Yritysuutiset

Bittiumin tulos painui odotetusti pakkaselle

Kolmas vuosineljännes oli Bittiumille odotetusti heikko. Syitä on useita.

Viestintäteknologian ratkaisuja tarjoavan Bittiumin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 19,4 prosenttia vertailukaudesta 13,8 miljoonaan euroon. Koko vuoden 2022 tammi-syyskuun liikevaihto on laskenut 3,5 prosenttia edellisvuodesta.

Liiketulos painui -2,4 miljoonaa euroa miinukselle, kun vuotta aiemmin liiketulos oli plussalla 0,2 miljoonaa euroa.

Tappio oli syvempi kuin mitä Bittiumia seuraava analyysitalo Inderes oli odottanut. Inderesin odotuksena oli -1,0 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen kertoo, että vuoden kolmas vuosineljännes oli odotetusti heikko.

”Maailmanlaajuisen komponenttipulan takia liikevaihto ja tulos jäivät poikkeuksellisen alhaisiksi johtuen useiden tuotetoimitusten siirtymisestä eteenpäin. Lisäksi kolmannelle neljännekselle ei ajoittunut isoja tilauksia eikä toimituksia”, Huttunen toteaa.

Huttusen mukaan komponenttipula vaikutti Medical Technologies -tuotteiden ja erityisesti taktisen tiedonsiirron järjestelmien ja tuotteiden myyntiin. Tuotekehityspalvelujen myynti säilyi sen sijaan edellisvuoden tasolla.

Bittiumin tilauskanta laski vuodenvaihteen tasolta ja oli 24,8 miljoonaa euroa, mutta tilauskertymän odotetaan paranevan vuoden loppua kohti, toimitusjohtaja kertoo.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole ollut suoraa taloudellista vaikutusta Bittiumin liiketoimintaan, Huttunen kertoo.

”Bittiumilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Helpottaaksemme komponenttien saatavuushäiriöstä johtuvaa tilannettamme, olemme pidentäneet materiaalihankinnan näkymää ja tilanneet kriittisiä komponentteja varmistamaan vuosien 2023 ja 2024 toimituksia. Lisäksi olemme tehneet tuotteisiin muutoksia, joilla mahdollistetaan vaihtoehtoisien komponenttien käyttö tuotteissamme.”

Defense & Security -liiketoiminta-alueella Bittium jatkoi taktisen tiedonsiirron tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille.

”Radioiden laajamittaisen käyttöönoton valmistelu yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa eteni suunnitellusti. Bittium on kolmannella neljänneksellä yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa valmistellut uusia laitetilauksia ja määritellyt tulevia tuotekehityspalveluprojekteja”, Huttunen toteaa.

Bittium on jatkanut kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista. Yhtiö jatkoi taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden toimituksia sekä integrointia ja testausta asiakkailleen Itävaltaan ja Viroon.

Huttusen mukaan koronaviruspandemian helpotettua useissa eri maissa on uudelleen käynnistetty taktisen kommunikaation modernisointiprojekteja.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kohottanut valtioiden puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa.

”Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin, eikä budjettien kasvu vielä näy suorana kysynnän nousuna meillä. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi ja kehityshankkeisiin”, Huttunen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan myös Suomen mahdollisella NATO-jäsenyydellä on positiivinen vaikutus puolustus- ja viranomaistuotteidemme kysyntään.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on Bittiumille edelleen haasteellista, eikä tähän ole lähiaikoina odotettavissa muutosta.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut merkittävästi Bittiumin kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen kuluneen vuoden aikana. Osa taktisen viestinnän tuotetoimituksista on jo siirtynyt vuoden 2023 puolelle ja lääketieteen teknologiatuotteiden kysyntään ei ole pystytty täysin vastaamaan, sillä komponenttipulan takia kaikkia tuotteita ei ole voitu valmistaa.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen loppuvuoden 2022 aikana.

Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna, jolloin se oli 90 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuoden 2022 liiketuloksen Bittium arvioi olevan positiivinen, kun se viime vuonna oli 3,2 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>