Arvo-osakkeet

Kuukauden osake: Tervetaseinen osinkopaperi jolla on kasvusauma

Kuukauden osake -analyysi: Raisio

Elintarvikeyhtiö Raision tase on vahva ja osingonmaksupotentiaali huomattava. Yhtiöllä on laaja brändisalkku, mutta riskinä on ostetun härkäpapuliiketoiminnan kannattavuus.

Elintarvikeyhtiö Raisio on uudistanut strategiaansa useaan otteeseen viime vuosina. Kymmenen vuotta sitten yhtiö osti makeisliiketoimintaa Briteistä ja Tsekeistä. Näistä liiketoiminnoissa yhtiö on sittemmin luopunut.

Raisio uudisti vuosi sitten kesällä strategiaansa kaudelle 2022-2025. Strategia rakentuu kolmelle painopistealueelle, jotka ovat:

  • Benecol® ja kasvistanoliesteriratkaisut
  • Lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat
  • Kasvipohjaiset tuotteet.
Raision strategia perustuu terveelliseen ravintoon ja kolmeen painopistealueeseen. Kuvaleike: yhtiön kotisivut

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Benecol-brändiä. Benecol-tuotteet sisältävät kolesterolia alentavaa kasvistanoliesteriä, johon liittyvään tutkimustyöhön yhtiö panostaa jatkossakin.

Tämän liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite vuosille 2020-2025 on kolme prosenttia vuodessa.

Tavoite saavutetaan lisäämällä tunnettuutta, tutkimuksella ja tuotekehityksellä sekä laajentumalla uusiin tuotekategorioihin. – www.raisio.com

Yhtiö jatkaa kauraosaamiseensa perustuvaa kansainvälistä laajentumista niin B2B- kuin kuluttajamarkkinoilla. Tässä tavoitteena on jopa 12 prosentin vuosikasvu panostamalla teknologisiin innovaatioihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä brändeihin.

Kolmantena kasvun painopisteenä ovat kasvipohjaiset tuotteet. Yhtiö haluaa elää kuluttajan mukana ja satsaa teknologisiin innovaatioihin ja tuotteiden lanseeraamiseen uusille markkinoille. Tässä kasvutavoite vuosille 2020-2025 on keskimäärin jopa 38 prosenttia vuodessa.

Megatrendit, kuten terveys, kasvipohjainen syöminen ja kuluttajien kestävät valinnat, tukevat kasvustrategian toteuttamista. Painopistealueiden yhteenlaskettu vuotuinen kasvutavoite lähivuosille on seitsemän prosenttia ja konsernin kasvutavoite 5 prosenttia.

Edelleen yhtiö tavoittelee yli kymmenen prosentin liikevoittomarginaalia vuoteen 2025 mennessä.

Missä ollaan nyt?

Strategisten painopistealueiden liikevaihto 2021-2022. Kuva: Raision puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022


Kuten taulukosta huomataan, painopistealueiden koko vaihtelee huomattavasti ja siksi – pienen kokonsa vuoski – kasvipohjaisten tuotteiden on helpompi päästä kovempaan suhteelliseen liikevaihdon kasvuun verrattuna Benecoliin ja kauratuotteisiin.

Konsernin vuoden 2022 alkupuoliskon 109 miljoonan liikevaihdosta edellä kuvatut strategiset alueet tekivät valtaosan, 78 prosenttia. Niiden kasvu oli yhdeksän prosenttia.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon huomattavaan kasvuun vaikuttivat sekä kohonneet myyntihinnat mutta myös uusien tuotteiden menestys markkinoilla. Elovena®-brändin kasvu on ilahduttavaa: yli 31 prosenttia vertailukauteen nähden. – Raisio, puolivuosikatsaus 3.8.2022

Se, mitä strategisiin painopisteisiin ei kuulu, ovat muun muassa matalakatteinen viljakauppa ja kalanrehuliiketoiminta. Yhtiö hankkii viljoja pääasiassa omien tuotteiden valmistukseen ja ulkoinen viljakauppa on siksi osa Raision viljakaupan toimintaa.

Painopistealueiden liikevaihto kasvoi koko vuonna 2021 kahdeksan prosentin tahtia.

Raportoitavat segmentit jakautuvat kuluttajabrändeihin ja ainesosiin

Yhtiön kaksi raportoitavaa segmenttiä ovat Terveelliset elintarvikkeet ja Terveelliset ainesosat. Ensin mainittu teki vuoden 2022 alkupuoliskolla 70,7 (65,1) miljoonan euron liikevaihdolla 6,8 (8,5) miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton. Jälkimmäisen liikevaihto oli 57,0 (44,7) miljoonaa ja liikevoitto 1,4 (3,0) miljoonaa euroa.

Terveelliset elintarvikkeet -segmenttiin kuuluvat Raision kuluttajatuoteliiketoiminnat Länsi-, Itä- ja Keski- sekä Pohjois-Euroopan markkinoilla. – Raisio, ovk

Vajaa puolet segmentin liikevaihdosta kertyy Pohjois-Euroopasta. Brändejä ovat Elovena, Benecol, Härkis, Sunnuntai, Nalle ja Torino.

Saman kokoinen potti tulee Benecol-tuotteiden myynnistä Länsi-Euroopan markkinoille ja loppu vajaa kymmenen prosenttia tuli alkuvuonna Itä- ja Keski-Euroopasta.

Kannattavuutta heikensivät kohonneet viljaraaka-aineiden hinnat sekä kohonneet markkinointipanostukset. Viljojen hintoihin ja saatavuuteen on vaikuttanut geopoliittinen epävakaus eli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Raisio myi Venäjän kuluttajaliiketoiminnan huhti-toukokuussa.

Terveelliset ainesosat -segmenttiin kuuluvat puolestaan Benecol-tuotteiden ainesosan myynti lisenssipartnereille sekä vilja- ja kasvipohjaisten tuotteiden myynti teollisuudelle ja suurkeittiöille.

Terveellisten ainesosien liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla jopa 28 prosenttia. Viljatuotteiden myynti leipomoille sekä teollisuudelle ja suurkeittiöille kasvoi hyvin, koska vertailukautta häiritsi korona. Myös kauratuotteiden ja gluteenittomien kauratuotteiden myynti jatkui vahvana.

Tulosta rasittivat aiemmin mainittu viljan hinta sekä kasvuinvestointien kulut. Saatavuushaasteita on ollut paitsi raaka-aineissa myös pakkauksissa. Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä hintariskien ja saatavuusongelmien vähentämiseksi.

Vastaista kehitystä ennakoitaessa on huomattava, että yhtiö vei toisen vuosineljänneksen aikana läpi poikkeuksellisia hinnankorotuksia niin kuluttajatuotteissa kuin BtoB-markkinalla.

Elovena-joulukalenteri sisältää parikymmentä erilaista annospikapuuromakua, kuvittaja Hanna-Riikka Heikkilä. Kalenteri kustantaa esimerkiksi K-Citymarket Iso Omenassa 18,90 euroa (21,00/kg) ja on ollut saatavilla viikosta 38 alkaen. Kuva: Raisio, lehdistötiedote 23.9.2022

Raisio osti Verso Foodin keväällä 2021

Raisio ilmoitti merkittävästä Verso Food -yrityskaupasta huhtikuussa 2021. Kauppahinta oli potentiaaliin nähden kohtalainen käsittäen velattoman hinnan 7 miljoonan euroa sekä miljoona kappaletta Raision hallussa olleita vaihto-osakkeita. Näiden osakkeiden arvo oli tuolloin 4,2 miljoonaa euroa.

Verso Food on vuonna 2010 perustettu, voimakkaasti kasvanut härkäpaputuotevalmistaja. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto kasvoi 20 prosenttia kahdeksaan miljoonaan euroon, mutta toiminta on ollut tappiollista investointien ja myyntipanostusten vuoksi.

Liiketappio oli 3,6 miljoonaa vuonna 2019 ja edelleen 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Edelleen vuonna 2021 Raision Terveelliset ainesosat -segmentin tulosta rastitti osaltaan Verso Foodin tappiollisuus. Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.4.2021 lukien.

Yritysosto vahvistaa Raision kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin keskittyvää strategiaa. Verso Foodin tunnettuja brändejä ovat Beanit ja Härkis. Yhtiöllä on Kauhavalla 4 000 m2:n tuotantolaitos.

Jos Verso Food olisi ollut osa Raisio-konserni vuoden 2021 alusta lähtien, sen vaikutus liikevaihtoon olisi ollut 7,8 miljoonaa ja liiketulokseen -2,7 miljoonaa euroa.

Viiden vuoden aikana kotimaisista elintarvike- ja juomayhtiöistä ainoastaan Olvi on pärjännyt osaketuotossa indeksikehitykselle. Atrian ja Apetitin kehitys on ollut osinkoineen nollan tuntumassa. Raision ja HKScanin kokonaistuotto jää selvästi pakkaselle. (Fodelia ja Anora eivät olleet pörssissä vielä viisi vuotta sitten.) Kuva: TradingView

Kannattavuustavoitteeseen on matkaa

Raisio on strategiansa, vahvan taloutensa, brändiensä ja laskeneen osakekurssinsa näkökulmasta kiinnostava osake eri toimialoille hajauttavalle sijoittajalle.

Tappiollisen liiketoiminnan ostaminen on aina riski. Verso Foodin lisäksi Raisio on investoinut viime vuonna valmistuneeseen kuluttajatuotteita valmistavaan tuotantolaitokseen Raision tehdasalueella, mikä rasittaa vielä kannattavuutta.

Yhtiö vetäytyi alkuvuonna 2022 Venäjältä ja luokitteli sen myötä Raisioaqua -kalanrehuliiketoimintansa myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi. (tiedote 31.5.2022) Raisioaqua Oy:n viennistä Venäjä vastasi 65 prosenttia, joten vuonna 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 21 miljoonaa euroa.

Yhtiö kirjasi Raisioaquasta 4,1 miljoonan euron arvonalentumistappion ensimmäiselle kvartaalille ja pyrkii saamaan liiketoiminnan myydyksi kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö toteaa elokuun puolivuosikatsauksessa strategiseen kannattavuustavoitteeseensa olevan vielä matkaa:

Raision tavoitteena on, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2025. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto- ja kaupallistamisvaihe sekä keväällä 2021 hankitun Verso Foodin kasvupanostukset luovat painetta Raision liiketulokselle strategiakauden ensimmäisien vuosien aikana.

Yhtiö odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan vuonna 2022 välillä 220−230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen 17−20 miljoonaa euroa. Vuoden takaiset vastaavat luvut olivat 200 miljoonaa ja 21,3 miljoonaa euroa.

Kiintoisa arvostus ja vahva tase

Raision investointitaso yritysostoineen on ollut viime vuosina 20-30 miljoonaa euroa per vuosi, alkuvuonna 2022 ainoastaan kolme miljoonaa.

Yhtiön tase on erittäin vahva. Nettovelkaantumisasteen oli kesäkuussa -8,5 prosenttia. Kassavarat ovat 50 miljoonaa ja korolliset velat 29 miljoonaa euroa.

Yhtiö maksoi keväällä osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, josta 0,04 euroa oli lisäosinkoa. Tätä ennen osinko on ollut kahtena keväänä 0,13 euroa, sitä ennen jopa korkeampi. Raisio on täysverinen osinkopaperi.

Vaihdetumman V-osakkeen kurssi oli perjantaina 1,96 euroa ja K-osakkeen 2,07 euroa (14.10.2022). V-osakkeen osinkotuotoksi tulee muhkea 7,1 prosenttia. P/E-luku viime vuoden oikaistulla tuloksella on 16.

Kun otetaan molempien osakesarjojen osakemäärät, yhtiön markkina-arvoksi muotoutuu 317 miljoonaa euroa ja velattomaksi arvoksi 296 miljoonaa.

Osingon yhteismäärä oli keväällä 22,1 miljoonaa euroa.

Mikään ei viittaa osingon olennaiseen supistumiseen, ellei yhtiö tee merkittäviä yritysostoja. Riskinä ja samalla haasteena on yritysostojen onnistuminen. Jos ostettujen yritysten tulos säilyy tappiollisena, muun liiketoiminnan pitää olla erittäin tuloksellista, jotta hyvälle arvonkehitykselle on edellytyksiä.

Positiivinen lisä taseeseen saattaa tulla Raisioaquan eli kalanrehuliiketoiminnan myynnistä. Kiinnostusta liiketoiminnalle on.

Konsernia on johtanut KTM Pekka Kuusniemi vuodesta 2017. Johdon kommenttien perusteella ydinliiketoiminta kehittyy hallitusti. Kuusniemi toteaa elokuun katsauksessa olennaisen:

Puolivuotisjakso on koetellut Raision reagointikykyä yllättäviin tilanteisiin. Olen erittäin tyytyväinen kykyymme toimia täysin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Välttämättömät päätökset yhtiön rakenteeseen Venäjän hyökkäyssodasta johtuen tehtiin harkitusti mutta ripeästi. Keskeisten raaka-aineiden ennennäkemätön hinnannousu koetteli kannattavuutta jakson aikana, mutta hinnankorotukset palauttivat kannattavuuden jakson loppua kohden jo lähemmäs hyväksyttävää tasoa.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös