Käänneyhtiöt

Pitkään pörssissä rämpinyt Savosolar sai nostetta yhdistymisestä

Savosolar yhdistyy Meriaura Oy:n ja VG EcoFuel Oy:n kanssa. Suunnitelma sai Savosolarin osakkeen jyrkkään nousuun.

Savosolar suunnittelee ja toimittaa isoja aurinkolämpölaitoksia kaukolämmön ja teollisuuden käyttöön. Yhtiö on ollut pitkään pörssin murheenkryyni, sillä sen osake on menettänyt kolmessa vuodessa lähes 92 prosenttia lukuisten osakeantien ja heikon taloudellisen kehityksen vuoksi.

Kun vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa, jäi liikevaihto viime vuonna vain 2,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli viime vuonna tappiollinen peräti -4,6 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa Savosolarin liikevaihto toipui koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta ja kasvoi 31 prosenttia edellisvuodesta. Yhtiön mukaan kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan kasvaa, kun ilmastotavoitteiden rinnalle on noussut huoli energian saatavuudesta ja omavaraisuudesta. Liiketappio kuitenkin syveni -2,4 miljoonaan euroon edellisvuoden -2,2 miljoonasta eurosta.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie kertoi tulosraportin yhteydessä, että ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta heikensi erityisesti materiaalikustannusten nousu, jota yhtiö ei pystynyt siirtämään aiemmin sovittuihin kiinteisiin asiakashintoihin.

Iso yhdistymishanke

Nyt Savosolar on päättänyt tehdä ison strategisen järjestelyn, jonka turvin se yrittää vauhdittaa liiketoimintansa kasvua.

Yhtiö on allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Savosolarin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia.

Meriaura on turkulainen perheomisteinen merikuljetusyritys. Yhtiö kuljettaa esimerkiksi bio- ja kiertotalouden tuotteita, agribulkia, sekä vaativia erikoislasteja Pohjois-Euroopan alueella.

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pyrkivät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

Savosolar saa VG-Shippingistä pitkäaikaisen ja sitoutuneen ankkuriomistajan, jolla on vahvat näytöt liiketoiminnan menestyksellisestä kehittämisestä merilogistiikassa sekä uusiutuvan energian tuotannossa ja sen hyödyntämisessä. Savosolarin mukaan uusi omistaja lisää vakautta ja ennustettavuutta yhdistyvän konsernin liiketoimintaan.

VG-Shippingin pääomistajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Mälkiä, joka on investoinut vuosia merilogistiikan vähähiilisyyteen ja etsii uusia ratkaisuja ympäristön parhaaksi.

“Olen tutustunut Savosolarin toimintaan, koska olen kiinnostunut uusiutuvista ja kestävistä energiaratkaisuista. Yhtiössä on tehty isoja investointeja ja vuosia erinomaista kehitystyötä. Savosolarin aurinkolämpöratkaisut vähentävät merkittävästi hiilipäästöjä ja ne vastaavat olemassa olevaan ja kasvavaan asiakastarpeeseen mielestäni erinomaisesti”, VG-Shippingin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä kertoo.

Mälkiä uskoo, että Savosolarin myynti kasvaa. Meriaura on kasvanut vakaasti ja yhtiöllä oli vahva alkuvuosi. Loppuvuosi näyttää myös positiiviselta.

”Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuoda Savosolar Oyj pörssin päälistalle”, Mälkiä toteaa.

Merilogistiikka tuo Savosolar-konsernille kassavirtaa, joka vahvistaa tasetta sekä mahdollistaa uudet investoinnit ja nopeamman kasvun puhtaan energian liiketoiminnoissa.

“Jatkossa yhdistynyt Savosolar pystyy tarjoamaan ja toimittamaan räätälöidympiä uusiutuvan energian kokonaistoimituksia sekä osallistumaan tarvittaessa esimerkiksi energian tuottamiseen. Uudessa konsernissa tuotteemme ja palvelumme täydentävät toisiaan ja päällekkäisyyksiä on hyvin vähän. Meriaura tuo yhdistyneeseen Savosolar-konserniin leveämmät hartiat, joiden päälle voimme rakentaa”, Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo.

Meriauran liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli 33,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 148. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. VG EcoFuelin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 0,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 30 prosenttia. Liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa.

VG-Shippingistä pääomistaja

Yritysjärjestely toteutetaan järjestämällä suunnattu osakeanti Meriauran koko osakekannan omistavalle VG-Shippingille. VG-Shipping on Meriauran omistava holding-yhtiö, eikä sillä ole muuta varsinaista liiketoimintaa.

Savosolarin osakkeenomistajien osuus tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia Savosolarin osakkeista. VG-Shippingistä tulee yhdistymisen jälkeen uuden Savosolar-konsernin enemmistöomistaja. Savosolarin on tarkoitus jatkaa listautuneena  First North Growth -markkinapaikalla sekä Tukholmassa jettä Helsingissä.

Jussi Mälkiän omistusosuus tulee olemaan uudessa yhtiössä merkittävä, sillä hän omistaa VG-Shippingistä noin 51 prosenttia. VG-Shippingin toiseksi suurin omistaja on yhtiö Aura Mare Oy noin 34 prosentin osuudella ja sen Mälkiä omistaa täysimääräisesti.

Savosolarin liiketoiminta muuttuu suunnitellun yritysjärjestelyn myötä merkittävästi, ja tästä johtuen uudelta yhtiöltä vaaditaan uusi listautumisprosessi pörssin First North –markkinapaikalla, jossa Nasdaqin on ensin hyväksyttävä uuden yhtiön listautuminen.

Savosolarin osake kipusi perjantaina 13 prosenttia yhdistymisjärjestelyn ilmoituksen ansiosta.

Kommentoi
Ylös
>