Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilä kahmii tilauksia, mutta Italian tehtaan alaskirjaus painoi tulosta

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli vahvasti kaksijakoinen.

Tilauskertymä kasvoi peräti 36 prosenttia vertailukaudesta, mutta tuloskehitys jäi analyytikoiden konsensusodotuksesta.

Wärtsilän alusten ja voimalaitosten korkeat käyttöasteet tukivat sekä Marine Powerin että Energyn palveluliiketoimintaa. Yhtiön asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia myös pitkäaikaisista palvelusopimuksista. Laitetilaukset kehittyivät myönteisesti sekä energiasektorin että meriteollisuuden kysynnän tukemana.

Tilausten lisäksi myös myynti veti hyvin. Wärtsilän liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 30 prosenttia vertailukaudesta 1,4 miljardiin euroon, josta orgaaninen kasvu oli 22 prosenttia.

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Vertailukelpoinen liiketulos kuitenkin laski vertailukaudesta kuusi prosenttia 82 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 95 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos.

Kertaeriä sisältävä liiketulos laski 10 miljoonaan euroon viime vuoden 75 miljoonasta eurosta. Liiketulokseen sisältyy 75 miljoonan euron kustannukset Italian Triesten tuotannon alasajosta.

Vertailukelpoisen liiketuloksen kuuden prosentin lasku johtui etupäässä kustannusten noususta, epäedullisemmasta liikevaihtojakaumasta laitteiden ja palveluiden kesken, energian varastointivolyymien kasvusta ja Voyage-liiketoiminnan kannattavuuden heikkenemisestä.

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Vaikka energiamarkkinoiden epävakaus jatkui, sai Wärtsilä jälleen merkittäviä tilauksia, etenkin säätövoimalaitoksista ja energian varastointijärjestelmistä.

”Toimitamme esimerkiksi Kaliforniaan ja Havaijille yhteensä 2 GWh:n energian varastointijärjestelmät yhteen maailman suurimmista aurinkovoiman ja energiavaraston yhteisprojekteista. Kymmenen Wärtsilä 34SG -kaasumoottorin tilaus japanilaiseen voimalaitokseen, jossa ne korvaavat 100 MW:n kaasukombiturbiinin on todiste siitä, kuinka integroimme uusiutuvat energialähteet joustavaan moottoriteknologiaamme. Kolmannen neljänneksen lämpövoimalaitostilauksista 70 prosenttia oli säätövoimalaitoksia”, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo.

Energyn palveluliiketoiminta teki jälleen erittäin hyvän tuloksen, ja Wärtsilä useita kunnostusprojekteja ja pitkäaikaisia palvelusopimuksia, toimitusjohtaja toteaa.

Myös merenkulkumarkkinoilla palveluliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Agnevallin mukaan keskimäärin selvästi yli 90 prosenttia risteilyaluksista oli liikenteessä neljänneksen aikana. Offshore-alusten käyttöasteet ja päivähinnat nousivat ja LNG-kuljetusten kysyntä ylitti käytettävissä olevan kapasiteetin.

”Uusien alusten kysyntä on kuitenkin laimentunut vuoden mittaan, sillä monen telakan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä ja hinnat ovat nousseet”, konsernijohtaja kertoo.

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan neljännellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Agnevallin mukaan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tilauskertymä oli kaikkien aikojen ennätys. Koko vuoden 2022 kysynnän yhtiö ennakoi olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin tulee olemaan korkeammalla tasolla vuonna 2022 viime vuoteen nähden ja kustannusinflaatio pysyy korkeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Jatkamme hinnankorotuksia ja pyrimme parantamaan jatkuvasti toimintaamme, jotta kustannusinflaation vaikutukset pystytään vaimentamaan”, Agnevall toteaa.

Kommentoi
Ylös
>