Markkinakommentit

Tekninen analyysi näyttää lisää synkkyyttä Helsingin pörssiin

Teknisen analyysin perusteella pörssin karhumarkkina ei ole vielä ohi.

Helsingin pörssi on laskenut kuukaudessa 6,8 prosenttia ja tänä vuonna lähes 23 prosenttia. Kurssilasku saattaa jatkua, mikäli on luottaminen teknistä analyysiä tarjoavan Investtechin näkemykseen. Investtech näkee edelleen Helsingin pörssin keskipitkän ajan näkymät negatiivisina keskipitkällä aikavälillä.

Investtechin mukaan Helsingin pörssin kurssikehitys on heikkoa laskutrendin sisällä. Se merkitsee negatiiviselle kehitykselle jatkoa ja vastusta kohdataan trendikanavan vastuslinjan kohdalla.

Trendikanava liikkuu suorakulmiossa tukitason ollessa 9661 pistettä ja vastustustason ollessa 11113 pistettä. Näiden tasojen murtuminen indikoi kurssikehityksen tulevaa suuntaa, Investtech toteaa. Tällä hetkellä Helsingin pörssi treidaa 9915 pisteessä.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Indeksi on Investtechin mukaan marginaalisesti rikkoutunut alas tukitason läpi noin 10 000 pisteen kohdalla, ja pysyvä rikkoutuminen osoittaa edelleen tapahtuvaa laskua. Investech pitää edelleen indeksiä kokonaisuutena teknisesti negatiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Myös USA:n S&P 500-indeksi on Investtechin analyysin mukaan keskipitkällä aikavälillä myyntikandidaatti.

Jenkki-indeksin kurssi on laskutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa Investtechin mukaan jatkuvan. Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi kohtaa vastusta trendikanavan vastuslinjan kohdalla. Indeksin vastus on noin 3 670 pisteen kohdalla.

Investtechin seuraamista Helsingin pörssin osakkeista vain 10 saa tällä hetkellä ostosuosituksen, mikä on vain viisi prosenttia seuratuista osakkeista. Tarkkaile-taso on 100 osakkeella ja myyntikandidaatteja on 85, mikä on 44 prosenttia osakkeista.

Myyntikandidaattien osuus on kasvanut vajaan kuukauden aikaiseen tilanteeseen nähden, jolloin myyntikandidaatteja oli 64 osaketta eli 33 prosenttia Investtechin seuraamista osakkeista.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Kommentoi
Ylös
>