Oma talous

Verottaja varoittaa: lähes 940 000 suomalaista uhkaa pian ikävä veroyllätys

Tuhansia suomalaisia uhkaa tulojen verotus korkeammalla veroprosentilla joulukuussa. Asian korjaaminen on helppoa.

Verohallinto arvioi, että 937 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–syyskuussa 2022.

Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla. Verokortin tulorajan riittävyys on helppo tarkistaa. Tuloraja löytyy sekä OmaVerosta, verokortista että verokortin mukana toimitettavasta ennakkoperinnän päätöksestä.

Perusverokortin, eli sen verokortin, jonka asiakas on saanut vuodenvaihteessa, tuloraja on 11 kuukaudelle, sillä tammikuussa tuloja on verotettu vielä viime vuoden verokortin mukaan. Jos siis verovelvollinen ei ole tehnyt uutta verokorttia vuoden 2022 aikana, hänen verokorttinsa on tullut voimaan helmikuussa 2022.

Tästä syystä verokortille merkitty tuloraja on 11 kuukaudelle. Tulorajaa tarkistaessa tässä tapauksessa lasketaan tulot helmikuun alusta joulukuun loppuun, lomarahat mukaan lukien. 

”Jos tuloraja uhkaa ylittyä, kannattaa tehdä uusi verokortti. Kun uuden verokortin tekee nyt, muuttunut veroprosentti ehditään huomioida marras- ja joulukuun tulojen yhteydessä eikä vaikutus joulukuun palkkaan ole niin suuri”, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta. 

Ylitalo muistuttaa, että tulorajaa tarkistaessa kannattaa katsoa, mille ajalle tuloraja on merkitty.  

”Jos taas asiakas on tehnyt uuden verokortin jossain vaiheessa vuotta, sillä näkyvä tuloraja kattaa loppuvuoden tulot verokortin voimaantulosta lähtien. Voimaantuloaika näkyy verokortilta”, Ylitalo sanoo. 

Palkansaajista 35 prosenttia, noin 1,2 miljoonaa on tehnyt lokakuun alkuun mennessä ainakin yhden uuden verokortin. Uusista verokorteista 75 prosenttia on tilattu OmaVeron kautta.  

Verohallinnon lähettämä sähköposti saattaa sisältää rahanarvoista tietoa.

Verohallinto on tänäkin vuonna muistuttanut osaa asiakkaista tulorajan täyttymisestä sähköpostilla. Sähköpostimuistutuksen saa, jos on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit. Ensimmäistä kertaa muistutusviestejä on lähetetty palkansaajien lisäksi myös eläkkeen- ja etuudensaajille. 

Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisteristä saataviin tulotietoihin ja ehdottaa veroprosentin muuttamista, jos asiakkaan tulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni. 

Ehdotus uudeksi veroprosentiksi näytetään herätteenä OmaVerossa, ja asiakas voi valita, haluaako hän päivittää veroprosenttinsa. Sähköpostimuistutuksia on tänä vuonna lähtenyt kaikkiaan reilulle 58 000 henkilölle, joista vajaa viidennes on hyväksynyt ehdotuksen sellaisenaan tai muokattuna. 

”Harmillisesti lähes 30 000 henkilöä ei sen sijaan ole reagoinut ehdotukseemme lainkaan”, Ylitalo sanoo.

Suomi.fi-viestien lisäksi Verohallinto muistuttaa tulorajan tarkistamisesta tekstiviestillä. Tekstiviestejä on tänä syksynä lähetetty 8 000 henkilölle, joiden veroprosentti vaikuttaa Verohallinnon tietojen mukaan olevan pielessä. 

Kommentoi
Ylös
>