Toimituksen blogi

Syy osakkeiden laskuun selkokielellä – Ei tunteita vaan matematiikkaa

Korkean inflaation ja kohonneen korkotason vuoksi sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeista vähemmän.

Lehdistö selittää laskevia  osakekursseja tyypillisesti tunteilla, peloilla ja uhkakuvilla. Vaikka sentimentti vaikuttaa osakekursseihin, tällä hetkellä kurssilaskun taustalla lienee enemmän tylsä matematiikka.

Korkea inflaatio on johtanut nouseviin korkoihin. Korkeampien korkojen seurauksena sijoittajat soveltavat osakkeisiin korkeampaa tuottovaatimusta. Osakkeille sovellettava tuottovaatimus jaetaan tyypillisesti kahteen osaan, riskittömään korkoon ja osakkeiden riskipreemioon. Molemmat komponentit ovat nousseet viimeisten kuukausien aikana merkittävästi. 

Kun tuottovaatimus nousee, tulee osakkeen maksaa vähemmän tänä päivänä, jotta yhtiön tulevaisuuden kassavirrat yltävät sijoittajan tuottovaatimukseen. 

Samalla sijoittajilla on jälleen vaihtoehto korkomarkkinoilla. Markkinakorot olivat Yhdysvalloissa viimeksi yhtä korkealla viisitoista vuotta sitten. Pääomaa virtaa pois osakemarkkinoilta turvallisimpina nähtyihin kohteisiin.

Arvonmääritysguru on pessimistinen

Yhtiöiden ja osakkeiden arvonmäärityksen guru Aswath Damodaran antoi jo toukokuussa synkän tuomion osakkeille. Jos inflaatio jää pitkäksi aikaa yli viiden prosentin, osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hintojen tulee laskea huomattavasti, hän sanoi tuolloin. Sen jälkeen S&P500-indeksi on laskenut yli 10 prosenttia.

Damodaran on jälleen varoittamassa vähäeleisellä tyylillään.

“Tasainen ja alhainen inflaatio on vuosien ajan hemmotellut sijoittajat pilalle”, Damodaran sanoo tuoreella videollaan.

Damodaranin tuore katsaus markkinoiden arvostukseen.

Damodaranin mukaan erityisesti odotuksia korkeampi inflaatio on kielteistä osakkeiden hinnoille. Kun toteutunut inflaatio ylittää odotukset, sijoittajat joutuvat säätämään tuotto-odotuksia alati korkeammalle, ja osakkeille hyväksyttävät arvostustasot jatkavat laskuaan. Vasta kun odotettu ja toteutunut inflaatio asettuvat samalle tasolle, markkinat rauhoittuvat.

Lähde: Aswath Damodaran.

Korkotaso ja osakkeiden riskipreemio ovat nousseet vähitellen tammikuusta lähtien. Sijoittajat ovat hitaita huomioimaan tämän arvostusmalleissaan. Milloin osakkeiden lasku pysähtyy?

Damodaran esittää oman arvionsa videolla. Sijoittajan on itse päätettävä mihin korkotaso asettuu, mikä on osakkeille sovellettava riskipreemio ja kuinka yritysten tulokset kehittyvät. 

Jos korkotaso on esimerkiksi viisi prosenttia, riskipreemio on viisi prosenttia ja tulokset jäävät 15 prosenttia alle ennusteiden S&P500 indeksi voi laskea 3345 pisteeseen tarkoittaen vielä noin 5 prosentin laskua. Mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on kuitenkin useita.

Syy osakkeiden laskuun yksinkertaistettuna

Osakkeiden arvonmääritys on kaikessa laajuudessaan monimutkaista ja suurilta osin moniin arvioihin perustuvaa. Damodaran esittää viimeisellä videollaan kokonaiskuvan, joka koostuu yrityksen tuloksesta, sen kasvusta, voitonjaosta, korkotasosta ja osakkeille vaadittavasta riskipreemiosta.  

Lähde: Aswath Damodaran

Yksinkertaistaen kuvio voidaan kääntää kahteen esimerkinomaiseen laskelmaan, jossa kuvataan yhden euron osakekohtaista tulosta tekevää yhtiötä kahtena eri aikakautena. Ensimmäinen laskelma kuvastaa matalan inflaation ja matalan korkotason aikakautta. Toinen laskelma kuvastaa korkeamman inflaation ja korkeamman korkotason aikakautta. Yksinkertaisuuden vuoksi molemmat laskelmat olettavat yhtiön kasvun jatkuvan. Korkeamman inflaation aikakausina osakkeet ovat tyypillisesti arvostettu matalammin kertoimin.

Laskelmat olettavat siis yhtiön kasvattavan yhden euron osakekohtaista tulosta viiden prosentin tahtia seuraavat kymmenen vuotta. Laskelma diskonttaa tulevaisuuden tulokset nykyhetkeen kahdella eri tuottovaatimuksella, ja laskee yhtiön kymmenen vuoden jälkeisille tuloksille arvon mallissa sovellettavan arvostuskertoimen perusteella.

Korkean inflaation ja korkotason aikakautena osakkeelle tänä päivänä hyväksyttävä hinta on laskenut 21,16 eurosta 15,28 euroon pääasiassa korkeamman tuottovaatimuksen takia. Laskelman oletuksilla osakkeen hinnan on siis laskettava lähes 30 prosenttia.

Yhtiöt eivät ole vielä raportoineet merkittävässä laajuudessa tulosheikennyksistä. Jos yllä olevassa esimerkissä yhtiön vuotuinen kasvu painuisi esimerkiksi kolmeen prosenttiin olisi osakkeelle tänä päivänä hyväksytty hinta noin 13,3 euroa. 

Damodaran onkin huolissaan juuri yhtiöiden tulevaisuuden tuloskehityksestä ja voitonjaosta. Damodaran arvioi, että osakeanalyytikot yliarvioivat yhtiöiden lähivuosien tuloskykyä. Se voi olla seuraava narratiivi, jolla selitetään laskevia osakekursseja.

Voiko keskuspankki pelastaa sijoittajat?

Damodaran ei usko, että keskuspankki voi pelastaa maailmantaloutta korkealta inflaatiolta. Keskuspankkien voimaa yleisesti liioitellaan. Korkealla korkotasolla on monia seurausvaikutuksia.

Nouseva korkotaso nostaa esimerkiksi yritysten rahoituskustannuksia, mikä ei tarkoita pelkästään kasvavia korkokuluja. Rahoituskustannusten kasvu nostaa myös yritysten investointien tuottovaatimuksia. Investointeja jätetään toteuttamatta, kun ne eivät enää ylitä yrityksen pääomakustannusta.

Vaarallinen kierre on valmis.

“Jos inflaatio pysyy korkeana ja volatiilina, sen vaikutukset tulevat olemaan hyvin pitkäaikaisia ja vahingollisia. Korkea ja volatiili inflaatio kalvaa talouksia ja markkinoita. Tuhoaa uskon valuuttoihin ja saa yritykset ja sijoittajat käyttäytymään vahingollisin tavoin”, Damodaran päättää esityksensä.

1 kommentti

1 kommentti

 1. Dickie

  9.10.2022 at 22:08

  ja montako vuotta on luettu jotain mantroja jossain saat. korkeakoulussa? että voi toistaa jotain kaavoja sieltä?

  no kun jos inflaatio on joku 30 pros, kuten nyt, ei kannata ostaa jotain velkakoiria 2 pros tuotolla, täh? ja jotka nekin voi mennä konkkaan so you get nothing

  tollaset teesit vois yhtä hyvin joku robotti tekstata

  its peaks shit, dude

  jos multa kysytään, niin yli 5 pros osinkkoa tukevasti antavat oseakkeet olis parhaita sioitus kohteita

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös