Markkinakommentit

Käppyräanalyysi näyttää synkkyyttä Helsingin pörssiin

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech näkee Helsingin pörssin keskipitkän ajan näkymät negatiivisina keskipitkällä aikavälillä.

OMX Helsingin on laskutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan, Investtech uskoo sijoittajakirjeessään. Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi indeksi kohtaa vastusta trendikanavan vastuslinjan kohdalla. Indeksi liikkuu suorakulmiossa tukitason ollessa 9778 ja vastustustason ollessa 11139.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Investtechin mainitsemien tuki- ja vastustasojen murtuminen indikoi kurssikehityksen tulevaa suuntaa. Helsingin pörssin tukitaso on noin 10100 piste ja vastustaso noin 11200 piste.

Laskevasta trendistä kertovat myös 200 päivän liukuva keskiarvo, joka on selvässä laskussa.

Investtech antaa seuraamistaan Helsingin pörssin osakkeista vain 11 tällä hetkellä ostosuosituksen, mikä on vain kuusi prosenttia seuratuista osakkeista. Tarkkaile-taso on 119 osakkeella ja myyntikandidaatteja on 64, mikä on 33 prosenttia osakkeista.

Esimerkiksi Nordea ja Nokia eivät Investtechin mielestä näytä teknisesti hyviltä. Nordean osakkeen trendi on negatiivinen keskipitkällä aikavälillä ja sille Investtech ennakoi edelleen jatkuvaa laskua. Nokian osake on puolestaan marginaalisesti rikkoutunut alaspäin tuen läpi noin 4,6 euron kohdalla.

Teknisesti harvoja valopilkkuja on Kone.

Investtechin mukaan osakkeen kurssi on läpäissyt laskutrendin vastuslinjan, mikä indikoi hidastuvaa laskunopeutta tulevaisuudessa. Osake on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 42,3 euron kohdalla ja näin ollen on signaloitu edelleen tapahtuvaa nousua. Volyymibalanssi on myös positiivinen, mikä vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä, Investtech uskoo.

Lisäksi Koneen RSI-käyrä näyttää nousevaa trendiä, mikä voi olla aikainen signaali nousevan trendin alkamisesta.

RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu. Ostosignaali RSI:ssä saadaan indeksin kääntyessä nousuun ylimyydyssä tilassa (pistearvo alle 30) ja vahvistus signaalille indeksin noustessa pisterajan 30 yläpuolelle.

Investtech pitää osaketta pidetään kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja antaa sille ostosuosituksen.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Kommentoi
Ylös
>