Yritysuutiset

Tulikivi kertoi odotettua suuremmista mineraalivarannoista – osake kipusi 14 prosenttia

Tulikiven Suomussalmen mineraalivarannot ovat peräti 10 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmat.

Vuolukiven jalostaja ja varaavien tulisijojen valmistaja Tulikivi kertoo tiedotteessaan, että se on toteuttanut lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivittänyt mineraalivarantoarvion yhtiön Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä.

Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia.

Aiemmin todennäköisiksi mineraalivarannoiksi arvioitiin 12,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus totesi samassa kaivospiirissä sijaitsevien Kivikankaan, Sivusuvannon ja Kivisuvannon esiintymissä olevan yli 10 miljoonan tonnin mineraalivarantopotentiaalin. Projektin aikana Geologian Tutkimuskeskuksen tekemät rikastuskokeet osoittivat talkin soveltuvan yleisimpiin kaupallisiin tuotteisiin.

Tulikiven osake kipusi maanantaina 14 prosenttia mineraalivarantoja koskevan tiedotteen julkaisun siivittämänä.

Mineraalivarannon päivityksessä on huomioitu uudet kairaustulokset, sekä rikastuskokeiden näytteenottoa varten kaivetut testikuopat ja näistä tehdyt analyysit.

Uudet kairareiät lävistävät sivukiveä sekä malmin syvyysjatkeen kontaktit, ja varmistavat esiintymän jatkumisen aikaisemmin arvioitua syvemmälle. Tulikiven mukaan näytteiden perusteella esiintymän sivukivien rikkipitoisuus on hyvin alhainen, joka vähentää merkittävästi kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia.

Näytteistä on lisäksi määritetty kiven kalliomekaaniset ominaisuudet. Tietoa hyödynnetään louhinnan suunnittelun riskien hallinnassa.

”Tehty mallinnus osoittaa, että Haaposen talkkiesiintymä on hyvin tasalaatuinen ja muodoltaan selkeä. Yhdessä merkittävästi kasvaneen mineraalivarannon kanssa tämä luo vahvan perustan esiintymän kehittämiseksi kohti vastuullista sekä energia- ja kustannustehokasta hyödyntämistä. Olen tyytyväinen tehtyyn hyvään työhön ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin”, sanoo pian Nordic Talcin toimitusjohtajana aloittava Erkki Kuronen.

Nordic Talc Oy kuuluu Tulikivi-Konserniin. Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Nordic Talc valmistelee modernia talkkirikastetehdasta Euroopan suurimpaan ja kompakteimpaan talkkiesiintymään Suomussalmella.

Tulikiven mukaan tässä vaiheessa on vielä ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

Vuosi on sujunut muutoinkin myötätuulen merkeissä.

Tulikivi antoi positiivisen tulosvaroituksen elokuussa, jolloin yhtiö nosti aiempaa arviotaan vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton ja liikevaihdon kehityksestä. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Uuden arvion mukaan vuoden 2022 liikevaihdon yhtiö arvioi olevan 38-42 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuoteen 2021 verrattuna. 

Aiemmin huhtikuun alussa julkaistussa ohjeistuksessa vuodelle 2022 Tulikivi oli ennustanut liikevaihtonsa kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Näkymien nostamiseen vaikuttaa poikkeuksellisen hyvänä jatkunut tilausvirta viennistä ja kotimaasta.

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikiven liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä.

Kommentoi
Ylös
>