Toimintaympäristön arvioon Sanoma ei tehnyt muutoksia.

Aiemmissa näkymissään mediayhtiö oli arvioinut, että konsernin raportoitu liikevaihto on 1,25–1,30 miljardia euroa. Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja Sanoma odotti aiemmin olevan 15–16 prosenttia.

“Yritysosto sopii hyvin strategiaamme, jonka mukaisesti kasvatamme perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaamme myös yritysostoin. Nyt tehty yritysosto kasvattaa Learningin osuuden konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) yli 70 %:iin”, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoo.

Yritysoston myötä Sanoman liiketoiminta laajenee Italiaan, joka on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista.

Duinhoven kertoo, että Sanoma näkee Italian koulutuksen digitalisoinnissa erinomaisia kasvumahdollisuuksia, joissa yhtiö voi hyödyntää vankkaa kokemustaan pitkälle digitalisoituneista maista ja viimeisten yli 10 vuoden aikana Sanoman kehittämää digitaalisia oppimisalustoja.

Pearson Italia kasvattaa Sanoman toisen asteen koulutuksen osuutta liiketoiminnasta huomattavasti, minkä vuoksi konserni voi seuraavien muutaman vuoden aikana investoida noin 10 miljoonaa euroa tämän tärkeän segmentin digialustojen kehittämiseen”, sanoo Duinhoven.

”Yritysoston toteutuminen ajoittuu oppimisliiketoiminnan vuotuisen sesonkihuipun lopulle, ja sillä odotetaan olevan maltillinen, 4–5 milj. euron positiivinen vaikutus vuoden 2022 operatiiviseen liikevoittoomme ilman hankintamenojen poistoja”, toimitusjohtaja toteaa.

Duinhovenin mukaan yritysosto vahvistaa Sanoma Learningin asemaa Euroopan johtavana perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden tarjoajana.

Sanoma arvioi, että yrityskaupasta syntyy täysimääräisenä 2–3 miljoonaa euroa vuosittaisia synergioita. Synergioiden odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta, ja ne liittyvät pääasiassa jaettuihin tukitoimintoihin ja hankintaan.

Sanoma arvioi yritysostosta syntyvän separaatio-, integraatio- ja uudelleenbrändäyskuluja noin 14 miljoonaa euroa, jotka tullaan kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta. Niistä noin 3−4 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.

Kommentoi
Ylös
>