Oma talous

Suomalaiset ryhtyivät pennin venyttäjiksi inflaation keskellä – tässä keskeisin säästökohde

Kuluttajahintojen nousu näkyy suomalaisten käyttäytymisessä.

Tutkimus- ja konsultointiyritys nSightin tekemän tutkimuksen mukaan 73 prosenttia suomalaisista on vähentänyt kuluttamista ja pyrkii säästämään arjessa kuluttajahintojen noususta johtuen.

Tutkimusyritys nSight Oy:n tekemään suomalaista kuluttamista selvittäneeseen tutkimukseen vastasi 1100 18-74 vuotiasta suomalaista 7.-10.lokakuuta. Otos on suomalaista väestöä iän, sukupuolen ja asuinseudun mukaan edustava.

Tutkimuksen mukaan arjen säästöjen etsiminen on yleisempää naisten (78 %) kuin miesten (69 %) keskuudessa. Myös lapsiperheet korostuvat säästämiseen ryhtyneiden joukossa. Suurin osa kyselyyn vastanneista (73 %) kokee olevansa selvästi säästeliäämpiä kuin mitä he olivat vuosi sitten.

Tutkimus kertoo ruokailun olevan keskeinen säästökohde.

Peräti 75 prosenttia vastanneista pyrkii säästämään elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa ja 67 prosenttia muussa ruokailussa, kuten lounas- ja illallisravintoloissa ja kahviloissa käymistä vähentämällä. Elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa keskeisimmät säästökeinot ovat edullisempiin tuotteisiin vaihtaminen ja tarjoustuotteiden suosiminen, mutta myös ruokahävikin estäminen nousee esiin tärkeänä keinona.

Sen sijaan esimerkiksi harrastuksista aiheutuvista kuluista on valmis tinkimään vain joka neljännes vastanneista suomalaisista. Alkoholin käyttöä on vähentänyt vain hieman yli kolmannes vastaajista.

Vastaajina henkilöt, jotka kertoivat pyrkineensä säästämään tai vähentämään kulutustaan, n=811. Koko tutkimukseen vastasi 1100 kuluttajaa.

Miksi suomalaiset hakevat sitten säästöjä juuri elintarvikkeista ja päivittäistavaroista? Syy on ilmeinen.

”Hintojen noususta puhutaan paljon ja media tulvii erilaisia säästövinkkejä, joten ei ihme, että säästäminen nousee voimakkaasti esiin myös tutkimuksessamme. Suomalaiset suhtautuvat aiheeseen varsin pragmaattisesti – säästöjä haetaan sieltä missä se on helpointa, eli päivittäisistä kulutusvalinnoista.”, kertoo nSightin toimitusjohtaja Anna Sirkiä.

Energian hinnannousu huolettaa lähes kaikkia (96 % vastaajista). Asuminen nousi tutkimuksessa myös kolmanneksi yleisimmäksi säästökohteeksi, keinovalikossa ylivoimaisesti tärkeimpänä energiankulutus.

”Vinkit energiankulutuksen vähentämiseksi ovat menneet suomalaisten keskuudessa melko hyvin läpi, jo nyt konkreettisia tekoja sen eteen on tehnyt 41 % suomalaisista. Tämä tulos on hyvin linjassa Energiateollisuuden julkaisemissa tilastoissa näkyvän kotitalouksien sähkönkäytön vähentymisen kanssa.”, toteaa Sirkiä.

Kommentoi
Ylös
>