Arvo-osakkeet

Stockmannin tuloskunto on yhä Lindexin varassa

Stockmannin kahdesta divisioonasta vain Lindex tekee toistaiseksi positiivista tulosta.

Stockmann-konsernin toiminta jakautuu kahteen divisioonaan, jotka ovat Stockmann ja Lindex. Konsernin tuloksen tekeminen on ollut jo useiden vuosineljännesten ajan Lindexin varassa. Stockmann-divisioona on selvinnyt kuitenkin pahimmasta aallonpohjasta.

Stockmann-konsernin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 244 miljoonaan euroon, jossa oli nousua 4,2 prosenttia edellisvuodesta paikallisissa valuutoissa. Oikaistu liiketulos oli 22,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 33 miljoonaa euroa.

Liiketulos laski viime vuoden 33 miljoonasta eurosta 6,0 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos laski 0,15 eurosta 0,0 euroon.

Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos oli vain 0,2 miljoonaa euroa, kun Lindex ylsi lähes 23 miljoonan euron oikaistuun liiketulokseen. Konsernin saneerausohjelman ansiosta Stockmann-divisioonan pahimpien tappioiden aika on väistynyt ja neljän viimeisen vuosineljänneksen ajan divisioonan tappio on ollut selvästi pienempi kuin vuosina 2020 – 2021.

Oikaistu liikevoitto, 12 kk rullaava. Kuva: Stockmann Oyj Abp.

”Lindexin liiketulos oli jälleen hyvä, mutta ei yltänyt edellisvuoden poikkeuksellisen korkealle tasolle strategisten kasvuinvestointien, epäsuotuisten valuuttakurssien ja normalisoituneempien kustannusten vuoksi”, kertoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Lindex investoi kasvuun

Konsernin ja Stockmann-divisioonan liiketulokseen vaikutti varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjattu 15,9 miljoonan euron varaus, joka liittyy LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:tä koskevaan välimiesoikeuden päätökseen. Se on kirjattu tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Kolmannella neljänneksellä konsernin rahavirtaan vaikutti merkittävä investointi, kun Lindexin uuden kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen alkoi. Latvasen mukaan rahavirta tavanomaisesta liiketoiminnasta oli hyvä, mutta siihen vaikutti varastojen kasvu tavaroiden toimitusaikojen pidentymisen ja joulusesonkiin varautumisen seurauksena. Konsernin maksuvalmius pysyi kuitenkin vahvana, eikä konsernilla ole korollista velkaa vuokrasopimusvelkoja ja joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta.

Stockmannin saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on karsinut tasettaan reilulla otteella.

Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 67,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta.

Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022, jolloin maksettiin myös viimeinen luokiteltu saneerausvelka.

Muut konsernin saneerausohjelman mukaiset toimenpiteet ja sitoumukset saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana.

Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.

Inflaation kiihtyminen on epävarmuustekijä

Stockmann ei tehnyt muutoksia vuoden 2022 näkymiinsä.

Kauppakonserni odottaa edelleen koko konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosennuste perustuu olettamukseen, että kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia loppuvuoden aikana.

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikuttamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan, ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen, ja se johtaa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajien käyttäytymisen ja luottamuksen muutosten vuoksi.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Kommentoi
Ylös
>