Sijoitusstrategiat

Timo Huhtamäki sijoittaa tarkasti ydinosaamisalueelleen – “Sijoitan keskitetysti rakenteellisen kasvun yhtiöihin”

Timon salkku on painottunut ruotsalaisiin yhtiöihin, joiden taustalla vaikuttaa useimmiten pääomasijoittaja.

Timo Huhtamäki

Ruotsalaistaustainen ketjukahvila sulkeutuu työvoimapulan vuoksi kesken päivän. Suuntaamme Timo Huhtamäen kanssa torin toiselle laidalle kotimaiseen rakenteellisen trendin siivittämään ravintolaan, joka yllättää yhden euron hintaisella kahvilla.

Tällä kertaa suomalaisen suosiminen kannattaa. Voimakkaasti laajentuneen ketjukahvilan lisäksi Ruotsista löytyy suuri joukko alansa johtavia yhtiöitä. Objektiivisen sijoittajan kannattaakin vilkaista usein länsinaapurin suuntaan. Yhdellä eurolla on taas aiempaa enemmän ostovoimaa kruunuissa mitattuna.

Timo Huhtamäki on käytettyjen vaatteiden välittämiseen erikoistuneen verkkokaupan toimitusjohtaja ja innokas sijoittaja.

Hänen lähestymistapansa sijoittamiseen on suoraan oppikirjan ensimmäiseltä sivulta. Sijoita sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärrät ja etsi sijoituskohteita arkipäivässä kohtaamastasi ympäristöstä.

“Sijoitan rakenteellisesti kasvaviin yhtiöihin. Suuri osa salkkuni yhtiöistä toimii käyttötavaran nettikaupassa tai kuluttajapalveluissa. Salkussa on myös muutama B2B-yhtiö”, Timo yhdistää sijoitusvalinnat ammattiinsa, vaikka hänen sijoitusura alkoi monien muiden tapaan paikallispankin rahastosijoittajana parikymmentä vuotta sitten.

Salkun paino muissa Pohjoismaissa

Tänä päivänä Timon sijoituksista 70 prosenttia on skandinaavisissa yhtiöissä, pääasiassa ruotsalaisissa. Loput 30 prosenttia salkusta on suomalaisissa yhtiöissä. Yhteensä salkussa on reilu parikymmentä yhtiötä.

“Kun kävelee Aleksanterinkatua Helsingissä, voi huomata, että suuri osa kaupoista on  ketjujen, jotka tulevat Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta. Ruotsissa kasvuyhtiöiden lista on valtavan pitkä ja siellä on paljon kasvuyhtiöitä toimialoilta, jotka tunnen suhteellisen hyvin”, Timo avaa painotustaan muihin Pohjoismaihin.

“Ruotsalaisilla on rohkeutta ja rahaa voimakkaaseen laajentumiseen.”

Vapaa-ajalla Timo pitää fyysisestä kunnostaan huolta kuntosalilla. Ei siis liene yllätys, että yksi hänen sijoituksista on norjalainen SATS, joka tunnetaan Suomessa Elixia kuntosaliketjusta.

SATS:lla on monia piirteitä, joita Timo etsii sijoituskohteissaan. Yhtiö on rakenteellisen kasvun alalla ja sillä on houkutteleva kuukausilaskutteinen hinnoittelumalli. SATS saavuttaa laajalla toimipisteverkostolla skaalaetuja pienempiin kilpailijoihin nähden. Lisäksi SATS:n taustalla vaikuttaa sen suurin omistaja tanskalainen TryghedsGruppen, joka on keskittynyt muun muassa terveysalan yhtiöihin.

Omistusrakenteella on merkitystä

Suurta osaa Timon salkussa olevia yhtiöitä yhdistää juuri omistusrakenne ja yhtiöiden suurimpien omistajien joukosta löytyy usein pääomasijoittaja.

“Pääomasijoitusyhtiöillä voi yleisesti ottaen olla huono maine, mutta ne luovat paljon arvoa niin yhteiskunnalle kuin sijoittajalle. 

Timo luonnehtii tekevänsä sijoituksia pääomasijoittajan silmin. Tällöin yhtiön toimialalla tulee esimerkiksi olla mahdollisuuksia konsolidaatioon tai toimiala kasvaa niin sanotun penetraatioasteen kasvun myötä. Yritys voi olla myös mahdollinen yritysostokohde suuremmille yhtiöille.

“Pääomasijoittajilla on laajasti osaamista ja kontakteja. He tekevät taustalla paljon ja saavat asioita tapahtumaan. Pääomasijoittajan tavoitteena on luonnollisesti luoda omistaja-arvoa, ja olen mielelläni samassa veneessä aktiivisen omistajan kanssa. Olen itsekin saanut paljon apua työssäni, kun yhtenä omistajana on pääomasijoittaja.”

Huomio on erittäin ajankohtainen. Fortumin tapauksessa suomalaiset ovat karvaasti nähneet, millainen voi olla passiivisen ja omasta edusta piittaamattoman omistajan vaikutus yhtiön arvolle ääritapauksessa.

“Pääomasijoittaja vahtii tarkasti omistajan etua. Pääomasijoittajat löytävät yhtiöihin hyviä johtajia ja kannustavat nopeisiin liikkeisiin, jos toimintaympäristö muuttuu”, Timo lisää.

Lisäksi pääomasijoittajat tekevät yhtiöön aina huolellisen due diligencen ja löytävät yhtiöihin hyviä johtajia. Pääomasijoittajien omistamissa yhtiöissä tilipäivä voi koittaa arvaamattomalla hetkellä, kun pääomasijoittaja haluaa irtautua omistuksestaan.

“Sijoitustuottoni tulee usein yön yli. Salkkuni on tänä vuonna plussalla siksi, että Basware ostettiin ulos pörssistä. Joskus tulee painettua myyntinappia itse ja silloin monesti liian aikaisin”, Timo hymyilee.

Verkkokaupan asiantuntija

“Tällä hetkellä monen verkkokaupan arvostustaso on erittäin matala. Vaikka tulokset todennäköisesti tulevat laskemaan merkittävästi, markkina-arvot vaikuttavat siltä, että moni yhtiö olisi menossa konkurssiin. Voi hyvinkin olla, että näemme pääomasijoittajien ostavan yrityksiä ulos pörssistä, jotta voivat kehittää niitä rauhassa. Rakenteelliset muutokset etenevät ja valuaatiot ovat laskeneet.”

“Alkuvuonna näimme monelta verkkokaupalta rumia lukuja. Seuraavat yksi tai kaksi vuosineljännestä voivat kuitenkin yllättää positiivisesti, mutta ensi vuosi on todennäköisesti vaikea”, Timo arvioi.

Yksi Timon suosikkiyrityksistä on ruotsalainen BHG Group, jonka portfolioon kuuluu kymmeniä eri rauta- ja sisustustavarakauppaan keskittyviä verkkokauppoja. BHG on alan verkkokauppojen sarjayhdistelijä. BHG on yksi pääomasijoitusyhtiö EQT:n hallinnoiman rahaston omistuksista.

Timo ei usko Amazonin pystyvän nielaisemaan tuoteryhmiä, joiden toimittaminen on esimerkiksi logistisesti haastavaa tai vaativat asennuspalveluja. Tavarantoimittajat haluavat hajauttaa riskejään, eivätkä ne halua antautua muutamien kaupan jättien armoille.

“Digimainonnan ja digitaalisten palveluiden hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja viime vuoteen verrattuna. BHG:llä on oma ja itse kehitetty verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu vuosien saatossa. Yhtiö tekee tästä investoinneista poistoja. BHG on investoinut sekä verkkokauppa-alustaan että tunnettuuteen suotuisaan aikaan.”

“Uuden verkkokaupan rakentaminen olisi tällä hetkellä paljon kalliimpaa kuin vuosi kaksi sitten. Miten käy verkkokauppojen katteiden, kun digimarkkinoinnin hinta on noussut voimakkaasti? Verkkokaupoilla, joilla on jo hyvä tunnettuus pärjäävät paremmin”, Timo aprikoi tulevaa.

BHG:llä on yritysostojen myötä taseessaan paljon liikearvoa. Mahdolliset liikearvojen alentumiset eivät kuitenkaan Timoa huoleta, koska ne eivät rasita yhtiön kassaa. BHG:llä ei ole suuria varastoja, koska tavarat kulkevat useimmiten suoraan tavarantoimittajilta loppuasiakkaalle. Yhtiön liiketoimintamallin tulisi toimia hyvin vaikeampinakin aikoina.

Haastattelun jälkeen BHG antoi kolmatta vuosineljännestä koskevan tulosvaroituksen, joka ei tullut markkinoille yllätyksenä. Yrityksen myynti kehittyi markkinoita paremmin, mutta se joutui tekemään arvonalentumisen sesonkituotteiden varastoarvoihin ja ilmoitti, että yritysostojen lisäkauppahinnat tulevat olemaan arvioituja pienempiä. Ruotsalaispankki SEB:n mukaan BHG arvostetaan P/S-kertoimella 0,34 ja P/E-kertoimella 3,4 vuoden 2024 ennusteella laskettuna.

Timon sijoitushorisontti on pitkä ja hän pyrkii ostamaan osakkeita kuukausittain. Lisäostot kohdistuvat useimmiten olemassa oleviin omistuksiin, joissa Timo näkee eniten pitkän aikavälin potentiaalia. 

“Piensijoittajalla on tässä suhteessa etu institutionaalisiin sijoittajiin nähden, joiden on vaikea ostaa suuria osuuksia pienemmistä yhtiöistä.”

Investor Ab salkun kivijalkana

Kasvuyhtiöiden vastapainoksi yksi Timon salkun kivijaloista on ruotsalaisten Wallenbergien määräysvallassa oleva sijoitusyhtiö Investor.

“Investor on suurin yksittäinen omistukseni. Se on salkkua tasapainottava sijoitus ruotsalaiseen teollisuuteen. Tällä hetkellä osake arvostetaan taas merkittävällä substanssialennuksella”, Timo kertoo.

Substanssialennus tarkoittaa, että Investorin arvo on alhaisempi kuin sen omistamien yhtiöiden arvo omistusosuuksilla painotettuna. Investorin substanssialennus tyypillisesti vaihtelee sijoittajien mielentilojen muutosten mukana.

Sijoitus Investoriin on Timolle ikään kuin rahastosijoitus ydinosaamisalueen ulkopuolelle. Sen mukana tulee pitkä lista kuningaskunnan teollisuuden kruununjalokiviä, joissa on Investor aktiivinen omistaja.

”Kun esimerkiksi Electroluxin osake on laskenut merkittävästi, yhtiö on aloittanut ostamaan omia osakkeita takaisin. Investorin osuus yhtiön tulevista kassavirroista siis kasvaa.”

Yksi Investorin osaomistuksista on yllä mainittu pääomasijoitusyhtiö EQT, joka omistaa osuuksia lukuisista kasvuyhtiöistä. Ruotsalaisten rahasukujen vaikutus ulottuu laajalle.

Vuosikertomusten kannet olivat ennen kiiltäviä

Ennen kuin kaikki tieto siirtyi Internetiin vuosikertomukset painettiin kiiltopaperille. Nykyään kannet eivät enää varoita sijoittajaa yritysjohdon viestinnän rajatusta luonteesta.

Timon aiempaan työkokemuksen lukeutuu useampi pesti muutamien pörssiyhtiöiden markkinointitehtävistä.

Kuinka erottaa yritysjohdon markkinointipuhe ja todellisuus toisistaan?

“Sijoittajan on hyvä muistaa, että yritysjohto tuo erittäin harvoin esiin esimerkiksi yrityksen heikkouksia tai kilpailutilanteessa tapahtuneita muutoksia. Nämä ovat aina sijoittajan itse selvitettävä tai havainnoitava”, Timo aloittaa.

Yhtiöt kertovat vain harvoin, jos esimerkiksi kilpailija lanseeraa merkittävän korvaavan tuotteen. Yrityksen kilpailuetuun liittyvät riskit on Timon mukaan aina selvitettävä. Siksi mahdollisen sijoituskohteen ja salkkuyhtiön toistuva vertaaminen kilpailijoihin on tärkeää. 

”Seuraan piintarkasti kannattavuuden kehitystä. Jos marginaalit laskevat, on oikea hetki tarkastella pitääkö alkuperäinen sijoitusteesi vielä paikkansa”, Timo lisää. “Pitää kuitenkin pystyä luottamaan myös rakenteellisen kasvun voimaan ja antaa sille aikaa”, Timo täydentää.

“Olen useimpien salkkuyhtiöideni asiakas joko yksityishenkilönä tai työn kautta. Näin olen lähempänä yrityksen todellisuutta enkä vain yritysjohdon sanojen varassa. Kun tilaan tarvitsemani tavaroita, näen millainen asiakaskokemus on, mistä tavarat tulevat ja niin edespäin.”

Timolle sijoittaminen on myös ammatillisen kehittymisen väline. Yhtiöitä tutkiessa ja seuratessa löytyy uusia ideoita työhön ja markkinoiden muutoksista pysyy ajan tasalla. Ajattelu omistajan näkökulmasta on liike-elämässä tärkeää ja siihen sijoittaminen antaa paljon eväitä.

“Tämä on selkeästi sijoittamisen aliarvostettu puoli”, Timo päättää. 

Kommentoi
Ylös
>