Markkinakommentit

Sijoitusjohtaja: Lievä taantuma on jo hinnoiteltu markkinoille

Osakkeissa on vaikea nähdä lyhyellä aikavälillä korkeaa tuottopotentiaalia, arvioi Aktian allokaatiojohtaja.

Kuluva vuosi on ollut niin osake- kuin korkosijoittajallekin vaikea. Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on laskenut vuodessa 20 prosenttia. Helsingin pörssi on laskenut samaan tahtiin, noin 21 prosenttia. Korkojen voimakas nousu on puolestaan syönyt korkosijoitusten markkina-arvoja.

Syyt finanssimarkkinoiden alakuloon ovat selvät: Entistä rajummaksi käyvä Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio, keskuspankkien voimakkaasti kiristyvä rahapolitiikka sekä odotukset taantumasta ja yritysten tuloskunnon heikkenemisestä.

Keskuspankit ovat ottaneet inflaation vastaisessa taistelussa haukkamaisen linjan ja markkinoilla odotetaan edelleen ohjauskorkojen nostoja. Tämä näkyy paitsi osakkeiden hintalaskuna myös markkinakorkojen nousuna.

Aktian allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen arvioi pankin markkinakatsauksessa, että markkinoiden mielenkiinto tulee lokakuussa keskittymään keskuspankkien lisäksi alkavan kolmannen vuosineljänneksen tuloskauteen.

Kohonneet raaka-ainehinnat ja yleisemminkin kohonnut inflaatio on luonut yrityksiin kustannusinflaatiota. Tässä mielessä kolmas vuosineljännes saattaa olla yrityksille haastavampi kuin toinen vuosineljännes.

”Alkuvuonna yritykset onnistuivat luovimaan kustannuspaineiden keskellä yllättävän hyvin. Kolmannen kvartaalin vertailukohta on kuitenkin aiempaa haastavampi, joten ennusteiden ylittäminen on entistä vaikeampaa hidastuvan talouskasvun ympäristössä”, Tähtinen arvioi.

Osakekurssien lasku kertoo kuitenkin siitä, että markkinat osaavat ennakoida tulosnäkymiä ja makrotalouden kehitystä.

”Lievä taantuma ja tuloskasvun hidastuminen on mielestämme jo hinnoiteltu markkinoilla”, Tähtinen uskoo.

Tähtisen mukaan syvempää talous- ja tulostaantumaa markkinat eivät kuitenkaan vielä hinnoittele. Hänen mukaansa on vaikea nähdä, että osakkeilla olisi lyhyellä aikavälillä suurta tuottopotentiaalia ilman jotain merkittävää epävarmuutta hälventävää positiivista katalyyttiä, kuten keskuspankkien linjan pehmenemistä tai Venäjän ja Ukrainan välisen sotatilanteen rauhoittumista.

Aktia pitää edelleen osakkeet alipainossa, pitkät korot neutraalipainossa ja lyhyet korot ylipainossa.

Osakeallokaation sisällä pankki ylipainottaa Eurooppaa ja on alipainossa Pohjoismaissa. USA, Japani ja kehittyvät markkinat ovat puolestaan neutraalipainossa.

Korkoallokaatiossa Aktia on nostanut euroalueen Investment Grade -yrityslainat neutraalista ylipainoon ja laskenut kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset valtionlainat neutraalista alipainoon.

”IG-yrityslainojen korkotaso on noussut hyvin houkuttelevalle tasolle alhainen luottoriski huomioiden. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat isossa ylipainossa. High Yield -yrityslainat ovat neutraalipainossa”, Tähtinen toteaa.

Myös Nordea suosii tällä hetkellä euroalueen yrityslainoja.

”Korkotason ja luottoriskimarginaalien ripeän nousun jäljiltä joukkolainoista alkaa löytyä rohkealle sijoittajalle houkuttelevia vaihtoehtoja. Erityisesti euroalueen yrityslainoissa luottoriskimarginaalit ovat jo tasoilla, jollaisia on nähty vain taantuman aikana”, toteaa Nordean pääanalyytikko Antti Saari.

Kommentoi
Ylös
>