Sijoitusuutiset

Joe Biden haluaa armahtaa kannabiksen hallussapidosta tuomitut – Päättyykö kannabisosakkeiden pitkä laskutrendi?

Markkinakommentaattorit odottavat osakkeille nopeaa tasokorjausta.

Torstaina Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkaisi viestipalvelu Twitterissä pitkään odotetun kannanoton. Hänen mukaan kenenkään ei tulisi olla vankilassa kannabiksen hallussapidosta.

Arviolta 60 prosenttia amerikkalaisista äänestäjistä on sitä mieltä, että kannabis tulisi laillistaa Yhdysvalloissa ja 27 prosenttia on laillistamista vastaan.

Biden viestittää, ettei kannabiksen luokittelu heroiiniin verrattavaksi huumausaineeksi ole järkevää. Hän ilmoittaa armahtavansa kaikki liittovaltiotasolla kannabiksen hallussapidosta tuomittut ja kehottaa kuvernöörejä toimimaan samoin omissa osavaltioissaan.

Biden korostaa, että kannabista säätelevän liittovaltiotason ja osavaltioiden lainsäädännön on muututtava. Lausunnon käytännön vaikutuksista kuitenkin vielä spekuloidaan.

Yhdysvalloissa kannabis on tasa-arvokysymys. Suuri osa kannabiksen hallussapidosta vangituista on vähemmistöihin kuuluvia, ja siksi Bidenin kannanottoa pidetään tärkeänä tasa-arvoa edistävänä toimenpiteenä.

Kannabiksen asema Yhdysvalloissa on ollut monimutkainen. Se on kielletty liittovaltiotasolla, mutta suurimmassa osaa eri osavaltioita kannabis on ollut jo pitkään laillista joko lääkekäytössä tai lääke- ja viihdekäytössä. Coloradon osavaltio laillisti kannabiksen ensimmäisenä vuonna 2012.

Lainsäädännöllinen asema on johtanut siihen, että osavaltioissa on rakennettu erilaisia lainsäädännöllisiä malleja kannabiksen kasvatukseen ja jakeluun. Useimmissa osavaltiossa kannabisyhtiöt sekä kasvattavat kannabiksen että jakelevat valmiit tuotteet lisensoiduista myymälöistä. Myymälöiden lukumäärää tyypillisesti säännellään.

Kannabis on noussut Yhdysvalloissa merkittäväksi talouskasvun ajuriksi. Yhdysvalloissa kannabismarkkinan arvioidaan olevan noin 64 miljardin dollarin suuruinen. Esimerkiksi Illinoisin osavaltio kerää kannabiksesta enemmän verotuloja kuin alkoholiverosta. Kannabistoimialan arvioidaan työllistävän Yhdysvalloissa suoraan yli puoli miljoonaa työntekijää. 

Suomessa varsin lavea ja osin ongelmallinen kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi hylättiin huhtikuussa. Euroopassa Saksa on kuluvan vuoden aikana edennyt kannabiksen laillistamisessa, mutta maassa pelätään EU-lainsäädännön astuvan hankkeen tielle.

Päättyykö kannabisosakkeiden alamäki?

Koska kannabis on yhä kielletty Yhdysvalloissa liittovaltiotasolla, amerikkalaiset kannabisyhtiöt eivät ole voineet listautua New Yorkin pörssiin tai Nasdaqiin. Osakkeilla on käyty kauppaa joko OTC-markkinoilla tai kanadalaisilla kaupankäyntipaikoilla.

Laillinen asema on myös estänyt suuria institutionaalisia sijoittajia sijoittamasta sektorin osakkeisiin. Vain harva amerikkalainen yksityissijoittaja pystyy ostamaan osakkeita tavanomaisen osakevälittäjän kautta. Tilanne on sama myös suomalaisen sijoittajan kohdalla.

Amerikkalaiset kannabisosakkeet ovat olleet alamäessä vuoden 2021 alusta lähtien. Torstaina osakkeet nousivat useita kymmeniä prosentteja kautta linjan. Amerikkalaisiin kannabisyhtiöihin sijoittava ETF (osaketunnus MSOS) nousi 34 prosenttia. Edellä mainituista seikoista johtuen osakkeiden vaihto on vähäistä, mikä on yksi syy voimakkaille kurssiliikkeille.

Esimerkiksi Stifel pitää uutta nousutrendiä mahdollisena. Stifel arvioi, että osakkeet voivat parhaassa skenaariossa vielä nousta nykytasoltaan jopa kolminkertaisesti. Osakkeiden ja yhtiöiden kehitykseen vaikuttaa se, kuinka yhtiöiden verokohtelu ja pääsy rahoitukseen kehittyy, ja millaisella aikataululla.

Kannabisyhtiöillä on lukuisia haasteita

Laillisen aseman takia kannabisyhtiöitä verotetaan liikevaihdosta, jolloin liiketoiminnan kulut eivät pienennä verotettavaa tulosta. Suuri osa yhtiöistä tekee tappiota. Samasta syystä yrityksillä ei ole pääsyä tavanomaisiin pankkipalveluihin tai lainarahoitukseen.

Needhamin mukaan Bidenin lausunto tuskin ratkaisee yhtiöiden rahoitushaasteita lyhyelllä aikavälillä. Yhtiöiden on selvitydyttävä, kunnes niiden toimintaympäristö muuttuu lainsäädännöllisesti suotuisammaksi.

Kannabiksen kysynnän ja tarjonnan tasapaino on myös suuri kysymysmerkki. Tarjonta on kasvanut voimakkaasti ja kysyntä on heikentynyt pandemian aikaisista huippulukemista. Ala kamppailee lainsäädännön lisäksi myös laitonta markkinaa vastaan. 

Lisäksi kannabiksen laillistaminen liittovaltiotasolla voi johtaa siihen, että osa kasvatuskapasiteetista eri osavaltioissa osoittautuu tarpeettomaksi, kun kannabista voidaan tuottaa siellä missä se on kustannustehokkainta.

Markkina-arvoltaan viisi suurinta amerikkalaista kannabisyhtiötä ovat Curaleaf, Green Thumb, Trulieve, Verano ja Cresco Labs.

Amerikkalaisyhtiöistä poiketen moni kanadalainen kannabisyhtiö on listattu suurimmille yhdysvaltalaisille kauppapaikoille, ja ne ovat siten amerikkalaisten sijoittajien ulottuvilla. Kanadalaisilla yhtiöillä ei ole juuri liiketoimintaa Yhdysvalloissa, mutta toiveikkuus voi kohdistua helpoimmin ulottuvilla oleviin arvopapereihin.

Kommentoi
Ylös
>