Arvo-osakkeet

Vaikeuksien keskellä painiskeleva Lehto Group joutuu aloittamaan sopeuttamistoimet – markkinatilanne haastava

Rakennusyhtiö Lehto Group varautuu rakennusmarkkinoiden epävarmuuteen.

Lehto varautuu rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee yhteensä noin 6-7 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Valtaosan kustannussäästöistä arvioidaan syntyvän henkilöstökuluista.

Osana toimenpiteitä yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on saavuttaa noin 80 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Neuvottelut eivät koske yhtiön rakennustyömaiden henkilöstöä.

Muutosneuvotteluilla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2022 tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Rakennusteollisuus RT arvioi 18. toukokuuta 2022 julkaistussa suhdannekatsauksessaan, että rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu sekä vuoden loppua kohti kasvava epävarmuus.

Rakentaminen hiipuu ensi vuonna

Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen pysyvän tänä vuonna vielä parin prosentin kasvussa ja kääntyvän ensi vuonna vastaavan suuruiseen laskuun.

Ennen Ukrainan sotaa aloitettujen asuntohankkeiden suuri määrä sekä toimitilarakentamisen piristyminen pitävät rakentamisen plussalla kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen volyymi putoaa kuitenkin ensi vuonna varsinkin asuntorakentamisessa.

Korjausrakentamisen odotetaan pitävän pintansa ja kasvavan edelleen. Maa- ja vesirakentaminen kääntyy ensi vuodeksi miinukselle.

Tuleviin rakentamisinvestointeihin liittyy lisääntyvää epävarmuutta. Kustannuskehityksen ennustaminen on lähes mahdotonta, mikä vaikeuttaa merkittävästi niin tilaajien kuin tarjouksia laskevien rakennusalan yritystenkin toimintaa.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenilleen teettämässä kyselyssä suurin osa yrityksistä arvioi, että investointeja lykkääntyy tai jopa peruuntuu.

Lehto ennustaa tappiollista tulosta

Lehto julkaisi huhtikuussa vuotta 2022 koskevan näkymänsä, johon se ei ole tehnyt ainakaan toistaiseksi muutoksia.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi. Liikevaihto oli 404 miljoonaa euroa vuonna 2021. Liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 miljoonaa euroa tappiollinen, yhtiö ennustaa.

Näkymä perustuu yhtiön arvioon meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä, vuoden 2022 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.

Ukrainan sotatilanne, globaalien logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys aiheuttavat epävarmuutta markkinoihin. Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat yhtiön mukaan asuntojen kysynnän heikentyminen, viiveet uusien asuntohankkeiden käynnistymisessä, sekä meneillään olevien projektien loppuunsaattamisen kustannusten kasvu.

Osakkeen arvostuskertoimet painuneet

Vaikeuksista toiseen törmänneestä Lehdosta on tullut pörssin senttiosake, jonka osake noteerataan tällä hetkellä enää 0,27 euroon. Vuodessa osakkeen arvosta on sulanut 77 prosenttia. Osakkeen arvostuskertoimet ovat samalla painuneet alas. Inderesin ensi vuoden tulosennusteella Lehdon P/E-kerroin on 7,0x ja tasepohjainen P/B-kerroin vain 0,2x.

Lehto ei ole onnistunut kääntämään kurssiaan.

Yhtiön jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto laski 10,5 prosenttia tammi-kesäkuussa vertailukaudesta. Laskua oli erityisesti Asunnot-palvelualueella, jossa omaperusteisista asuntohankkeista tuloutuvaa liikevaihtoa oli vertailukautta vähemmän.

Tilauskanta romahti tammi-kesäkuussa vertailukauden 475 miljoonasta eurosta 286 miljoonaan euroon. Kesäkuun lopussa Lehdolla oli rakenteilla 1 635 asuntoa, joista valtaosa liittyy institutionaalisille sijoittajille. Vuotta aiemmin rakenteilla olevia asuntoja oli yli 1800.

Kommentoi
Ylös
>