Sijoitusideat

Mitä amerikkalaispankin indikaattorit kertovat osakemarkkinoiden tilanteesta?

Indikaattoreista vain 20 prosenttia viittaa kurssipohjien olevan takana.

Bank of America (BofA) arvioi kymmenen indikaattorin perusteella osakemarkkinoiden pohjia. 

Viime vuosikymmenten karhumarkkinoiden aikana on indikaattoreista vähintään kahdeksan kymmenestä toteutunut kuukausitasolla ennen kuin osakemarkkinoiden pohja on saavutettu. Esimerkiksi vuosien 2020, 2002 ja 1990 karhumarkkinoissa indikaattoreista 90 % toteutui ennen osakemarkkinoiden pohjia. Vuonna 2009 lukema oli 100 % ja 1987 se oli 80 %.

Arvioidaan seuraavaksi kyseisiä indikaattoreita ja markkinoiden nykytilannetta suhteessa niihin.

Ensimmäinen indikaattori liittyy Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikkaan. Fed on laskenut edellisissä karhumarkkinoissa ohjauskorkoa 12 kuukauden sisällä ennen osakemarkkinoiden pohjia.

Fed aloitti koronnostot tämän vuoden maaliskuussa. Ohjauskorko on nyt 3,00-3,25 prosenttia. Markkinoilla hinnoitellaan koronnostojen jatkuvan ensi vuoden alkupuolelle saakka.

Korkofutuurit hinnoittelevat, että ohjauskorko nostetaan todennäköisesti maaliskuun 2023 korkokokouksen jälkeen 4,75-5,00 prosenttiin tai 5,00-5,25 prosenttiin. 4,75-5,00 prosentin todennäköisyys on nyt 40,8 prosenttia ja 5,00-5,25 prosentin todennäköisyys on 36,9 prosenttia.

Edellisen kerran Fed laski ohjauskorkoa keväällä 2020, jonka jälkeen nähtiin vahva jakso osakemarkkinoilla. Siispä kyseisen indikaattorin mukaan osakemarkkinoiden pohjia ei olisi vielä nähty.

Pohjainflaation odotetaan tasaantuvan viimeistään ensi vuonna

Inflaatio oli syyskuun tilaston mukaan merkittävästi yli Fedin tavoitteen. Inflaatio (CPI) oli 8,2 prosenttia ja pohjainflaatio (Core CPI) oli 6,6 prosenttia vuodessa.

Asumiskustannusten muutokset kattavat peräti noin 40 prosenttia pohjainflaation kehityksestä. Syyskuun inflaatiotilaston mukaan asumiskustannukset kallistuivat 6,6 prosenttia vuodessa.

Uusien vuokrasopimusten hintakehitys on tuoreiden tilastojen mukaan tasaantumassa. Se näkyy viiveellä pohjainflaatiossa, koska inflaatioaineistossa on mukana myös muiden kuin uusien vuokrasopimusten hintatietoja. Pohjainflaation voi siis odottaa tasoittuvan loppuvuonna tai viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

Toisena indikaattorina BofA nostaa Yhdysvaltain työttömyysasteen, joka on tällä hetkellä matalin vuosikymmeniin. Yhdysvaltain työttömyysaste oli syyskuussa 3,5 prosenttia.

Osakemarkkinoiden pohja on yleensä saavutettu sen jälkeen, kun työttömyysaste on lähtenyt nousuun suhteessa 12 kuukauden matalimpaan lukemaan. Näin ollen myöskään kyseinen indikaattori ei indikoi, että osakemarkkinoiden pohja olisi ohitettu.

Seuraava indikaattori on AAII:n sijoittajasentimentti. Viimeisimmän 12.10. kyselyn mukaan amerikkalaisista yksityissijoittajista 55,9 prosenttia uskoi osakemarkkinoiden laskevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vain 20,4 prosenttia vastasi osakemarkkinoiden kallistumisen puolesta. 

Suurempi karhujen osuus eli heikko sijoittajasentimentti on tällä hetkellä yksi harvoista BofA:n indikaattoreista, joka viittaa kurssipohjien olevan takana.

Osakemarkkinoiden riskipreemio on kaventunut reaalikorkojen nousun vuoksi

Neljäntenä BofA:n listalla on osakemarkkinoiden riskipreemio. BofA:n mukaan riskipreemio on kasvanut yleensä yli 75 korkopistettä 12 kuukauden matalimmasta luvusta, kun osakemarkkinoiden pohja on ohitettu. S&P 500 -indeksin osakemarkkinoiden riskipreemio on 4,9 prosenttia, kun luku lasketaan indeksin tulostuoton ja USA:n 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan (TIPS) perusteella. 

Kesällä osakemarkkinoiden riskipreemio liikkui 5-6 prosentin välillä. USA:n osakemarkkinoiden riskipreemio on siis kaventunut, koska reaalikorko on merkittävästi noussut. Yhdysvaltain 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan (TPS) tuotto on jo 1,5 prosenttia. Vielä keväällä lukema oli negatiivinen. Se tarkoittaa, että valtionlainoista on tullut houkuttelevampi sijoituskohde. Se on negatiivista osakkeille.

Siispä osakemarkkinoiden arvostustason lasku on johtunut korkotason noususta tänä vuonna, ei osakemarkkinoiden riskipreemion leventymisestä. Yleensä ennen osakemarkkinoiden pohjia riskipreemio levenee merkittävästi, kun osakemarkkinoilla aletaan hinnoittelemaan taantumaa. 

BofA:n listalla on myös Yhdysvaltain kahden vuoden valtionlainan tuottokehitys. Se on laskenut aiemmissa karhumarkkinoissa yli 50 korkopistettä ennen osakemarkkinoiden pohjia. Viimeisten viikkojen aikana valtionlainan tuotto on noussut ja on lähellä 4,5 prosenttia. Se on korkein tuotto vuoden 2007 jälkeen.

BofA:n seuraava indikaattori perustuu ”sell-side” analyytikkojen suosittelemaan allokaatioon. Myöskään sen perusteella osakemarkkinoiden pohjia ei ole vielä saavutettu. Samaan viittaa indikaattoreista korkokäyrä, jonka tulisi jyrkentyä suhteessa edellisen kuuden kuukauden korkokäyrän muotoon.

Seuraavan BofA:n indikaattorin mukaan karhumarkkinoilla on viiden prosentin kurssinousuja kolme kuukautta ennen kurssipohjia. Viimeisin karhuralli alkoi kesäkuussa ja päättyi syyskuussa. Kyseinen indikaattori on siis toinen indikaattori, jonka mukaan kurssipohjat olisi takana.

BofA:n listalla on myös ”Rule of 20”. Sen perusteella osakemarkkinat ovat pohjanneet, kun toteutuneiden tuloksien perusteella lasketun P/E-kertoimen ja inflaation (CPI) summa on laskenut alle luvun 20. Tällä hetkellä lukema on 26,7. Kyseisen indikaattorin mukaan siis joko osakemarkkinoiden arvostustason tulisi laskea tai inflaation tasaantua.

Myös ostopäällikköindeksi on BofA:n indikaattorien joukossa. Ostopäällikköindeksin tulisi olla korkeampi kuin viimeisen vuoden matalin lukema. Yhdysvaltain ISM:n teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksit heikkenivät syyskuussa verrattuna elokuuhun. Heikentyvät luvut indikoivat talouden aktiviteetin hiipumista. Suunta siis tämänkin indikaattorin osalta on väärä.

Kommentoi
Ylös
>