Osakeanalyysit

Miksi Amazonin osake sukelsi osavuosikatsauksen jälkeen?

Yhtiön liikevaihto-ohjeistus oli pettymys.

Amazon.com raportoi kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen varsinaisen pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen torstaina.

Alkuvuosi oli Amazonille haastava. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Amazonin nettotappio oli peräti 5,9 miljardia dollaria. Kolmannella kvartaalilla yritys onnistui kääntämään liiketoiminnan voitolliseksi.

Yhtiön osakekohtainen tulos oli 28 senttiä kolmannella vuosineljänneksellä. Se oli korkeampi kuin analyytikoiden konsensusennuste 

21 senttiä. Viime vuoden vertailukaudella osakekohtainen tulos oli 31 senttiä.

Operatiivinen tulos oli heinä-syyskuussa 2,5 miljardia dollaria. Se oli viime vuoden vertailukaudella 4,9 miljardia dollaria. 

Amazon teki kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtoa 127,10 miljardia dollaria. Se oli hieman alle konsensusennusteen, joka oli 127,46 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia verrattuna viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen. 

Amazonin pilvipalvelun, Amazon Web Services, liikevaihto oli 20,5 miljardia dollaria. Analyytikoiden ennuste oli StreetAccountin mukaan 21,1 miljardia dollaria. 

Amazonin mainosliiketoiminta tuotti 9,55 miljardin dollarin liikevaihdon, konsensusennuste oli 9,48 miljardia dollaria. Se oli osavuosikatsauksen valopilkku, sillä liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuodessa. Se oli loistava suoritus, kun sitä vertaa muihin digitaalisen mainonnan palveluihin, kuten Googleen, Facebookiin ja Snapiin, joiden liiketoiminta on kärsinyt makrotalouden epävarmuudesta.

Osavuosikatsauksen suurin pettymys oli liikevaihto-ohjeistus

Amazonin liikevaihto-ohjeistus oli osavuosikatsauksen suurin pettymys. Yhtiö arvioi, että neljännen vuosineljänneksen liikevaihto tulee olemaan 140-148 miljardia dollaria. Konsensusennuste oli Refinitivin tilaston mukaan 155,15 miljardia dollaria.  

Vuoden 2021 neljännellä kvartaalilla liikevaihto oli 137,4 miljardia dollaria. Siispä ohjeistuksen mukaan liikevaihto kasvaisi kuluvalla vuosineljänneksellä 1,9-7,7 prosenttia suhteessa vertailukauteen. Analyytikot odottivat 13 prosentin liikevaihdon kasvua. Liikevaihtoennuste osoittautui liian optimistiseksi, eikä se myöskään ollut linjassa vähittäiskauppalukuja analysoivien tutkimustalojen arvioiden kanssa. 

Lomakaudesta odotetaan vähittäiskaupassa viime vuosia hiljaisempaa. Adobe Analyticsin mukaan vähittäiskauppa kasvaa vain 2,5 prosenttia vuoden neljännellä kvartaalilla. Korkea inflaatio hillitsee lomakauden shoppailua.

MKM Partnersin Rohit Kulkarni kommentoi Amazonin liikevaihto-ohjeistusta. Hän kirjoitti, että yhtiö on varsin konservatiivinen ohjeistuksessaan, koska kuluttajakäyttäytyminen on nyt vaikeasti arvioitavissa.

Amazonin operatiivinen kannattavuus on loppuvuonna paineessa palkankorotusten vuoksi. Lisäksi alennusmyynnit ja Amazon Primen sisältöjen korkeammat poistot heikentävät operatiivista kannattavuutta.

Amazonin osake laski osavuosikatsauksen jälkeen peräti noin 20 prosenttia. Yhtiön markkina-arvo kävi kurssilaskun vuoksi alle 1000 miljardissa dollarissa ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun 2020. Kurssilasku kuitenkin tasoittui perjantaina ja osake päätyi 6,8 prosenttia miinukselle. Amazonin osake on laskenut 39,3 prosenttia tänä vuonna.

Osake halpeni torstaina jo toisen kerran tänä vuonna kaksinumeroisen prosenttilukeman verran tulosraportin jälkeen. Huhtikuussa osake laski 14 prosenttia, kun toisen vuosineljänneksen liikevaihto-ohjeistus jäi pehmeäksi suhteessa odotuksiin.

Amazon on käynyt taistelua korkeata inflaatiota vastaan. Se on leikannut viime kuukausina merkittävästi monien liiketoimintojen kustannuksia ja jäädyttänyt yrityspuolen rekrytoinnin vähittäiskaupassa. 

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy kertoi osavuosikatsauksen yhteydessä, että makrotalouden tilanteen vuoksi yhtiö on suoraviivaistanut investointeja, mutta ei ole kuitenkaan tinkinyt pitkän aikavälin tavoitteista. 

Yhtiö on pienentänyt investointibudjettia kolmanneksella tänä vuonna viimeisen kahden vuoden suurien investointien jälkeen. 

Suunta kannattavuuden osalta on oikea. Siitä kertoo voitollinen kolmas neljännes. Yhtiöllä on vielä kuitenkin matkaa viime vuoden lukuihin.

Amazonilla on loistavat mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua, kun taloussykli jälleen vahvistuu. Sitä ennen edessä saattaa olla taantuma. Taantuma heikentäisi yhtiön tuotteiden kysyntää, mutta toisaalta hillitsisi kustannuspaineita.

Analyytikot arvioivat Amazonin osakekurssin kallistuvan

Osakeanalyytikoilla on positiivinen näkemys Amazonin osakkeesta. Keskimääräinen tavoitehinta on 144,96 dollaria. Se on 40,2 prosenttia korkeampi kuin osakekurssi perjantaina.

Osa analyytikoista ei ole ainakaan vielä päivittänyt tavoitehintaansa Amazonin osavuosikatsauksen jälkeen. Tavoitehinnan päivittäneistä analyytikoista käytännössä kaikki ovat laskeneet tavoitehintaa. Vielä 29. syyskuuta keskimääräinen tavoitehinta oli 172,00 dollaria.

Analyytikot arvioivat, että Amazonin liikevaihto jatkaa vahvaa kasvua 2023 ja 2024 tilikausilla. Liikevaihtoennuste on 571 miljardia dollaria vuodelle 2023 ja 655 miljardia dollaria 2024. Kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on 513 miljardia dollaria.

Analyytikot arvioivat, että Amazonin nettotulos kasvaa vahvasti 2023 ja 2024. Nettotulosennusteet ovat 19,7 miljardia dollaria ja 34,5 miljardia dollaria. Kuluvalle tilikaudelle analyytikot odottavat 430 miljoonan dollarin nettotappiota.

Amazonin arvostuskertoimet ovat supistuneet kurssilaskun myötä. Yhtiön EV/EBITDA eli yritysarvo suhteessa käyttökatteeseen on seuraavan 12 kuukauden käyttökate-ennusteella 12,6. EV/EBIT eli yritysarvo suhteessa liikevoittoon on 47,5. 

Liikevaihtoperusteiset arvostuskertoimet EV/S (yritysarvo/liikevaihto) ja P/S (markkina-arvo/liikevaihto) ovat niin ikään supistuneet. Kumpikin on 1,9. 

Amazonin kannattavuus on korkea, jos sitä arvioidaan seuraavan 12 kuukauden ennusteilla. Sijoitetun pääoman tuotto on 19,6 prosenttia. Toteutuneilla luvuilla sijoitetun pääoman tuotto on 5,6 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>