Markkinakommentit

Onko pörsseissä ”superkupla”? – Tällaiset sijoitukset kestävät rytinää

Pankki kertoo sijoitussuosituksensa tämän hetken epävarmaan tilanteeseen.

Front Capitalin päästrategi Vesa Engdahl arvioi, että osakemarkkinoiden suunta saattaa olla lähiaikoina alaspäin. Hänen mukaansa taantuman riski on USA:ssa selvästi koholla, eikä Fedin voida odottaa rientävän apuun ratsuväen tavoin yhdennellätoista hetkellä.

Kasvaneen taantuman riskistä kertoo perinteinen suhdanteita ennakoiva indikaattori, tuotto- eli korkokäyrä.

”Nykyisellään USA:n korkokäyrä on laskeva ja 10v-2v valtionlainojen korkoero on painunut negatiiviseksi, mikä tulkitaan varoitukseksi lähestyvästä taloustaantumasta”, Engdahl toteaa.

Noususuhdanteessa pitkien velkakirjojen korkotuotto on yleensä korkeampi kuin lyhyiden korkojen. Noususuhdanteessa taloudessa vallitsee nousevat inflaatio-odotukset, mikä nostaa korkosijoittajien tuottovaatimusta pitkissä koroissa

Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

Negatiivinen korkokäyrä nähdään yleisesti merkkinä talouden kääntymisestä laskuun.

Kuuluisa sijoitusammattilainen varoittaa jättimäisestä kuplasta useissa omaisuuslajeissa

Arvostetun varainhoitotalo GMO:n perustaja Jeremy Grantham on arvioissaan selvästi jyrkempi. Hänen mukaansa markkinoilla on syntynyt ”superkupla”, jossa niin osakkeet, korkosijoitukset kuin kiinteistötkin ovat historiallisesti tarkasteluina yliarvostettuja.

Granthamin näkemykset saavat laajalti huomioita, sillä hän osasi ennustaa Japanin varallisuushintakuplan 1980-luvulla, 90-luvun lopun teknologiakuplan ja jopa vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneen Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden romahduksen.

”Jokainen sykli on erilainen ja ainutlaatuinen, mutta kaikki historialliset rinnastukset viittaavat siihen, että pahin on vielä edessä”, Grantham varoittaa.

Grantham ei varoita kuplasta ensimmäistä kertaa.

Tammikuussa 2021 hän varoitti, ettei hän ole koskaan ollut näin isoja kuplaan päättyneitä härkämarkkinoita, jotka eivät ole laskenut vähintään 50 prosenttia. Romahduksen laukaisevaa katalyyttiä on kuitenkin vaikea ennustaa.

Taloudessa on edelleen kaikki ne ongelmat, jotka olivat olemassa vuotta aiemmin. Useat tekijät hidastavat maailmantalouden kasvua, Grantham totesi. Näitä ovat esimerkiksi väestörakenteen muutos ja maailmankaupan hidastuminen.

Grantham on johdonmukaisesti väittänyt, että Yhdysvaltain keskuspankin ja muiden keskuspankkien löysä rahapolitiikka, kuten lähes nollakorko ja kvantitatiivinen elvyttäminen, on auttanut luomaan superkuplan omaisuuserien hinnoissa maailmanlaajuisesti viime vuosikymmenen aikana ja synnyttänyt sijoittajien euforian aikakauden.

Ja kun euforia yleistyy, romahdus on yleensä nurkan takana.

Mitä suojaksi, jos pörssirytinä alkaa?

Myös Danske Bank odottaa osakkeiden kehityksen heikkenevän, ja siksi suosittaa nyt alipainottamaan osakkeita ja ylipainottaa korkosijoituksia.

Osakkeissa pankki suosittaa tällä hetkellä yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainottamista ja eurooppalaiset osakkeet lasketaan neutraalista painosta alipainoon. Kehittyvien markkinoiden osakkeet pysyvät pankin allokaatiosuosituksissa neutraalissa painossa ja japanilaiset osakkeet nousivat neutraaliin painoon.

”Yhdysvaltain työmarkkinat ovat edelleen vahvat ja työpaikkojen määrä kasvaa merkittävästi, työttömyys on alhaista ja palkat nousevat kohtuullisesti. Vaikka odotamme sinne lievää taantumaa, Yhdysvaltojen työmarkkinat ja talous vaikuttavat tällä hetkellä kestävämmiltä kuin useimmat muut taloudet, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Euroopan taloudessa suurin haaste on maakaasun puute talvella. Maakaasun hinta on noussut rajusti Ukrainan sodan seurauksena.

Danske Bank suosittelee nyt ylipainotusta defensiivisiin toimialoihin eli sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka ovat vähemmän riippuvaisia suhdannevaihteluista. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi yhteiskuntapalveluita tarjoavat yritykset.

Sen sijaan pankin suositus on alipainottaa perusteollisuussektoria, kulutushyödykkeitä ja viestintäpalveluita ja ylipainottaa päivittäistavaroita, terveydenhuoltoa ja yhteiskuntapalvelusektoria. Toisaalta tällä hetkellä toimialojen sisällä, kuten kulutushyödykkeissä, voi kuitenkin olla suuria alueellisia eroja.

”Olemme esimerkiksi vähemmän huolissamme amerikkalaisista autonvalmistajista kuin eurooppalaisista, sillä jälkimmäisiin vaikuttavat tuotantoenergian erittäin korkeat hinnat ja odotamme syvempää taantumaa niiden Euroopan kotimarkkinoilla kuin Yhdysvaltojen kotimarkkinoilla.”, Kivipelto sanoo.

Suomalaisen sijoittajan näkökulmasta euroalueen valtionlainat ja lähialueiden yhtiöiden lyhyet, euromääräiset korkopaperit antavat mahdollisuuden löytää rahoilleen suhteellisen turvallisen parkkipaikan ja pientä tuottoa.

”Koska on kuitenkin odotettavissa, että Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostojaan, on tärkeää painottaa euroalueen korkosijoituksissa lyhyttä duraatiota ja siten minimoida korkoriski”, Kivipelto sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös