Yritysuutiset

Kesko ylsi jälleen uuteen tulosennätykseen

Kauppaketju Keskon tulosraportti osoittaa, ettei yhtiön tuloskasvu ole ollut pelkästään korona-ajan varassa.

Konsernin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 3,0 miljardiin euroon ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 prosenttia vertailukaudesta.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 243 miljoonaan euroon edellisvuoden 236 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,43 euroa.

Tuloskehitys ylitti analyytikoiden konsensusennusteet, sillä vertailukelpoisen liikevoiton konsensusennuste oli 230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen ennuste 0,43 euroa.

Keskon on katsottu hyötyneen koronapandemian ajasta. Nyt nähty tulosraportti osoittaa, että Keskon strategia toimii myös pandemian jälkeen.

Keskon vertailukelpoisen liikevoiton kehitys. Kuva: Kesko Oyj.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoo, että vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras vuosineljännestulos. Kauppaketjun kvartaalitulos on parantunut 14 kertaa peräjälkeen vertailukaudesta.

Helanderin mukaan ruokakaupassa tulos parani Kespron ja K-ruokakauppojen hyvän kehityksen ansiosta. Myynti jatkoi kasvuaan ja liikevaihto oli 1,57 miljardia euroa. Liikevoitto oli 133 miljoonaa euroa ja se parani sekä Kespron että K-ruokakauppojen myynnin kasvun ansiosta.

Yhteistyö Woltin kanssa tukee verkkokaupan kasvua

Erityisesti Kespron kehitys oli vahvaa, myynti kasvoi yli 15 prosenttia. Myös ruoan kuluttajaverkkokaupan myynti kasvoi 3,4 prosenttia.

”Verkkokaupan kasvua tukee myös Woltin kanssa aloitettu laaja yhteistyö. K-ruokakaupoissa on lisätty panostuksia hintakilpailukykyyn ja olemme pärjänneet hyvin hintakorivertailuissa. K-ruokakaupat tarjoaa ainoana toimijana markkinoilla asiakkaille sekä herkkukaupan että halpakaupan saman katon alla”, Helander toteraa.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tulos oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa, pääjohtaja kertoo.

”Yritysasiakasmyynnin kasvu jatkui ja tulos vahvistui. Liikevaihto kasvoi 70 miljoonaa euroa 1 203 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi yritysasiakaskaupan hyvän kehityksen ansiosta, ja erityisesti teknisen tukkukaupan myynti kasvoi selvästi. Teknisessä tukkukaupassa volyymikasvu oli erityisen vahvaa lämmitys- ja energiatuoteryhmissä.”

Autokaupan kannattavuus pysyi Helanderin mukaan hyvällä tasolla saatavuusongelmista huolimatta. Uusien autojen toimitusongelmat kuitenkin laskivat liikevaihtoa. Kannattavuus oli hyvä parantuneiden myyntikatteiden ja tehostustoimien ansiosta.

Helanderin mukaan Keskon liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset myös ensi vuonna.

”Kaikki Keskon kolme toimialaa tekevät hyvää tulosta. Keskolla on poikkeuksellisen vahva asema Suomen ruokakaupan kaikilla osa-alueilla ja pärjäämme hyvin myös hintavetoisessa markkinassa. K-ryhmä on johtava teknisen tukkukaupan ja rautakaupan toimija Pohjois-Euroopassa yli 6,7 miljardin euron vähittäis- ja yritysasiakasmyynnillä.”

Päivittäistavarakauppa vetää, rakentamisen markkinat laskevat

Kesko arvioi liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta.

Päivittäistavarakaupan markkinakehityksen kauppaketju ennakoi jatkuvan kokonaisuutena vakaana osaltaan hintainflaation tukemana. Liikevoiton Kesko uskoo pysyvän edelleen hyvällä tasolla kustannusten noususta huolimatta.

Rakentamisen markkinan yhtiö ennakoi laskevan jonkin verran vuodesta 2022. Tosin korjausrakentamisen sekä vihreään siirtymään liittyvän rakentamisen Kesko odottaa edelleen kasvavan. Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä yli 80 prosenttia tulee yritysasiakaskaupasta.

Autokaupan markkinassa autojen saatavuuden ja kysynnän Kesko ennakoi edelleen olevan pitkän aikavälin keskiarvoa matalammalla tasolla vuonna 2023. Markkinatilanteesta huolimatta Kesko odottaa autokaupassa kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla toteutettujen uudistamis- ja tehostustoimenpiteiden ansiosta.

Kesko arvioi vuonna 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 790–840 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 750–840 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 776 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>