Osakeanalyysit

Tekeekö Saga Furs käännettä?

Saga Furs teki historiallisen onnistumisen viimeisimmässä turkishuutokaupassa. Silti tulosnäkymät ovat yhä sumuiset.

Helsingin pörssissä noteerattu Saga Furs on Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton yhteiseksi myyntikanavaksi perustettu osakeyhtiö.

Yhtiö on ollut vaikeuksissa koronakriisin vuoksi. Koronakriisin puhjettua Saga Furs antoi jo maaliskuussa 2020 tulosvaroituksen, jolloin se arvioi, että edellistä tilikautta suurempi nahkamäärä siirtyy myytäväksi vasta tilikaudelle 2020/2021.

Turkismarkkina on ollut pitkään epävarma johtuen Kiinan voimakkaista koronarajoitustoimenpiteistä, mutta sitä vaikeutti entisestään myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Viime kesäkuussa Saga Fursin toimitusjohtaja Markus Gotthardt kertoi, että kiinalaiset ostajat aktivoituivat kesäkuun huutokaupassa ja ostivat myydyistä nahoista suhteessa lähes saman osuuden kuin he ovat tyypillisesti ostaneet kesäkuun huutokaupasta.

”Vaikka Kiinan koronarajoitusten purkamisesta sekä turkismarkkinan elpymisestä on olemassa viitteitä, emme kuitenkaan pysty tässä vaiheessa arvioimaan, kuinka vähittäiskauppa Kiinassa käynnistyy tai menivätkö tässä huutokaupassa tehdyt ostot tulevien vuosien tarpeisiin”, Gotthardt totesi.

Uusin huutokauppa oli onnistunut.

Yhtiön syyskuun 6. päivänä alkaneeseen huutokauppaan osallistui yli 130 ostajaa, ja valtaosa ostoista suuntautui yhtiön päämarkkinalle Kiinaan. Ostoja tehtiin myös Turkkiin, Etelä-Koreaan, Kreikkaan sekä eurooppalaiselle muotiteollisuudelle.

Huutokaupassa tarjolla olleista 4,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin 95 prosenttia ja 560 000 ketun- ja suomensupinnahasta 65 prosenttia. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 123 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli vain 59 miljoonaa euroa.

Syyskuun välitysmyynnin arvo nousi Saga Fursin kaikkien aikojen suurimmaksi syyskuun huutokaupaksi.

Minkinnahkojen hintataso nousi kesäkuun huutokaupasta, ketunnahkojen hintataso pysyi vakaana.

Alkuvuosi on kuitenkin lähtenyt hitaasti liikkeelle ja siksi koko vuoden välitysmyynnin arvo on edelleen jäljessä viime vuodesta. Yhtiön kuluvan tilikauden välitysmyynnin arvo on syyskuun huutokaupan jälkeen 272 miljoonaa euroa, kun edellisen tilikauden välitysmyynnin arvo oli 392 miljoonaa euroa.

Gotthardtin mukaan kuluvan kauden hitaan alun jälkeen minkinnahkojen myynti alkoi piristyä kesäkuussa, ja kysyntä voimistui edelleen syyskuussa.

”Voimme pitää minkkien myyntitulosta onnistuneena ottaen huomioon Kiinassa edelleen jatkuvat voimakkaat koronarajoitukset sekä yleisen maailmantalouden epävarmuuden. Kettuhuutokaupan tulos oli maltillisten odotustemme mukainen, sillä ketun kysyntä ei ole elpynyt minkin tavoin”, Gotthardt kertoo.

Yhtiö arvioi kuitenkin kuluvan tilikauden välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon jäävän selvästi alle edeltäneen tilikauden 2020–2021 tason. Edellisellä tilikaudella välitysmyynti oli 392 miljoonaa euroa ja liikevaihto 51 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi epävarmassa markkinatilanteessa tilikauden 2021–2022 tuloksen heikkenevän merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja painuvan tappiolliseksi.

Elpyvä myynti ei näy Saga Fursin osakehinnassa. Osakekurssi on painunut tänä vuonna lähes 17 prosenttia. Markkinahinnoittelussa näkyy odotus tappiollisesta tuloksesta sekä yleinen mollivoittoinen markkinatilanne. Vaikka turkiskauppa elpyy, ei Saga Fursin tuloskäänteestä ole vielä merkkejä.

Kommentoi
Ylös
>