Kemiran IR-sivut

Kemiralta huikea tulosyllätys – Myynti ja käyttökate uuteen ennätykseen

Kemira löi analyytikko-odotukset mennen tullen kolmannella vuosineljänneksellä.

Kemira ylsi kolmannella vuosineljänneksellä väkivahvaan myyntiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta peräti 40 prosenttia ennätykselliseen 972 miljoonaan euroon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 31 prosenttia korkeampien myyntihintojen myötä, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa.

Vahva suorittaminen näkyi myös tuloskehityksessä.

Operatiivinen käyttökate kasvoi 32 prosenttia ennätykselliseen 153 miljoonaan euroon edellisvuoden 116 miljoonasta eurosta ja se parani Kemiran molemmissa segmenteissä. Operatiivinen liikevoitto kasvoi 54 prosenttia ja oli 99,5 miljoonaa euroa.

Kuva: Kemira Oyj.

Sekä myynti että tuloskehitykset olivat analyytikoiden konsensusennusteisiin nähden isoja yllätyksiä. Liikevaihdon konsensusodotus oli 853 miljoonaa euroa ja käyttökatteen ennuste 121 miljoonaa euroa.

Myyntihintojen nousu kasvun taustalla

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal kertoo, että yhtiön kasvua vauhditti myyntihintojen nousu erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa. Myyntimäärät puolestaan laskivat kuusi prosenttia.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 37 prosenttia korkeampien myyntihintojen vuoksi, erityisesti sellu- ja valkaisukemikaaleissa, toimitusjohtaja kertoo.

”Markkinakysyntä alkoi hidastua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, minkä seurauksena myös Kemiran myyntimäärät laskivat. Operatiivinen käyttökate kasvoi 45 % 92 miljoonaan euroon, ja operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,2 %:iin. Parannus johtui pääasiassa korkeammista markkinahinnoista energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa. Muiden tuotteiden osalta marginaalipaine jatkui”, Rosendal toteaa.  

Kuva: Kemira Oyj.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 44 prosenttia myyntihintojen nousun myötä. Vedenkäsittelyn liikevaihto kasvoi 39 prosenttia, ja Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 61 prosenttia.

Rosendalin mukaan markkinakysyntä oli hyvällä tasolla vedenkäsittelyssä ja parani Oil & Gas -liiketoiminnassa. Operatiivinen käyttökate kasvoi 15 prosenttia 60 miljoonaan euroon ja se parani sekä Pohjois-Amerikassa että Oil & Gas -liiketoiminnassa. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 13,9 prosenttiin kovien inflaatiopaineiden jatkuessa, erityisesti EMEA-alueella.

Näkymät ennallaan

Kemiran taloudelliset tavoitteemme pysyvät ennallaan, ja yhtiö keskittyy edelleen kestävään kannattavaan kasvuun, toimitusjohtaja kertoo.

”Näemme kiinnostavia kasvumahdollisuuksia nykyisissä liiketoiminnoissamme ja uusilla markkinoilla, kuten tekstiileissä. Yhtiönä olemme myös paljon paremmassa asemassa kartoittaa potentiaalisia yritysostokohteita. Lisäksi tarkastelemme jatkuvasti tapoja parantaa liiketoimintamme perustekijöitä. Esimerkiksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ilmoitimme myyvämme valtaosan väriaineliiketoiminnastamme. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaamme entisestään.”

Näkymät vuodelle 2022 pysyvät ennallaan ja yhtiö odottaa inflaatiopaineiden jatkuvan.

”Olemme nähneet hintojen nousun maltillistuvan joidenkin Pohjois-Amerikan öljyjohdannaisten osalta, kun taas korkeiden energiahintojen odotetaan aiheuttavan paineita monien raaka-aineiden hinnoille ja jopa saatavuudelle Euroopassa”, Rosendal toteaa.

Energian osalta Kemira on Rosendalin mukaan melko hyvässä asemassa etenkin Suomessa, koska Suomen sähköomavaraisuus on korkealla tasolla.

Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021, jolloin se oli 2,7 miljardia euroa. Operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa kasvavan vuodesta 2021, jolloin se oli 426 miljoonaa euroa.

Kemira täsmentää näkymiensä taustaoletuksia.

Kemira odottaa loppumarkkinoiden kysynnän olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kysyntä alkoi hidastua hieman ja hidastumisen odotetaan jatkuvan vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä, eikä energian saatavuudessa Euroopassa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Kommentoi
Ylös
>