Sijoitusuutiset

Valtion sijoitusyhtiön osakeomistusten tuotto painui 15,5 prosenttia pakkaselle

Solidiumin sijoitussalkusta löytyy useita rankasti puolen vuoden aikana romahtaneita kotimaisia syklisiä pörssiyhtiöitä.

Sijoitusyhtiö Solidiumin osakeomistusten tuotto tammi-kesäkuussa oli -15,5 prosenttia.

Solidiumin kaikkien omistusten, joita ovat osake- ja rahamarkkinasijoitukset, arvo oli 7,8 miljardia euroa kesäkuun lopussa. Kaikkien omistusten tuotto oli -14,9 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -8,5 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta ajanjaksolla heinäkuu 2021 – kesäkuu 2022.

Tilikauden aikana osakeomistuksista parhaiten tuottivat Sampo (17,7 %) ja Elisa (10,6 %). Sijoitussalkun murheenkryyni oli Venäjä-pakotteista kärsivä Nokian Renkaat, jonka tuotto Solidiumin salkussa romahti vuodessa peräti 67 prosenttia miinukselle.

Myös muut sykliset osakkeet ovat painaneet viimeisen kuuden kuukauden aikana Solidiumin salkun tuottoa alaspäin. Esimerkiksi Valmetin tuotto oli -34 prosenttia, Konecranesin -34 prosenttia ja Metso Outotecin -25 prosenttia.

Viimeisen viiden vuoden aikana Solidiumin keskimääräinen vuosituotto kaikille omistuksille on ollut 4,3 prosenttia ja sijoitusyhtiön perustamisen jälkeen vuoden 2008 alussa keskimääräinen vuosituotto on ollut 9,9 prosenttia.

Sijoitusyhtiön toimitusjohtajana elokuun alussa aloittanut Reima Rytsölä kertoo, että Solidiumin kulunut tilikausi oli taloudellisen toimintaympäristön kannalta poikkeuksellinen.

Solidiumin omaistukset. Kuva: Solidium.

”Koronapandemian hellittämistä seurannut optimismi vaihtui Venäjän hyökkäyssodan, kiihtyvän inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan myötä kasvun tyrehtymiseen ja osakekurssien laskuun. Haastavassa ympäristössä Solidiumin osakeomistusten tuotto painui -8,8 prosenttiin”, Rytsölä kertoo.

Solidiumin hallitus hyväksyi uuden pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelman kaudelle 2022–2026.

”Uuden ohjelman myötä keskitymme omistajatyössämme entistä enemmän omistusyhtiöiden arvonmuodostuksen kannalta olennaisiin vastuullisuusasioihin. Tavoitteemme on, että omistusyhtiömme pärjäävät verrokkejaan paremmin myös vastuullisuusnäkökulmasta. Arvonluonti- ja verrokkiulottuvuus on integroitu osaksi meidän uutta ESG-analyysimalliamme, jonka otimme käyttöön hiljattain”, Rytsölä toteaa.

Tilikauden aikana sijoitusyhtiö lisäsi omistusta Konecranesissa, Nokian Renkaissa sekä Valmetissa ja kevensi omistusosuutta Outokummussa sekä Sammossa.

Lisäksi Solidiumin sijoitussalkussa tapahtui tilikaudella merkittäviä muutoksi yhtiön jaettua kaikki SSAB:n osakkeet pääoman palautuksena Suomen valtiolle. Solidium vastaanotti Suomen valtiolta sen omistamat Anoran osakkeet.

Merkittävä osa osakemyynneistä käytettiin 500 miljoonan euron pääoman palautukseen Suomen valtiolle. Tämän lisäksi Solidium tuloutti 368 miljoonaa euroa voitonjakoa omistajalle.

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 6. syyskuuta järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortumille siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium ja Fortum allekirjoittivat sopimuksen, jolla Solidium lainaa Fortumille enintään 2,35 miljardia euroa enintään 12 kk laina-ajaksi, käytettäväksi Fortumin sähköjohdannaisvakuuksien rahoittamiseen. Solidium rahoittaa järjestelyn vakuudettomalla pankkilainalla, jossa on tavanomaiset kaupalliset ehdot.

Kommentoi
Ylös
>