Markkinakommentit

Osakkeet tarjoavat kohtuullista tuottoa – pitkällä aikavälillä

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat laskeneet, mikä on kärsivälliselle osakesijoittajalle mahdollisuus.

Kuluva vuosi on ollut vaikea niin osakesijoittajille kuin korkosijoittajillekin. Tärkeimmät osakeindeksit ovat olleet laskussa ja korkosijoitukset ovat menettäneet markkina-arvoa korkojen noustessa.

”Pakopaikkoja on ollut sijoittajille tarjolla hyvin vähän”, toteaa Mandatum Asset Managementin allokaatiotuotteiden johtaja Lassi Järvinen artikkelissaan.

Järvisen mukaan korkea inflaatio ja korot yhdistettynä globaalien tuotantoketjujen ongelmiin ovat kasvattaneet toimialavalintojen merkitystä sijoittajille.

Muuttunut sijoitusympäristö tarjoaa kuitenkin myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille, Järvinen uskoo.

Osakkeissa markkinoiden volatiliteetti eli hintaheilunta on tehnyt osakesijoitusten tuotosta lyhyellä aikavälillä hyvin vaikean ennustaa, koska tuottojen potentiaalinen vaihteluväli on taivaan ja pohjamutien välimaastossa.

Pidemmällä aikavälillä osakkeiden laskenut arvostustaso nostaa niiden tuotto-odotuksia, Järvinen pohtii. Esimerkiksi Euroopassa osakkeet ovat nyt historiallisesti katsottuna edullisia.

”Etenkin Euroopassa osakkeiden P/E-luvut (hinta/yrityksen tulos) ovat tällä hetkellä selkeästi keskimääräistä matalampia. Kuluvan vuoden laskumarkkina on johtanut siihen, että jo ennestään globaaleja osakkeita halvemmat eurooppalaiset osakkeet ovat nyt varsin halpoja myös suhteessa historiaansa”, Järvinen toteaa.

Myös USA:ssa osakkeiden hinnat ovat laskeneet viime kuukausina, mutta niiden P/E-luvut ovat edelleen viimeisen 20 vuoden keskiarvon tasolla.

Tuulisia paikkoja on Järvisen mukaan kuitenkin edelleen luvassa.

”Heikot talousnäkymät ja kireä rahapolitiikka takaavat, että osakkeiden hintaheilunta pysyy suurena lyhyellä aikavälillä, eli todennäköisesti ainakin tulevan vuoden ajan.”

Kärsivällisen osakesijoittajalle Järvinen arvioi pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä osakkeiden tuotto-odotusten nousevan 5–8 prosenttiin vuodessa.

Tässä tilanteessa ajallisen hajauttamisen merkitys korostuu.

”Ajallinen hajauttaminen viittaa sellaiseen sijoitusstrategiaan, jossa osakkeita ei osteta paljon kerralla vaan esimerkiksi kahden viikon tai kuukauden välein, jolloin volatiliteetin vaikutus tuottoihin vähenee”, Järvinen toteaa.

Vaikka epävarmuus osakemarkkinoiden suunnasta lähikuukausina on vielä suuri, ovat markkinoiden tunnelmat lokakuussa hieman rauhoittuneet erittäin heikon syyskuun jälkeen, arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava.

”Osakemarkkinoiden pääajurina ovat tänä vuonna toimineet nousevat korot, jotka ovat painaneet etenkin kasvuosakkeiden kursseja. Keskuspankkien koronnostot jatkuvat vielä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, mutta todennäköisyys sille, että koronnostoja olisi tulossa vielä tämän hetken odotuksia enemmän, alkaa olla pieni”, Alava toteaa.

Kommentoi
Ylös
>