Kasvuosakkeet

It-yhtiö Solteq vaikeuksissa – pankilta raju tavoitehinnan lasku

Pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Solteq antoi tänä vuonna jo toisen tulosvaroituksen.

Edellisen tulosvaroituksen yhtiö antoi toukokuussa.

Solteq ennustaa liiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton olevan aikaisemmin arvioitua heikompia sekä alaskirjaa Solteq Robotics -liiketoimintaan kohdistuvat, arviolta 4,4 miljoonan euron tuotekehityspanostukset.

Uudessa tulosohjeistuksessa yhtiö arvioi Solteq-konsernin liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton olevan tappiollinen.

Yhtiö oli aikaisemmassa toukokuussa julkistetussa tulosohjeistuksessa odottanut Solteq-konsernin liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton heikkenevän.

Näkymien muutos on seurausta Solteq Utilities -liiketoiminnan merkittävistä tuotekehityskustannuksista, joiden määrä on pysynyt aiemmin ennustettua korkeammalla tasolla. Samalla Solteq Utilities -liiketoiminnan projekti- ja palvelutoimituskustannukset ovat kasvaneet. Nämä tulevat aikaisemmin ennustettua enemmän heikentämään yhtiön kannattavuutta sekä vähentämään asiakaslaskutusta kuluvalla tilikaudella. Myös Solteq Digital -segmentin liikevaihto ja liikevoitto ovat heikentyneet aiemmasta.

Yhtiö on päättänyt alaskirjata Solteq Robotics -liiketoimintaan kohdistuvat tuotekehityspanostukset, mistä seuraa arviolta 4,4 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2022 liikevoittoon. Alaskirjaus tullaan tekemään kolmannen vuosineljänneksen aikana. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Huhti-kesäkuussa Solteqin liikevaihto laski 3,0 prosenttia vertailukaudesta 17,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto jäi 0,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 2,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen -90 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Aarne Aktan kertoi tulosraportin yhteydessä, että Solteqin vaikeudet johtuivat pääosin ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista, jotka kasvattivat projektitoimituskustannuksia ja heikensivät asiakaslaskutusta vertailukauteen nähden.

” Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin kannattavuutta heikensivät haasteet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä ja sen myötä kasvaneet projektitoimituskustannukset. Solteq Digital -segmentin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikensivät ennakoitua vaisumpi myynti sekä viivästykset tiettyjen asiakashankkeiden aloituksissa.”, Aktan kertoi.

Toimitusjohtajan mukaan muutokset toimintaympäristössä eivät vielä näkyneet merkittävästi yhtiön liiketoiminnassa, mutta pitkällä aikavälillä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva taloudellinen epävarmuus tulee vaikuttamaan asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi voimakas inflaatio vaikuttaa yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.

Jo viime toukokuussa Solteq antoi tulosvaroituksen pääosin Utilities -liiketoiminnan haasteisiin liittyen. Nämä haasteet koskivat liiketoiminnan palveluiden tuotteistamista ja kehitystä heikensi uusien toimitusten ja jo toimitettujen ratkaisujen korjaamiseen liittyvät resurssointi haasteet.

Evli arvioi aamukatsauksessaan, että it-yhtiön aiempi ohjeistus olisi vaatinut melko lailla parannusta vuoden toisella vuosipuoliskolla heikon toisen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen. Pankin mukaan nämä riskit vaikuttavat realisoituneen ja Solteq Digital -liiketoiminnan osoittaessa myös jonkinlaista heikkoutta.

Solteq Robotics -liiketoiminta on nähnyt myyntiin liittyviä haasteita pandemian takia, eikä Evli ole painottanut liiketoiminnan potentiaalia ennusteissaan. Alaskirjaukset ovat pankin mukaan kuitenkin merkittävät, kun otetaan huomioon yhtiön aiemmat melko positiiviset kommentit liiketoiminnan kehityksestä.

Evlin päivitetyillä ennusteilla Solteqin arvostustaso on melko korkea kuluvan vuoden odotetulla kehityksellä. Pankin mukaan yhtiön epävarmuus on selvästi kohonneella tasolla ja tulevien vuosien tuloskehityspotentiaali jää nykytilanteessa selvästi sen varjoon.

Evli laskee Solteqin suosituksen pidä-tasolle aiemmalta osta-tasolta ja laskee osakkeen tavoitehinnan 1,5 euroon aiemmalta 2,7 euron tasolta. Tavoitehinnan lasku on siis merkittävä.

Solteqin osakkeen hinnasta on sulanut vuodessa jo 75 prosenttia. Nyt osake noteerataan 1,35 euron hintaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös