Oma talous

Tällaista tukea kotitaloudet saavat nyt kallistuneisiin sähkölaskuihin

Energiakriisi on nostanut kotitalouksien sähkökuluja merkittävästi. Hallitus tulee kustannuksissa vastaan kolmella erilaisella tuella.

Hallitus toteuttaa syyskuun alussa budjettiriihessä sovitun mukaisesti tuet, joilla helpotetaan niiden kotitalouksien asemaa, joilla on suuria sähkölaskuja.

Verotuksessa otetaan käyttöön väliaikainen sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys. Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki. Lisäksi sähkön arvonlisäveroa on tarkoitus alentaa väliaikaisesti.

Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2023 kotitalousvähennykseen oikeuttaisi myös henkilön vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.2023-30.4.2023 välisenä aikana kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä.

Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä summalta, joka ylittäisi kyseisen ajanjakson aikana 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. VM:n mukaan vähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Ei vaikuta muuhun kotitalousvähennykseen

Henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia. Vähennystä voisi saada enimmillään 2 400 euroa.

VM:n mukaan sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä ei otettaisi huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa. Se ei siis vaikuttaisi muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen.

Vähennyksen piiriin pääsemiseen ja vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta.

Esimerkiksi jos kotitalouden sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksetut kustannukset olisivat 2 000 euroa. Tällöin kotitalous vähennystä ei vielä saisi. Jos taas sähköstä maksettu hinta olisi kyseisessä esimerkissä 40 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksettu määrä olisi 4 000 euroa. Tällöin kotitalouden vähennys olisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta. 

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys. Vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatava taloudellista hyötyä, joten esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla.

Vähennystä olisi kotitalouden itse haettava Verohallinnosta. Siitä voisi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla.

Sähkötuki auttaa pienituloisia kotitalouksia

Kotitalousvähennyksen lisäksi toinen tukimuoto on väliaikainen sähkötuki, johon olisi oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään kotitalousvähennystä sähkölaskun perusteella.

VM:n mukaan tuen maksaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää kuukausikohtaista sähkölaskua. Tukea maksettaisiin vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista. Sähkön siirrosta aiheutuneita kustannuksia ei tässäkään tuessa otettaisi huomioon.

Tuen hakija voisi saada tukea 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 prosenttia. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1500 euroa kuukaudessa, joten enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa.

Tukea myönnettäisiin vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikan perusteella. Esimerkiksi lapset eivät saisi tukea vanhempiensa vakituisen asunnon sähkölaskuista. Tilanteissa, joissa kotitaloudelle olisi samanaikaisesti käytössään useampi vakituinen asunto, tukea myönnettäisiin vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella.

Tukea haettaisiin Kelasta ja sitä maksettaisiin 1.1.2023-30.4.2023 käytetyn sähkön perusteella. Sähkötuki katsotaan kustannusten korvaukseksi, jota ei katsottaisi tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Tuki olisi saajalleen myös verovapaa.

Kolmas tukimuoto on sähkön arvonlisäveron alennus, joka koskisi kaikkia kotitalouksia.

Sähkön hinnan voimakasta nousua hallitus pyrkii kompensoimaan sähkövähennyksen ja sähkötuen lisäksi myös alentamalla sähkön arvonlisäverokantaa 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä. Arvonlisävero alennettaisiin 1.12.2022-30.4.2023 väliselle ajanjaksolle.

Kommentoi
Ylös
>