Arvo-osakkeet

Stora Enso luo nahkaansa uudelleen metsäteollisuuden suuren murroksen keskellä

Metsäteollisuus käy läpi järisyttävää murrosta. Siitä kertoo Stora Enson jätti-investointi Ouluun.

Paperin kysyntä laskee, pakkausten kysyntä kasvaa. Siinä kiteytetysti suuri megatrendi, joka ravistelee metsäteollisuutta.

Jyväskylän yliopistossa väitelleen Khoa Nguyenin mukaan painopapereiden kysynnän heikkeneminen, Kiinan nousu suureksi markkina-alueeksi ja uudet selluloosan raaka-aineet ovat suuria metsäteollisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä.

Kaikkien suurten yritysten on ollut pakko reagoida jollain tapaa toimintaympäristön rajuihin muutoksiin painopapereiden kysynnän siirryttyä pakkausmateriaaleihin 2000-luvulla, Nguyen toteaa.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan viime vuonna pakkauksissa käytetty kartonki ohitti paperin tärkeimpänä Suomen vientituotteena ja kattoi metsäteollisuuden viennin arvosta neljäsosan, kun taas paperin osuus jäi 22 prosenttiin. Kartongin vientiarvo nousi edellisestä vuodesta kymmenyksellä, 3,3 miljardiin euroon, kun taas paperin väheni neljä prosenttia, 2,9 miljardiin euroon.

Ei siis ole ihme, että metsäyhtiö Stora Enso panostaa nyt kartonkiin – ja paljon.

Yhtiö kertoi perjantaina ilouutisen oululaisille. Stora Enso on päättänyt investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi.

Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa, sisältäen tukitoiminnot, ja työllistää lisäksi epäsuorasti noin 1 500 henkilöä.

Kartonkia elintarvike- ja juomapakkauksiin

Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä. Investointi vähentää konsernin riippuvuutta markkinasellusta noin 250 000 tonnilla vuodessa.

Investointi tukee Stora Enson uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä. Tuotannon muunnetulla koneella arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

Oulun tehtaan toinen paperikone muunnettiin aaltopahvin pintakartonkia valmistavaksi koneeksi vuonna 2021. Nyt myös toinen käytöstä poistettu paperilinja muunnetaan moderniksi ja joustavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi, jolla valmistetaan taivekartonkia ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia.

Linjan vuosikapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Ilmakuva Stora Enson Oulun tehtaista Nuottasaaresta. Kuva: Stora Enso Oyj. Valokuvaaja: Lentokuva Vallas.

”Uusiutuvat pakkaukset ovat jatkossakin suurin strateginen kasvualueemme. Markkinat kasvavat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat. Nyt tehty päätös oli muita vaihtoehtoja tehokkaampi tapa hyödyntää olemassa olevia resursseja tuotteiden saattamiseksi markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meillä on hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Odotuksissa 20 prosentin oman pääoman tuotto

Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa vuosina 2022–2025. Kun koko kapasiteetti on täydessä käytössä, Stora Enso odottaa investoinnin saavuttavan Packaging Materials -divisioonan kannattavuustavoitteen eli 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton. Vuosittaiseksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 800 miljoonaa euroa.

”Investointi on iso askel eteenpäin Euroopan markkinoilla ja tekee Oulun yksiköstämme suuren mittaluokan tehtaan, joka parantaa sekä kuluttajapakkauskartonkien että aaltopahvin pintakartonkien eli kraftlinerien kannattavuutta ja kilpailukykyä”, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Kasurisen mukaan muunnettu linja tulee olemaan Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone ja mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja kasvun muillakin Stora Enson tehtailla.

Kommentoi
Ylös
>